Missie & visie

Het Bonnefanten wil de kunstwereld verbinden met de maatschappij en de bezoeker uitdagen om zichzelf en de wereld waarin hij leeft beter te begrijpen.

De collectie

De collectie van het Bonnefanten heeft een duidelijke eigen signatuur.

Bruikleenprocedure Bonnefanten

Het Bonnefanten hanteert een ruimhartig beleid ten aanzien van bruikleenverkeer, niet in de laatste plaats in het belang van de individuele kunstenaar. We zijn ...

Museumshop

De Museumshop in de entreehal van het Bonnefanten kan zonder entreeticket worden bezocht.

Vereniging van Vrienden

De Vrienden dragen het museum een warm hart toe en promoten het Bonnefanten waar ze maar kunnen, maar ze dragen ook financieel een steentje bij.

Raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht van de Stichting Provinciaal Museum Limburg - het Bonnefanten.

SRAL

In het Bonnefanten heeft de Stichting Restauratie Atelier Limburg een eigen ruimte op de eerste verdieping.

ANBI

Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefanten) staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling ...

Privacy

Dit is het Privacybeleid van de Stichting Provinciaal Museum Limburg