Bonnefanten

Zo heb je het nog nooit bekeken.
Verrassend onderscheidend in oude, moderne en hedendaagse kunst.

Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse kunst hun plek in het iconische, door de Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw. Bonnefanten vertelt verhalen met de vaste collecties, tijdelijke tentoonstellingen, rondleidingen, bijzondere lezingen, events en familieactiviteiten. In de Museumshop vind je een bijzonder assortiment kunstcadeaus en in museumcafé Ipanema kun je heerlijk lunchen.

Visie

Bonnefanten wil de kunstwereld verbinden met de maatschappij en de bezoeker uitdagen om zichzelf en de wereld waarin hij leeft beter te begrijpen.

Missie

Betekenisvolle esthetische, educatieve, intellectuele en culturele ervaringen bieden aan een breed en divers publiek en daarmee het leven van mensen verrijken.

Ambitie

Dé meest toonaangevende plek in binnen- en buitenland om niet-mainstream kunstenaars en kunstpraktijken te ontdekken.

Bonnefanten, Beating Time 2019, photo Manor Lux

De pijlers waarop het Bonnefanten zich profileert

Algemeen:
 • Professioneel
  Bonnefanten committeert zich aan de hoogste internationale professionele maatstaven, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van governance en museale beroepsethiek. We spiegelen ons voortdurend aan best practices in ons vakgebied. Mede daardoor is het Bonnefanten een betrouwbare en gerespecteerde speler in de nationale en internationale museumwereld.
 • Thuishaven
  Bonnefanten is een gastvrije en inclusieve thuishaven voor een breed en divers publiek en zet in op actieve betrokkenheid van regionale communities.
 • Lerend museum
  Bonnefanten is vernieuwend en voorbeeld stellend op het gebied van educatie, participatie en talentontwikkeling. Daarnaast biedt het museum in samenwerking met regionale partners ruimte aan een kritische dialoog over actuele maatschappelijke onderwerpen, in de vorm van lezingen, symposia en debat.
Specifiek:
 • Nieuwsgierig
  Bonnefanten biedt zijn publiek een meervoudig en interdisciplinair perspectief van onderscheidende kunstgeschiedenissen. Of het nu gaat over oude kunst of hedendaagse kunst, het museum getuigt van nieuwsgierigheid als het gaat om kunstpraktijken buiten de gebaande paden en om raakvlakken en crossovers tussen de beeldende kunst en andere disciplines, en wil zijn publiek laten delen in die nieuwsgierigheid.
 • Signalerend
  Als signalerend museum zijn we een vinger aan de pols van zowel artistieke als maatschappelijke ontwikkelingen. Het museum heeft een eigenzinnige antenne ontwikkeld voor de verborgen canon van kunst en kunstenaars die niet (of nog niet) in de meeste andere musea worden getoond en vervult daarmee een rol als eye opener en kompas voor zowel vakgenoten als het brede publiek. Meer in het bijzonder zet het Bonnefanten in op narratieven die de geografische en/of culturele grenzen van de dominante westerse canon overstijgen of zich daarbuiten afspelen.
 • Kunstenaarsmuseum
  Bonnefanten kiest bewust voor een intensieve samenwerking met hedendaagse kunstenaars in de vorm van solotentoonstellingen en bijzondere collectiepresentaties. Het museum faciliteert kunstenaars, waar mogelijk en relevant in het kader van een tentoonstelling, bij de realisatie van nieuw werk.

Education, 2019, Photo Justin Livesey

De onderscheidende factor van het Bonnefanten in het nationale museale landschap, is de signalerende functie en verrassende tentoonstellingsprogrammering. Er wordt bewust gekozen voor kunst en kunstenaars die (nog) niet op alle mainstream podia te vinden zijn, de verborgen canon. Deze nog onderbelichte kunstpraktijken zijn onbekend bij het grote publiek en vaak nog niet of nauwelijks in Nederland getoond. Het betreft lokale, regionale en (inter-)nationale kunstenaars, met daarbij een proactieve oriëntatie op artistieke praktijken uit niet-Westerse regio’s.

Vertaald naar merkwaarden voor het Bonnefanten, het museum staat voor:

 • Verrassende toonaangevende presentaties en uitdagende tentoonstellingen
 • Voortrekkersrol en signalerende functie bieden blik op andere kunstwerelden
 • Gastvrije omgeving, een thuishaven
 • Bron van inspiratie en creativiteit