Aanvragen dienen uiterlijk zes maanden voor aanvang van de tentoonstelling worden ingediend. Aanvragen die korter dan drie maanden voor de openingsdatum worden ingediend, worden in behandeling genomen, maar kunnen afgewezen worden omwille van de korte doorlooptijd. Behandeling vindt plaats na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur: Bonnefanten, t.a.v. Dhr. Stijn Huijts, Postbus 1735, 6201 BS Maastricht.

De bruikleenaanvraag bevat de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • Naam en gegevens van de contactpersoon
  • Tentoonstellingstitel, plaats en periode van de tentoonstelling
  • Beschrijving van het concept van de tentoonstelling
  • Gegevens van het kunstwerk/de kunstwerken inclusief inventarisnummer (te vinden op onze collectie online)
Kosten

Het Bonnefanten vraagt geen bruikleenvergoeding. Wel dient de bruikleennemer rekening te houden met kosten voor transport door een erkend kunsttransporteur, verzekering van de werken tijdens transport en verblijf, kosten voor verpakkingsmateriaal en, indien van toepassing, kosten voor conserverings- of restauratiebehandelingen. Indien er sprake is van een koerier komen hier kosten voor vervoer, hotel en per Diem bij.

Criteria

Beoordeling van de aanvraag vindt plaats in overleg tussen de artistiek directeur, de conservatoren en de afdeling Collectiebeheer. Belangrijke criteria hierbij zijn: het concept van de tentoonstelling, de relevantie van het werk voor deze tentoonstelling, de beschikbaarheid van het werk en de conditie van het werk. Er kan worden gevraagd om een actueel facility report van de instelling of om klimaatgegevens van de ruimte waarin het werk tentoongesteld zal worden, uit dezelfde periode als de bruikleenperiode in het voorafgaande jaar. We streven ernaar binnen drie maanden uitsluitsel te geven.

Overig

Voor het gebruik van afbeeldingen voor publicaties en andere doeleinden kunt u contact opnemen met de Registrar Collecties: Mirjam Meisen, meisen@bonnefanten.nl. Het museum ontvangt twee exemplaren van de tentoonstellingscatalogus. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het hoofd Collectiebeheer en -documentatie Charlotte Franzen: franzen@bonnefanten.nl.

Het Bonnefanten onderschrijft de uitgangspunten Slimmer Lenen van de Museumvereniging.