• Mw. C.W.P.J. Stienen, voorzitter
  • De heer ir. N. Gerardu
  • Mw. Prof. Dr. C.J.M. Zijlmans
  • Mw. Prof. Dr. R. Letschert 

De raad van toezicht volgt de spelregels en aanbevelingen zoals vastgelegd in de 'Code of Ethics van het ICOM' en de 'governance code cultuur', ten aanzien van het handelen van de leden van de raad van toezicht, de directieleden en de stafmedewerkers van musea.