In de verzameling Italiaanse schilderkunst ligt het accent op de Noord-Italiaanse regio's van Milaan en Venetië, en op Toscane. Tot de topstukken in de collectie behoren de werken van Andrea Vanni, Jacopo del Casentino en Carlo Crivelli.
De verzameling Italiaanse schilderijen in het Bonnefantenmuseum bestaat uit panelen die vervaardigd zijn in de periode 1300 – 1600. Het merendeel is afkomstig uit Siena, Florence en Venetië, de belangrijkste centra van schilderkunst in Italië in die tijd.

Voorbeelden zijn het werk van de Sienese schilder Sano di Pietro, van Francesco Melzi, van Marco Marziale, van Andrea Vanni en Giovanni del Biondo.