Joan van Barneveld: MIRROR / STAGE

Het Bonnefanten schenkt in zijn programmering structureel aandacht aan uitzonderlijke oeuvres van in de Euregio residerende kunstenaars. In dat kader toont kunstenaar, muzikant en muziekproducer Joan van Barneveld (Veghel 1978) vanaf 15 april recent werk. Van Barneveld verwierf bekendheid met doeken waarin het zwart overheerst. Enkele jaren geleden begon Van Barneveld te experimenteren met fotografie en druktechnieken. De ommezwaai naar andere media pakte goed uit, maar hij had tijd nodig om de consequenties daarvan goed te doorgronden. Die kreeg hij tijdens zijn verblijf afgelopen jaar aan de Van Eyck Academie Maastricht. De tentoonstelling MIRROR / STAGE markeert de afronding van deze residency. 


MIRROR / STAGE

De meest in het oog springende ontwikkeling die Van Barneveld tijdens zijn verblijf aan de Van Eyck Academie doormaakte is zijn terugkeer naar het schilderij en de overgang van donker naar licht; van onderbelicht naar overbelicht als het ware. Terwijl de eerdere zwarte werken van Van Barneveld associaties oproepen met de esthetica van rock en punk, verbinden deze lichte werken zich aan de witte muren van de tentoonstellingsruimte. De overbelichting absorbeert alle motieven en mogelijke inhoud, terwijl het werk zelf op lijkt te gaan in de wand. In tegenstelling tot zijn donkere werk lijkt het lichte werk een alchemistisch proces van sublimatie te willen imiteren – de overgang van vaste stof naar verdamping. Hierin ligt een analogie besloten met Van Barnevelds verlangen tot onthechting, de wens om op te gaan in iets dat groter is dan jezelf. Dit uit zich ook in zijn muziekpraktijk en –opvatting. In de centrale ruimte van de tentoonstelling staat een leeg podium met daarachter een grote spiegel. Deze installatie zet de toon in de zaal en slaat een brug tussen de kunstpraktijk van Van Barneveld en zijn bestaan als muzikant. Van Barneveld zal tijdens de tentoonstellingsperiode optreden met zijn band T.S.O.S. onder de titel: MIRROR / STAGE.

Joan van Barneveld

In 2006 stelde Joan van Barneveld (1978, Veghel) een groepstentoonstelling samen met eigen schilderwerk en dat van anderen onder de veelzeggende titel: Lovehatelove. Tien jaar later gaat het schilderen bij Joan nog steeds niet van harte; de moeizame omgang met het medium blijkt een constante. Van Barneveld, die ook muzikant en muziekproducer is, wantrouwt zichzelf als schilder. Niet uit gebrek aan zelfvertrouwen of vakmanschap, daarvoor is de respons te positief: zijn werk wordt vertegenwoordigd door galeries in New York en Los Angeles en vindt aftrek bij musea en particulieren. Maar het schilderen verdraagt zich slecht met zijn verlangen tot onthechting, een state of mind die zijn repetitieve, psychedelische muziek juist kenmerkt: je samen met een publiek overgeven aan iets dat groter is dan jezelf.

Van Barneveld dompelt zich afwisselend onder in zijn muziek en zijn schilderkunst. Beiden beïnvloeden elkaar, maar vallen niet samen. Daar waar de ene praktijk in de andere overgaat ontsnappen ze even aan de begrenzingen van hun discipline. Op dat snijpunt laat Van Barneveld je met een ander blik naar de wereld kijken en kan dat wat leeg en afwezig is, voor onze ogen toch materialiseren.

Joan van Barneveld, Be here now, 2015. Courtesy of LMAKgallery N.Y. Foto Romy Finke

Joan van Barneveld, Be here now, 2015. Courtesy of LMAKgallery N.Y. Foto Romy Finke