Bonnefanten vormt het toneel van de nieuwste tentoonstelling van Berlinde De Bruyckere (Gent, 1964). De Bruyckere staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst.

Haar rauwe, indringende sculpturen, installaties en tekeningen vinden kracht in kwetsbaarheid en tederheid in het meedogenloze. In deze tentoonstelling zet ze nieuwe stappen op haar artistieke pad, zoekende naar de betekenis van menselijkheid, lichamelijkheid, lijden en levenskracht. De thema's in het werk van De Bruyckere hebben een universele en onophoudelijke waarde. Maar ze krijgen een extra urgentie in een tijd waarin, aangezet door een ongekende pandemie, de behoefte aan menselijke connectie groter dan ooit is, terwijl het lichaam tegelijkertijd een gevaar voor de mens is geworden.

De Bruyckeres indringende sculpturen kennen een lange, ingewikkelde maakgeschiedenis. Veel van haar werk is opgebouwd uit was, hars, touw en huiden of doeken, die ze soms jaren blootstelt aan de elementen alvorens ze te verwerken. De sculpturen vragen ondanks hun confronterende karakter om aanraking, streling, warmte, en stralen de tastbaarheid van het bestaan uit. Het is deze krachtige uitstraling die De Bruyckere al vanaf haar vroege carrière tot een van de belangrijkste West Europese kunstenaars heeft gemaakt.

Na twee mid-career overzichtstentoonstellingen te hebben gehad die de periode 2000-2014 belichtten, toont De Bruyckere in het Bonnefanten haar meest recente werk. In de tentoonstelling Engelenkeel ligt de nadruk op de periode 2014-heden. Er zal onder andere nooit eerder vertoond werk te zien zijn.

De monumentale werken in de tentoonstelling zijn geïnspireerd op het idee van een engel, zoals deze in mythes en verhalen, literatuur en de kunstgeschiedenis terugkomt. Geconcipieerd in de eenzaamheid en isolatie van de coronacrisis, behoedt de engel voor een eenzaam bestaan en, nog belangrijker, een eenzame dood. Volgens Berlinde zorgt een engel met zijn warme, donkere vleugels voor beschutting, een toevluchtsoord tegen angst. Het is een prachtig voorbeeld van de fragiele lijn die De Bruyckere bewandelt tussen artistieke dichterlijkheid en engagement met de actualiteit.

De tentoonstelling Engelenkeel is samengesteld met recent werk uit de periode 2014 tot heden. De thema’s waarop De Bruyckere de laatste jaren heeft gefocust zijn hier voor het eerst samengebracht, waardoor hun onderliggende raakvlakken kenbaar worden. Ook presenteert het Bonnefanten haar nieuwste, nog nooit getoonde werk, dat het licht zag tijdens de coronacrisis.

Online lezing en boeksignering

Op zondag 13 juni organiseerde het Bonnefanten een kunstenaarsgesprek en boeksignering in het kader van de tentoonstelling Berlinde De Bruyckere: Engelenkeel.


Lucette ter Borg ging in gesprek met Berlinde De Bruyckere en Erwin Mortier.

GESPREK TERUGKIJKEN

Introductie film


Berlinde De Bruyckere: Engelenkeel
te zien t/m 26.09.2021

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een kunstenaarsboek uitgegeven door Mercatorfonds i.s.m. het Bonnefanten, getiteld Engelenkeel. Met teksten van Erwin Mortier, Zbigniew Herbert en Stijn Huijts. Het boek is in Nederlands- en Engelstalige versie verkrijgbaar in de museumshop van het Bonnefanten en online boekwinkels. ISBN: 978-94-6230-318-8.

Lezing en gesprek 'Eros en Thanatos'

In het kader van de finissage van de tentoonstelling Berlinde De Bruyckere: Engelenkeel, vindt op zondag 3 oktober de lezing en het gesprek 'Eros en Thanatos' plaats.

De lezing wordt gehouden door Paul Verhaeghe. Nadien gaat hij in gesprek met Berlinde De Bruyckere over haar werk en de plaats die de angst voor de dood (Thanatos) en de wil tot leven (Eros) daarin innemen.

MEER INFO

ONTDEK DE COLLECTIE

Berlinde De Bruyckere: Engelenkeel

Bonnefanten vormt het toneel van de nieuwste tentoonstelling van Berlinde De Bruyckere (Gent, 1964). De Bruyckere staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst.

Zaalboekje

Meer weten over de kunstwerken? Lees er meer over in ons zaalboekje!

LEES MEER

Foto's: Mirjam Devriendt

Nutezien

Geen resulaten gevonden.
Bezig met laden