Een kopje koffie of thee is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar het is niet zo heel lang geleden dat het nuttigen hiervan alleen voor de allerrijksten was weggelegd. Tegen het eind van de 17e en in het begin van de 18e eeuw deden deze nieuwe producten hun intrede. Met name de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) had een groot aandeel in de aanvoer. Koffie, thee en suiker waren zeer kostbaar en daarom werden er ook luxe gebruiksvoorwerpen voor gemaakt. Uit het groot aantal koffiekannen, theepotten en –busjes is af te leiden hoe groot de invloed van de nieuwe koloniale waren is geweest.

De presentatie toont regionaal zilver uit de 17e t/m de 19e eeuw, met nadruk op het ambacht uit de 18e eeuw.