“Mantz is de missing link genoemd in de evolutie van de fotografie in de jaren twintig van de vorige eeuw. Zijn werk zou de verbinding leggen tussen de artistieke avant-garde van zijn tijd en een puur ambachtelijke, functionele fotografiepraktijk.”

Frits Gierstberg, gastcurator van het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam