Stephen Wilks: Bottle River (Vessels)


De Britse Stephen Wilks (1964) woont en werkt in Berlijn. 'Bottle River (Vessels)' bestrijkt de gehele tentoonstellingsvloer. In een vloeiende lijn zien we een duizendtal flessen van keramiek. Het beeld roept verschillende associaties op: een rivier, een vloed van mensen, vervuiling van de oceanen en de tegenstelling van de schoonheid van keramiek en de alomtegenwoordigheid van plastic petflessen. Zien we een referentie naar de massacultuur? Of juist de breekbaarheid van een enkel keramiek object? De balans tussen natuur, de mensheid en ons leefmilieu wordt weerspiegeld in deze monumentale installatie van Stephen Wilks. Daarnaast zijn er verwijzingen naar het Qin Shi Huang Terracottaleger als ook naar kunstenaars als Tony Cragg, Richard Long en Henry Moore.

Deze tentoonstelling is een van de gezamenlijke projecten van het Bonnefanten en buitenplaats Kasteel Wijlre (Bonnefanten Hedge House Foundation).

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door andriesse eyck galerie.

Buitenplaats Kasteel Wijlre | Bonnefanten Hedge House FoundationKasteel Wijlreweg