Filmen voortgang Restoring Ferdi

Januari 2023

De stam van de Shigiory Torbinata is ernstig beschadigd. Om dit stuk textiel te kunnen herstellen werd de stam met 3D scantechnologie gescand, zodat het patroon daarna op een nieuwe stof gedrukt kan worden. Deze stof zal dan gebruikt worden om de stam opnieuw te bekleden. Voor meer informatie over het scannen van de stam, zie de blog van 4D research lab: 3D Restoration at the Bonnefanten Museum > 4D Research Lab