Gilbert De Bontridder
Look at me and see what I could not (yet) see

21.04.2017 - 24.09.2017Over de deelnemende kunstenaars: 

Studio Oneindigheid

 
Kunstenaars Chaim van Luit (Heerlen, 1985) en Joep Vossebeld (Echt, 1989) organiseerden in 2011 een conferentie over de Oneindigheid en bleven daarna onder die naam samenwerken. Het kunstenaarscollectief kent een wisselende bezetting en verschillende vormen. Zo wordt samengewerkt aan publicaties en tentoonstellingen of veldonderzoek gedaan. Als laureaten van de Gilbert De Bontridderprijs hebben ze ook Oneindigheid-lid Charlotte Lagro (Maastricht, 1989) uitgenodigd. Samen ontwikkelen ze in deze tentoonstelling een nieuwe presentatiewijze voor het werk van Gilbert De Bontridder.

Maarten Davidse en Simon Weins


Maarten Davidse (Vlissingen, 1987) en Simon Weins (Bergisch Gladbach, 1991) deelden in 2014, hun laatste jaar aan de kunstacademie, een klein atelier met 3 andere kunstenaars. De vrijheid van een eigen atelier werd opgegeven om samenwerkingsverbanden te stimuleren en de individuele praktijk ter discussie te stellen. Tegen het einde van het jaar werkten zij samen met hypnotherapeut Erik Willems aan het werk waarmee zij de Gilbert de Bontridderprijs wonnen. Sindsdien hebben beiden een eigen praktijk die nog steeds beïnvloed wordt door samenwerkingsverbanden met kunstenaars en personen uit andere disciplines.

Sara Bachour en Joep Hinssen


Sara Bachour (Italie, 1988) is geïnteresseerd in de betekenis achter fenomenen uit de populaire cultuur, die meestal worden gezien als oppervlakkig. Ze concentreert zich op veelvoorkomende en overmatig gebruikte symbolisme. Joep Hinssen (Nederland, 1988) maakt tekeningen, video- en geluidskunst, installaties en performances. In zijn werk richt hij zich voortdurend op een onderzoek naar de manieren waarop wij de wereld ordenen en hoe in-en uitwisselbaar deze ordeningssystemen zijn. Ze leven samen als een koppel, dit leidt vaak tot discussies over hun individuele artistieke praktijk, maar resulteert soms ook in een samenwerking. 

Tim Rutten & Roel Pansters


Tim Rutten (Heerlen, 1978) is producent voor Video Power, een aanjager van innovatieve filmproducties in Maastricht. Video Power doet er alles aan om mensen met goede ideeën aan het filmen te krijgen. Het platform begeleidt makers, brengt ze in contact met de juiste mensen en middelen, en distribueert films in de Euregio en daarbuiten. In deze tentoonstelling laat Tim Rutten fragmenten zien uit zijn videoarchief. Het betreft filmmateriaal dat hij samen met Roel Pansters (1982) maakte als voorbereiding op een tentoonstelling in GreyLight Projects te Hoensbroek. Tim en Roel tonen video's van een spelstrategie die werd uitgerold in de publieke ruimte van Hoensbroek gedurende een gezamenlijke werkperiode.

Krist Gruijthuijsen


Krist Gruijthuijsen (Weert, 1980) was medeoprichter van de Amsterdamse Kunstverein in 2009 voordat hij in 2012 werd benoemd tot artistiek directeur van de Grazer Kunstverein in Oostenrijk. Afgelopen jaar volgde het directeurschap van het Berlijnse KW Institute of Contemporary Art. Zijn programmering wordt bepaald door zijn interesse in de politieke en sociale implicaties van artistieke praktijken die reiken van Aids-activisme tot meer abstracte onderwerpen zoals fictie, geschiedenis en encyclopedische kennis. 'Ik voel me aangetrokken tot vragen over representatie, intentionaliteit en authenticiteit die de basis vormen voor gesprekken over schrijnende of aangrijpende persoonlijke, sociale en politieke kwesties', aldus Gruijthuijsen. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?