David Hammons

David Hammons (1943 Springfield – New York) is een Amerikaanse kunstenaar die zich in zijn kunstwerken en performances kritisch verhoudt tot allerlei misstanden van sociale, politieke en culturele aard. Bekend geworden als één van de belangrijkste protagonisten van de Black Arts Movement, heeft hij in zijn werk altijd de racistische tendensen in de Amerikaanse samenleving aan de kaak gesteld. Meer in het bijzonder heeft Hammons zich in zijn omvangrijke oeuvre bezig gehouden met kritiek op de geïnstitutionaliseerde kunstwereld met zijn dwingende beeldende trends en zijn op geld en macht gestoelde mechanismes van selectie en uitsluiting.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?