patricia kaersenhout, What a Piece of Work is Men, 2021. Courtesy van de kunstenaar. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk.

Visions of Possibilities is een overweging over hoe de toekomst er mogelijk anders uit zou kunnen zien. Met urgente thema’s zoals boetedoening, religie, gemeenschap en verzet nodigt deze tentoonstelling ons uit om na te denken over hoe wij ons verhouden tot de gewelddadige verstrikkingen van de Nederlandse koloniale macht.

patricia kaersenhout, What a Piece of Work is Men, 2021. Courtesy van de kunstenaar. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk.