R3MK004 copy.jpg

Kilgallens werk is doorregen met historische ontwikkelingen. Zo verbeeldt ze in meerdere werken uithangborden en winkelpuien van het Mission District. In deze uithangborden schemert een geschiedenis door van migratie, burgerrechten en “The American Dream”. Dit wordt, soms hoopvol en soms schrijnend, afgezet tegen de contemporaine realiteit van San Francisco: een stad die in de jaren ‘90 zwaar te lijden had onder drugsproblematiek, de Aidsepidemie, daklozen en verval.