uit de collectie van het Bonnefanten

Illusie en openbaring
uit de collectie van het Bonnefanten

Het illusionisme als schildertechniek heeft altijd grote aantrekkingskracht op ons uitgeoefend. De oude Grieken pasten al optische illusies toe en vanaf de 15e eeuw werd het centraal perspectief en diens perfectionistische broertje, de trompe-l'oeil, ingezet om de kijker te doen denken dat het beeld echt is en onderdeel uitmaakt van dezelfde ruimte als waar de kijker zich bevindt.

Inmiddels creëert digitale technologie in de samenleving een illusoire informatie-laag die ongeëvenaard naadloos aansluit op onze waarneming van de reële wereld. Het onderscheiden van feit en fictie, van echt en nep, is complexer dan ooit.

Hedendaagse kunstenaars verleiden ons met vormwerelden, die er bedrieglijk echt en alledaags kunnen uitzien, maar bij nauwlettend observeren een raadselachtig en dubbelzinnig karakter krijgen. Soms lijkt zelfs elke samenhang zoek.

Uit de aard der zaak ondermijnen kunstwerken het alledaagse, passieve kijken en dat triggert en verwart ons. De blik wordt op zo'n moment letterlijk losgeschud van geijkte denk- en associatiepatronen en geactiveerd een ander perspectief en wellicht een waarachtiger werkelijkheid te zien.

De tentoonstelling Illusion and Revelation van Ernst Caramelle loopt gelijktijdig met deze collectiepresentatie. De tentoonstelling van Ernst Caramelle laat zien dat de relatie tussen waarneming en zichtbare werkelijkheid veel complexer en dubbelzinniger is dan we aannemen. Dit inzicht geldt als uitgangspunt voor de focus in de opstelling van werken uit de collectie, die per zaal gerangschikt zijn in de thema´s : illusie en abstractie, illusie en figuratie, illusie en portret, illusie en engagement, illusie en fotografie, illusie en performance, en illusie en architectuur.

René Daniëls, A Fountain in Africa, 1984.

René Daniëls, A Fountain in Africa, 1984.

In deze collectiepresentatie wordt kunst getoond van de volgende kunstenaars:

Francis Alÿs / Monika Baer / Joan van Barneveld / Centrum voor Cubische Constructies / René Daniëls / Jan Dibbets / Peter Doig / Marlene Dumas / Bob Eikelboom / Hadassah Emmerich / Luciano Fabro / Lara Gasparotto / David Heitz / Rodrigo Hernández / Thomas Hirschhorn / Pierre Huyghe / Duan Jianyu / Suchan Kinoshita / Sol LeWitt / Laura Lima / Mark Manders / Katja Mater / Tanja Ritterbex / Roman Signer / Lily van der Stokker / Joëlle Tuerlinckx / Emo Verkerk / William P.A.R.S. Graatsma / Kim Zwarts

"Echt goede kunst is altijd relevant. Omdat die verwijst naar mogelijke werelden die onlosmakelijk vastzitten aan de onze. Omdat kunst vorm geeft aan vormeloze gevoelens en vermoedens, aan openbaringen die onverwoord geen openbaring waren, aan waarnemingen die het nooit tot die status gebracht zouden hebben als er geen vorm voor gevonden was." - Citaat uit column Marjoleine de Vos in NRC 30 oktober 2016.

Nutezien

Geen resulaten gevonden.
Bezig met laden