Het Bonnefantenmuseum schenkt met een dubbeltentoonstelling en een omvangrijke publicatie aandacht aan het baanbrekende kunstenaarschap van Ine Schröder (1951 Heerlen – Maastricht 2014). Voornamelijk actief binnen de euregionale kunstscene dwong Schröder tijdens haar werkende leven respect af in de lokale en regionale kunstgemeenschap. Na haar overlijden in 2014 onderzochten museumcurator Paula van den Bosch en kunstenaar en curator Joep Vossebeld in samenwerking met Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK), Universiteit Maastricht en Flacc Genk (B) de artistieke nalatenschap van Ine Schröder die grotendeels is verdwenen door toedoen van de kunstenaar zelf.

De presentatie in het Bonnefanten is tweeledig en bevat zowel werk van Ine Schröder (tweede etage t/m 05.01.2020) als een experimentele tentoonstelling (derde etage t/m 26.05.2019) die is ontwikkeld door Joep Vossebeld (1989, Echt). Hierin staat de vraag centraal:

"Hoe kan een museum een oeuvre representeren dat de kunstenaar deels vernietigde op grond van een artistiek beginsel dat het kunstobject relativeert en het vluchtige centraal stelt?"

Ine Schröder en haar archief. Een postume samenwerking. Foto Manor Lux

Elk werk, elke tentoonstelling werd door Schröder gelukkig goed gedocumenteerd aan de hand van fotografie, schetsen en notities. Uit dit archief komt Schröder nu tevoorschijn als een opmerkelijk standvastige kunstenaar met een indrukwekkend veelzijdig oeuvre. Een doorleefd en poëtisch oeuvre ook, waarin een compromisloze opvatting over kunst en kunstenaarschap doorklinkt. Ine Schröder liet werken bewust verloren gaan. Zij beschouwde haar werk niet als een optelsom van autonome dingen, maar als een groot netwerk van objecten onderling verbonden in ruimte en tijd.

Ine Schröder, zonder naam, 1981, Bonnefantenmuseum Maastricht Atelierexpositie 1981, foto Ine Schröder

Boek

Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is het archiefboek: Uncorrected Proof over het archief van Ine Schröder met circa 700 foto's en essays van Paula van den Bosch, Brenda Tempelaar en Joep Vossebeld, waarin onderwerpen zoals museale collectievorming, conservering en presentatie worden aangesneden en die een reguliere oeuvrepublicatie overstijgt.

Curators: Joep Vossebeld en Paula van den Bosch.
Met gastbijdragen van Charlotte Lagro, Sophie Johns en Gladys Zeevaarders.