WebsiteStorytelling_1_overzicht.jpg

Zo vader, zo zoon? Brueghel de Oude overleed in 1569, drie jaar na de Beeldenstorm. Onder het schrikbewind van Fernando Àlvarez de Toledo, de hertog van Alva, en zijn Bloedraad die daar op volgde, werden religieuze en politieke dissidenten meedogenloos vervolgd. Nog op zijn sterfbed zou Pieter de Oude zijn vrouw gezegd hebben zijn tekeningen te verbranden, omdat de bijtende satire de familie in moeilijkheden zouden kunnen brengen.