Met kunstwerken van: Gerrit van Bakel, Maria Barnas, Melanie Bonajo, Paul Chan, Zackary Drucker en Rhys Ernst, Alia Farid, Zheng Guogu, Camille Henrot, Domenico di Michelino, Danaë Moons, Ciprian Muresan, Saskia Olde Wolbers, Grayson Perry, Raymond Pettibon, Laure Prouvost, L.A. Raeven, Rod Summers, Marta Volkova en Slava Shevelenko, Evelyn Taocheng Wang.

Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten sinds 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast functioneren interventies in de vorm van kleine solopresentaties en individuele bruiklenen als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen worden verkend.

Scenes from the Anthropocene

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mens de maat van alle dingen is, een wereld waarin maakbaarheid geen grenzen lijkt te kennen. Honger, ziekte en oorlog zijn niet meer onontkoombare en oncontroleerbare plagen; dankzij biotechnologie en kunstmatige intelligentie kan de mens de wereld naar zijn hand vormen. De homo sapiens lijkt te evolueren tot homo deus – de mens als god.

Ongekende mogelijkheden

In de tentoonstelling Beating around the bush #6: Scenes from the Anthropocene zijn kunstwerken te zien die in verband gebracht kunnen worden met bepaalde aspecten van het Antropoceen. Ze bieden aanknopingspunten voor een kritische reflectie op de ongekende mogelijkheden die de mens voor zichzelf heeft gecreëerd, zoals die tot uitdrukking komen in de verworvenheden op het gebied van wetenschap, kunst en welzijn, die we tot onze beschaving rekenen. Anderzijds is er aandacht voor de schaduwkanten van het Antropoceen zoals het doorgeschoten geloof in de maakbaarheid, of de keerzijde van onze almaar groter wordende voetafdruk. Scenes from the Anthropocene gaat over de dunne lijn die de mens bewandelt tussen het gebruik maken van en het breken met door hemzelf gemaakte systemen. Zal de mens verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, of is het motto ‘Après nous le déluge’?

Afbeelding: Domenico di Michelino, De Verdrijving uit het Paradijs (detail), 1450/1475. Foto: Peter Cox. Collectie Bonnefanten.