Beating Around the Bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met interventies van buiten, die functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen.

Meerstemmigheid

Vals Plat vormt een nieuwe stap binnen de doorgaande gedachtegang van Beating Around the Bush, waarbij deze keer alles draait om schilderkunst. Zowel qua vorm als qua inhoud kan schilderkunst vele gedaanten aannemen. Vals Plat viert die meerstemmigheid door verschillende schilderkunstige benaderingen voor het voetlicht te brengen, waarbij we ons niet beperken tot kunst op het platte vlak, maar ook aandacht schenken aan meer experimentele en discipline-overschrijdende praktijken, en waarin formalistische voorbeelden worden gepresenteerd naast geëngageerd en zelfs activistisch werk.

Speciale aandacht is er voor vier bijzondere kunstenaars die deelnemen met kleine solo presentaties, Hadassah Emmerich, Fons Haagmans, Rik Meijers en Marleen Rothaus, die ieder de schilderkunst vanuit hun eigen perspectief benaderen en laten zien hoe breed de waaier van het medium is. Hun werk gaat een dialoog aan met het werk van kunstenaars in de collectie die spelen met het begrip schilderkunst, om het op te rekken of juist vanuit een ander perspectief tot de kern te komen. Kunstenaars die het verband zoeken tussen woord en beeld, zich afvragen uit welke materialen een schilderij kan bestaan, of aantonen dat een schilderwerk niet slechts één statisch beeld hoeft te zijn.

Dynamische benadering

In de collectie van het Bonnefanten zijn talrijke voorbeelden te vinden waaruit die meerstemmigheid van de schilderkunst blijkt. Te veel om in één enkele, statische collectiepresentatie te tonen. Daarom is er in deze editie gekozen voor een dynamische benadering, waarbij gedurende de looptijd van één jaar een paar keer gewisseld zal worden in het ‘koor’ van stemmen uit de collectie, zodat de vier ‘solisten’ steeds in een andere daglicht geplaatst worden. De tentoonstelling krijgt zo iedere paar maanden een andere gestalte en toont zo de rijkdom en diversiteit van de collectie in de meest dynamische versie van Beating Around the Bush tot op heden.