Beating around the bush
Episode #5: Old masters never die
Starring Edward Lipski, Johan Tahon, Helen Verhoeven

Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten sinds 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de 'stille reserve' van de collectie in een dialoog gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast functioneren interventies in de vorm van kleine solopresentaties als spiegels waarin nieuwe
inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen worden verkend.
In deze episode zijn er solopresentaties van Edward Lipski, Johan Tahon en Helen Verhoeven.

In juli 2018 is de omvangrijke installatie Ghostkeeping van István Csákány (2012) toegevoegd aan de tentoonstelling.Co-starring: Ai Weiwei, Johan Creten, István Csákány, Hao Liang, Michel Huisman, Kahlil Joseph, Lee Kit, Jannis Kounellis, Liu Han-Chi, Chaim van Luit, Maha Maamoun, Mario Merz, Ciprian Muresan, Navid Nuur, Grayson Perry, Evelyn Taocheng Wang, Sanne Vaassen en verschillende bekende en onbekende oude meesters