1006074.jpg

In de tentoonstelling Beating around the bush #6: Scenes from the Anthropocene zijn kunstwerken te zien die in verband gebracht kunnen worden met bepaalde aspecten van het Antropoceen. Ze bieden aanknopingspunten voor een kritische reflectie op de ongekende mogelijkheden die de mens voor zichzelf heeft gecreëerd, zoals die tot uitdrukking komen in de verworvenheden op het gebied van wetenschap, kunst en welzijn, die we tot onze beschaving rekenen. Anderzijds is er aandacht voor de schaduwkanten van het Antropoceen zoals het doorgeschoten geloof in de maakbaarheid, of de keerzijde van onze almaar groter wordende voetafdruk.