1006399-5.jpg

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mens de maat van alle dingen is, een wereld waarin maakbaarheid geen grenzen lijkt te kennen. Honger, ziekte en oorlog zijn niet meer onontkoombare en oncontroleerbare plagen; dankzij biotechnologie en kunstmatige intelligentie kan de mens de wereld naar zijn hand vormen. De homo sapiens lijkt te evolueren tot homo deus – de mens als god.