BAB6_Storytelling2.jpg

Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten sinds 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen.