Aldo Rossi:
La finestra del poeta / Het venster van de dichter
Grafiek 1973-1997


Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Aldo Rossi's "Museo di Maastricht", presenteert het Bonnefanten zijn collectie van 100 prenten van de Italiaanse architect en kunstenaar, aangevuld met tekeningen en schilderijen uit particuliere collecties.

Tussen 1973 en 1997 creëerde Rossi een grafisch oeuvre waardoor het genre, de architectuurprent, een nieuw leven kreeg. De tekeningen en prenten combineren poëtische en professionele aspecten tot visuele associaties en geven een persoonlijke blik op de wereld van de architect.
De tentoonstelling en het boek Aldo Rossi. Opera Grafica. Incisioni, litografie, serigrafie / Etchings, lithographs, silkscreens prints zijn het resultaat van een wijdvertakt internationaal onderzoek uitgevoerd door het Bonnefanten in nauwe samenspraak met de Fondazione Aldo Rossi. Diverse instellingen zoals Istituto Centrale per la Grafica in Rome en Van Eyck in Maastricht verleenden wetenschappelijke medewerking. Dit samenwerkingsproject wordt gesteund door het Mondriaan Fonds en Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam. De tentoonstelling zal na Maastricht te zien zijn in Archizoom van de Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en in GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.

**** "Architect Aldo Rossi was een maniakaal tekenaar."Paul van der Steen in NRC Handelsblad

"Aldo Rossi was niet alleen een begenadigd architect (denk aan het Bonnefanten in Maastricht), maar tevens een speelse maker van architectuurprenten."Adri Gorissen in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad