Het Bonnefantenmuseum Fonds

powered by Elisabeth Strouven Fonds


Uw bijdrage, groot of klein, is van grote betekenis.


Geef om de kunst
Het Bonnefantenmuseum is een kunst- en kunstenaarsmuseum dat zich richt op een breed en divers publiek. Het museum onderscheidt zich door eigen(wijze) accenten in de programmering. De 'verborgen canon', talentontwikkeling en educatie krijgen daarbij volop aandacht. Net als de thuishavenfunctie. Het Bonnefantenmuseum ontwikkelt zich vanuit Maastricht tot een steeds belangrijkere, betekenisvolle speler in de wereld van kunst en cultuur. Die ontwikkeling koesteren we, voeden we en willen we verder tot bloei brengen. Voor de kunst. Voor het publiek. Voor de maatschappij. Want kunst is de zuurstof voor onze samenleving.

Een fonds van betekenis
In 2017 werd Het Bonnefantenmuseum Fonds in het leven geroepen. Als onafhankelijke inkomstenbron die nodig is om de extra impulsen voor het Bonnefantenmuseum te kunnen financieren. Het Fonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds, dat een ANBI-status heeft. Zo profiteert de schenker of donateur van de fiscale voordelen. Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt de gelden die het Fonds toevertrouwd worden. Het bestuur van het Bonnefantenmuseum bepaalt hoe de gelden uit Het Fonds ingezet worden. Meer informatie
 
Voor de toekomst
Met uw steun kunnen we meer spraakmakende tentoonstellingen presenteren, nog meer aan educatie doen, zijn we in staat tot bijzondere investeringen of aankopen en kunnen we het beheer en behoud van onze (erfgoed)collecties optimaliseren. Met die kwaliteitsimpulsen leggen wij een steviger fundament. Voor de volgende generatie. Steun ons en lever een onmisbare bijdrage aan onze toekomst.

Elke bijdrage, groot of klein, is van betekenis. Schenken kan op veel manieren voor zowel particulieren als bedrijven. Klik hier voor meer informatie.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?