Support en samenwerkingsverbanden


Het Bonnefantenmuseum ondervindt steun van vele kanten.
 

Subsidienten en sponsors


Allereerst ontvangt het museum stucturele subsidie van de Provincie Limburg, die het grootste deel van de financiering (ruim 70%) van het museum voor haar rekening neemt. Er is ook incidentele steun van onder meer Gemeente Maastricht en de Vereniging Rembrandt.

Ook het bedrijfsleven heeft zich verbonden aan het museum. Het museum prijst zich gelukkig met partners als de BankGiro Loterij, DSM en het Mondriaan Fonds.

Bruikleengevers


Veel dank is het museum verschuldigd aan het vertrouwen van haar bruikleengevers

Mecenaat aan de Maas 

 
Het Mecenaat aan de Maas is een uniek netwerk van bedrijven en particulieren die zich zowel materieel als inhoudelijk willen engageren met het Bonnefanten Maastricht. 

Vrienden


Niet in de laatste plaats wordt het museum omringd door Vrienden, actieve ambassadeurs van het Bonnefantenmuseum die middels hun aankoopfonds ook in financiële zin hun steentje bijdragen. 
 

Het Bonnefantenmuseum Fonds


In 2017 werd Het Bonnefantenmuseum Fonds in het leven geroepen. Als onafhankelijke inkomstenbron die nodig is om de extra impulsen voor het Bonnefantenmuseum te kunnen financieren. Het Fonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds

 

Projecten


Het Bonnefanten legt verbindingen met verschillende projecten en kunstdisciplines als dans, muziek en performance.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?