Raad van Toezicht


Samenstelling raad van toezicht van de Stichting Provinciaal Museum Limburg – het Bonnefantenmuseum:

- Mw. C.W.P.J. Stienen, voorzitter
- de heer ir. N. Gerardu
- de heer A. Nicolaï
- de heer drs. T.H.C. Schulpen
- Mw. Prof. Dr. C.J.M. Zijlmans

De raad van toezicht volgt de spelregels en aanbevelingen zoals vastgelegd in de 'Code of Ethics van het ICOM' en de 'governancecode cultuur', ten aanzien van het handelen van de leden van de raad van toezicht, de directieleden en de stafmedewerkers van musea.

Het reglement van de raad van toezicht is openbaar en kan worden opgevraagd bij de management assistente.

PDF - Rooster van aftreden raad van toezicht 2019
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?