Copyright, disclaimer & colofon


©2015 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright

www.bonnefanten.nl is een uitgave van het Bonnefantenmuseum Maastricht. Op deze pagina's rusten copyrights die toebehoren aan het Bonnefantenmuseum Maastricht. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bonnefantenmuseum Maastricht en / of de (aangegeven) eigenaar van het beeld.
 
Het copyright van de gefotografeerde kunstwerken op deze site rusten bij het Bonnefantenmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, één van de fotografen Saïd ten Brinke, Peter Cox, Harry Heuts, Kyra van Hulzen, Ernst van Loon, Paul Mellaert, Huub Keulers, Etienne van Sloun, Gregor Ramaekers, Kim Zwarts, of andere fotografen zoals bij betreffende afbeelding vermeld. Over exacte copyright per foto kunt u desgewenst contact opnemen met de afdeling Pers en Publiciteit van het Bonnefantenmuseum.

Op de kunstwerken zelf rusten copyrights die rusten bij de kunstenaar en/of de eigenaar van het kunstwerk deze staan vermeld bij betreffende afbeelding. 

Op de Museumagenda webtool rusten de copyrights bij BICmultimedia.nl.
 

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Bonnefantenmuseum Maastricht besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Bonnefantenmuseum alsmede betrokken toeleveranciers (van informatie) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.


Disclaimer email: 


"De informatie in deze mail en mogelijke attachments zijn uitsluitend bestemd voor de persoon en/ of entiteit aan wie de mail is geadresseerd en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de beoogde ontvanger betreft, is het verboden en tegen de wet om acht te nemen van deze mail of hem verder te verspreiden, distribueren of hem op een of andere manier verder te gebruiken. Verder kan geen enkele werknemer of agent een bindende overeenkomst afleiden van het Bonnefantenmuseum met een andere partij louter op basis van een email zonder schriftelijke bevestiging van het bestuur van het Bonnefantenmuseum.
Waarschuwing: Hoewel het Bonnefantenmuseum zijn uiterste best heeft gedaan om de de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat er geen virussen in deze email aanwezig zijn, kan het Bonnefantenmuseum niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verlies of schade aangebracht door deze mail." 

 

Colofon

Webmaster: pressoffice@bonnefanten.nl
Vormgeving & interactief concept: Ontwerpbureau B2B & BICmultimedia.nl
Advies, webarchitectuur & development: BICmultimedia.nl.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?