Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 2012 is de Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens: 

 

Naam


Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum)
Stichting Collectie Bonnefantenmuseum 

 

RSIN/fiscaal nummer


3373745 (Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) )
818451993 (Stichting Collectie Bonnefantenmuseum) 

Contactgegevens


Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250, 6221 KX Maastricht
Postbus 1735, 6201 BS Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 329 0190
Fax: +31 (0)43 329 0199
E-mail: info@bonnefanten.nl


Doelstelling


De doelstelling is te vinden onder het kopje: Missie 

Bestuursleden


Artistiek directeur: A. J. (Stijn) Huijts
Zakelijk directeur: S.M.E. (Sandra) Holtjer - Mols

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

1. Mw. C.W.P.J. Stienen, voorzitter
2. De heer ir. N. Gerardu
3. Mw. prof. dr. R. Letchert
4. Mw. prof. dr. C.J.M. Zijlmans

Het beloningsbeleid


Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Provincie Limburg. Deze is hier te downloaden (pdf). 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2016. Deze is hier te downloaden (pdf).

 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?