Lid raad van toezicht

We zoeken iemand met liefde voor de kunst én Limburg.

We zoeken iemand met liefde voor de kunst én Limburg.

Bonnefanten Maastricht

Ons museum inspireert een breed en divers publiek met betekenisvolle en geëngageerde tentoonstellingen en activiteiten. Iedereen is van harte welkom!

Bonnefanten signaleert en verrast. Nodigt uit om te ontdekken. Verruimt blikken. Opent ogen. Biedt een inclusief kompas en helpt de wereld waarin we leven beter te begrijpen. Zeker als het gaat om urgente thema’s als klimaat, racisme, gender, identiteit, diversiteit en polarisatie. We zijn nieuwsgierig naar de ander. Vragen om perspectieven van buiten onze organisatie. Bonnefanten is ook springplank voor toptalent. Zorgt goed voor zijn collectie van bijna 30.000 werken. Haalt de wereld naar Limburg en brengt Limburg naar de wereld. En naar andere musea, schoolklassen, kantoren en huiskamers. Bonnefanten draagt bij aan de economie. Maakt stad en regio extra aantrekkelijk. Werkt graag samen. Als team, met kunstenaars, gemeenschappen, onderwijs, partners en bezoekers. Want samen is meer. De kracht van kunst is de sleutel. Met meer dan 150.000 bezoekers per jaar staat het Bonnefanten in de top van Nederlandse kunstmusea.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen die elkaar in expertise en ervaring aanvullen (kunst, cultuur en wetenschap, bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties, juridisch, strategische communicatie, politiek en financiën). De leden zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk, en houden op alle aspecten van het beleid toezicht:

 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid
 • Bewaakt de besteding van de publieke middelen
 • Keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed
 • Adviseert, reflecteert en is een klankbord voor de directie
 • Vervult de formele rol van werkgever van de directie
 • Benoemt de accountant
 • Evalueert jaarlijks het eigen functioneren en dat van de directie

Leidend zijn de principes van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice.

De vacature

Wegens het aflopen van de termijn zoeken wij naar iemand met liefde voor kunst en cultuur én voor Limburg. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van de museumpraktijk én de politiek bestuurlijke omgeving waarin het Bonnefanten opereert. Mogelijke expertise komt uit het kunstenaars- of makersveld, educatie & outreach, development, HR, juridische zaken en/of strategische communicatie. Verder geldt voor hij/zij/hen:

 • heeft oog voor de geëngageerde en signalerende koers van Bonnefanten
 • is een verbinder en beschikt over een relevant netwerk
 • is sociaal sensitief
 • is een goede adviseur/sparringpartner
 • snapt wat toezichthouden inhoudt
 • is voldoende beschikbaar voor de functie
 • en bereid om Bonnefanten verder te helpen in de brede zin.

Tijdsinvestering

De raad van toezicht vergadert zo’n vijf keer per jaar met de directie. Eens per jaar over het onderlinge functioneren en het functioneren van de directie. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de voltallige raad met de ondernemingsraad. De voorzitter van de raad overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de algemeen en artistiek directeur. Uiteraard zorgen de leden er ook voor dat zij informeel in contact zijn met de organisatie en het werkveld. Het regelmatig aanwezig zijn bij openingen en andere activiteiten van het Bonnefanten hoort erbij. Het gaat om een onbezoldigde functie. Maar reis- en verblijfkosten worden vergoed. De benoeming is voor vier jaar, met een mogelijk herbenoeming van vier jaar.

Divers en inclusief

Het Bonnefanten onderschrijft de code Diversiteit en Inclusie. Iedereen is welkom! We willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat geldt ook voor de raad van toezicht.

Geïnteresseerd?

Stuur uw motivatie en cv voor 27 mei 2024 naar gerets@bonnefanten.nl ter attentie van de leden van de selectiecommissie.

Eerst meer informatie? Bel of mail Stijn Huijts, algemeen en artistiek directeur +31 (0)43 329 01 08 of huijts@bonnefanten.nl.

De kennismakingsgesprekken zijn in het Bonnefanten op 6 juni 2024 in de middag. De benoeming staat gepland voor september en zal worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

VACATURE PDF