Bonnefanten heeft zich in 2021 wendbaar getoond en onder soms lastige omstandigheden het beste eruit gehaald. Na het eerste half jaar gesloten te zijn geweest, heeft het museum vanaf de heropening op 5 juni circa 67.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is voor het tweede jaar op rij 55% minder publiek dan het pre-coronajaar 2019 met 147.000 bezoekers. Jammer genoeg zorgt de nieuwe lockdown ervoor dat aan het eind van het jaar onze deuren opnieuw gesloten zijn.

De impact van corona is het hele jaar voelbaar geweest. Dankzij de flexibiliteit en de steun van vele betrokkenen - medewerkers, dierbare relaties en partners - wist het Bonnefanten toch een rijk en avontuurlijk programma te brengen. Met de beschikbaar gestelde coronagelden – via het Mondriaan Fonds (uitvoerder namens het ministerie van OC&W), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht – hebben we gederfde inkomsten van tickets, donateurs, de museumshop, het café en de kunstuitleen kunnen opvangen. Daarnaast zijn we de VriendenLoterij, Mondriaan Fonds, Fonds 21, Kickstart Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds dankbaar voor hun bijdragen en voor het feit dat zij ons ongeacht corona hebben gesteund. De compensatiemiddelen en steun hebben we kunnen inzetten voor 2020 én 2021. Ondanks dat heeft het museum in 2021 flink ingeteerd op de eigen reserves.

Terugblik 2021


We kijken desondanks trots terug op een jaar met succesvolle tentoonstellingen en nieuwe initiatieven. Daarnaast zijn we verheugd dat we onze collectie hebben kunnen verrijken met een aantal waardevolle en bijzondere aanwinsten, zoals een prachtig stilleven van de zeventiende-eeuwse Maastrichtse schilder Henri de Fromantiou; ARCANGELO III, een engelenfiguur ten voeten uit, van Berlinde De Bruyckere; het textielwerk Revelations van Otobong Nkanga; en de sculptuur Blue Boy van Alison Saar.

Vanaf dit jaar tot en met 2024 is het Bonnefanten opgenomen in de BIS, de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur van de rijksoverheid die, daarin gesteund door de Raad voor Cultuur, daarmee een regionale spreiding van culturele financiering beoogt. De Provincie Limburg heeft zich hier de afgelopen jaren sterk voor gemaakt en matcht de regeling voor de betreffende periode.

Pers en publiek hebben in groten getale en met veel enthousiasme genoten van de indrukwekkende tentoonstellingen, zoals Engelenkeel van Berlinde De Bruyckere, Brueghel en tijdgenoten: kunst als verborgen verzet? en that’s where the beauty is. van Margaret Kilgallen. De recent geopende presentaties Deep See Blue Surrounding You / Vois Ce Blue Profond Te Fondre van Laure Prouvost en We Shall Catch it on the Beaches van Erasmusprijs-winnaar Grayson Perry, zijn nog tot ruim in 2022 te zien.

Publieksactiviteiten vonden live en in digitale vorm plaats met verschillende samenwerkende partijen: kunstenaarsgesprekken, kunstenaarsinterviews, de alternatieve Museumnacht Maastricht, de finissage van that’s where the beauty is. van Margaret Kilgallen en de derde editie van Bonnefanten First Fridays. De laatste twee programma’s zijn vastgelegd in de vorm van een tv-programma dat online via onze eigen kanalen te zien is en maken nu onderdeel uit van Bonnefanten TV. Dit is een nieuw digitaal initiatief van het museum dat in 2022 verder wordt uitgerold, mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Maastricht en de Gemeente Sittard-Geleen.

Bonnefanten is sinds 2019 een van de initiatiefnemers van het landelijke samenwerkingsverband Musea Bekennen Kleur. Met Musea Bekennen Kleur is in de museale wereld voor het eerst een platform ontstaan waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken. In 2021 is samen met twaalf andere Nederlandse erfgoedinstellingen De Verbintenis ondertekend. Hierin spreken wij ons uit en staan op tegen institutioneel racisme en alle andere vormen van discriminatie, om samen te werken aan een inclusieve sector en organisatie.

Laure Prouvost, film still, HD video, 2019. Courtesy of the artist, Galerie Nathalie Obadia (Paris - Bruxelles), Galerie carlier | gebauer (Berlin) & Lisson Gallery (London - New York)

2022: positief vooruit


Ook nu kijken we optimistisch vooruit naar het nieuwe jaar, met een diverse tentoonstellingsprogrammering en vele (nieuwe) samenwerkingsverbanden.
We trappen 2022 op 23 januari af met de collectietentoonstelling Beating around the bush #7: Vals plat. In deze serie presenteert het museum zijn collectie vanuit telkens wisselende invalshoeken. In episode 7 Vals plat worden de grenzen van de schilderkunst onderzocht en opgezocht. Speciale aandacht is er voor vier bijzondere kunstenaars die deelnemen met kleine solopresentaties: Hadassah Emmerich, Fons Haagmans, Rik Meijers en Marleen Rothaus.

Vanaf 23 februari neemt Paul Devens (1965, Maastricht) in samenwerking met Eline Kersten de derde verdieping van het museum over met The Derailment of the Usual. Devens is een pionier op het gebied van klankkunst en met deze tentoonstelling toont hij ons hoe architectuur, klank en technologie onze beleving en waarneming beïnvloedt, en daarnaast onze samenleving politiek inkleurt. De kunstwerken dagen ons uit om met een open blik te kijken en te luisteren naar zaken waar we normaal geen acht op slaan.  

In juni volgt een tentoonstelling van Melati Suryodarmo (1969, Surakarta, Indonesië), de elfde winnaar van de Bonnefanten Award for Contemporary Art (BACA), met deze keer als focus-regio Indonesië. Suryodarmo is een veelzijdige kunstenaar, maar ze onderscheidt zich vooral met haar indringende performances. Ze vertolkt In haar werk scherpe politiek-maatschappelijke inzichten in een poëtische, lijfelijke beeldtaal. De presentatie bevat o.a. performances, fotografie én nieuw werk.

Na de zomer opent in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum op 25 september een oeuvreoverzicht van fotograaf Werner Mantz (1901, Keulen – 1983, Eijsden), samengesteld door gastconservator Frits Gierstberg. En vanaf 27 november kan het publiek kennis maken met de Syrisch-Armeense kunstenaar Hrair Sarkissian (1973, Damascus, Syrië) in de fotografietentoonstelling The Other Side of Silence, in samenwerking met de Sharjah Art Foundation (Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten) en Bonniers Konsthall (Stockholm, Zweden).

Ook in 2022 zijn we voornemens om met ons pop-up museum aanwezig te zijn op een aantal festivals, zoals Pinkpop, Cultura Nova in Heerlen en MAAS! in Maastricht, om de kunst naar het publiek toe te brengen.

Noot voor pers: voor meer informatie en interviews, kunt u contact opnemen met Esther Wagemans via pressoffice@bonnefanten.nl of +31 (0)6 28 63 42 94.