Bij Vals Plat draait alles om schilderkunst. Speciale aandacht is er voor vier bijzondere kunstenaars die deelnemen met solopresentaties: Hadassah Emmerich, Fons Haagmans, Rik Meijers en Marleen Rothaus. Zij benaderen alle vier de schilderkunst vanuit hun eigen perspectief en tonen hoe breed de waaier van het medium is.
Meerstemmigheid

Zowel qua vorm als qua inhoud kan schilderkunst vele gedaanten aannemen. Vals Plat viert die meerstemmigheid door verschillende schilderkunstige benaderingen voor het voetlicht te brengen. Hierbij beperkt de tentoonstelling zich niet alleen tot kunst op het platte vlak, maar is er ook aandacht voor meer experimentele en discipline-overschrijdende praktijken, waarin formalistische voorbeelden worden gepresenteerd naast geëngageerd en activistisch werk.
Deze presentatie kiest voor de dynamische benadering, waarbij gedurende de looptijd van één jaar een paar keer gewisseld wordt in het ‘koor’ van stemmen uit de collectie en daarbuiten. Op deze manier worden de vier ‘solisten’ steeds in een ander daglicht geplaatst. De tentoonstelling krijgt zo iedere paar maanden een andere gestalte en toont daarmee de rijkdom en diversiteit van de schilderkunst en van de collectie van het Bonnefanten.

De vier solisten

De kunstwerken van de uitgelichte kunstenaars gaan in Vals Plat een dialoog aan met de werken van kunstenaars uit de collectie en daarbuiten. Er wordt gespeeld met het begrip schilderkunst, om het op te rekken of juist om vanuit een ander perspectief tot de kern te komen. De vier solisten:

  • Hadassah Emmerich (Heerlen, 1974) wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse schilders van dit moment. Ze maakt weelderige, sensuele schilderijen die de zinnen prikkelen. Haar maakproces kent een cyclisch karakter, waarbij vormen en patronen steeds in een andere samenstelling of context terugkomen. Hierdoor gaan haar werken een onophoudelijke dialoog met elkaar aan.

  • Fons Haagmans (Schinnen, 1948) is een van de protagonisten van de Limburgse en Nederlandse schilderkunst. Hij heeft grote invloed gehad op het Nederlandse kunstlandschap en jongere generaties kunstenaars. In zijn lange loopbaan heeft hij bewezen dat de schilderkunst zich net zo goed leent voor abstracte werken als voor figuratieve doeken.

  • In zijn solopresentatie I know where Rik Meijers lives toont Rik Meijers (Rotterdam, 1963) maar liefst 62 nieuwe werken die samen een indrukwekkende installatie vormen. Wanneer Meijers schildert, zo vertelt hij, treedt hij een nieuwe wereld binnen die zijn eigen regels en logica kent, en waar ieder klein detail het verschil kan maken. Meijers is op internationaal niveau bekend geworden met zijn sculpturale schilderijen waarin hij onconventionele materialen verwerkt.

  • Marleen Rothaus (Bielefeld, 1991) is kunstenares, feministe en maatschappelijk werkster. Ze is een vurig pleitbezorger voor de rechten van mensen die anders zijn dan de cisgender, heteroseksuele man. Rothaus heeft internationale erkenning gekregen voor haar olieverfschilderijen, die ze als spandoeken met zich meedraagt bij feministische demonstraties en protesten op straat.

Naast de vier solopresentaties is er in Vals Plat werk te zien van de volgende kunstenaars: Bob Eikelboom, Vera Gulikers, Mary Heilmann, Laura Lima, Edward Lipski, Mark Manders, Katja Mater, Navid Nuur, Lara Schnitger, Chaim van Luit en Julius von Bismarck.

BAB #7: Vals Plat, Hadassah Emmerich, Bonnefanten 2022. Photo Peter Cox
BAB #7: Vals Plat, Hadassah Emmerich, Bonnefanten 2022. Foto: Peter Cox.

Fons Haagmans, BAB7: Vals Plat, Bonnefanten 2022
BAB #7: Vals Plat, Fons Haagmans, Bonnefanten 2022. Foto: Peter Cox.

20220126 07.jpg
BAB #7: Vals Plat, Rik Meijers, Bonnefanten 2022. Foto: Peter Cox.

BAB #7: Vals Plat, Marleen Rothaus, Bonnefanten 2022. Photo Peter Cox
BAB #7: Vals Plat, Marleen Rothaus, Bonnefanten 2022. Foto: Peter Cox.

Collectiepresentatie Beating Around the Bush

Beating Around the Bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefanten op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In verschillende episodes worden zowel de vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog gebracht met interventies van buiten, die functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen.

DOWNLOAD PERSMAP