Z.T.

Sibylle Ungers, 1989

Z.T.

Fransje Killaars, 1996

Babo

Carel Visser, 1985