Verzamelen

Verzamelen op museaal niveau omvat het hele professionele scala van collectietaken: verwerving, behoud en beheer, documentatie, registratie, onderzoek, conservering, restauratie, et cetera.

Presenteren

Presenteren is de museale publieksfunctie bij uitstek en omvat de professionele praktijk van tentoonstellingen, evenementen, publicaties, publieksbegeleiding en educatie.

Kunstgeschiedenissen

Het museum hanteert niet de klassieke objectgerichte benadering, maar wil kunst presenteren in relatie tot de maatschappelijke context waarin zij ontstaat, en het publiek betrekken bij de vele interessante en onderscheidende kunstgeschiedenissen die er te vertellen zijn, waarbij nadrukkelijk ook de verbinding tussen de oude kunst en de hedendaagse kunst wordt gelegd.

Verbinden

De functie van het museum is naast die van bewaarplaats meer dan ooit die van het tot stand brengen van verbindingen tussen de wereld van de kunst en de verschillende gemeenschappen (communities) waarvoor die kunst een rol als betekenisgever kan spelen.

Kunstpraktijk

Artistieke productie is het resultaat van de creatieve intelligentie van kunstenaars, die met de grootst mogelijke kritische onafhankelijkheid, als een antenne, in contact staan met de wereld om ons heen. Het museum wil graag aandacht schenken aan de diversiteit van artistieke attitudes die daar het resultaat van zijn. Kunstpraktijk kan daarnaast betrekking hebben op de professionele wereld van tentoonstellingsmakers, collega-instellingen, het kunstonderwijs, et cetera. als mogelijke samenwerkingspartners voor het museum.

Gemeenschap

Het museum voert zijn kerntaken uit ten dienste van de gemeenschap en wil graag het gevoel van 'eigenaarschap' bij die verschillende gemeenschappen (communities) stimuleren. Uitgangspunt is de overtuiging dat in het contact met kunst mensen geïnspireerd raken door de materiële en immateriële kwaliteiten die de kunstwerken ons te bieden hebben: esthetische idealen, creatieve intelligentie, originaliteit en onafhankelijke kritische reflectie op de mens en zijn omgeving.

Daarnaast hecht het museum in de visie op zijn kerntaken grote waarde aan de volgende aspecten:

Internationalisering

Het Bonnefantenmuseum heeft in de loop der jaren een goede internationale reputatie opgebouwd. Als key-speler in de Euregio, maar ook als serieuze samenwerkingspartner in het internationale speelveld van de belangrijkste kunstmusea wil het museum de lat consequent blijven leggen op internationaal niveau.

Educatie en participatie

Educatie en participatie zijn de belangrijkste pijlers van de publieksfunctie van het museum. Wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om mensen van alle leeftijden actief te betrekken bij het museum, hen te stimuleren in het besef dat kunst onderdeel uitmaakt van onze culturele identiteit en hen uit te dagen om kritisch na te denken over vraagstukken van kunst en samenleving.

Cultureel ondernemerschap

Bij het verwezenlijken van zijn missie manifesteert het Bonnefantenmuseum zich als een cultureel ondernemer die gastvrijheid, creativiteit, innovatie, integriteit, efficiëntie en effectiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

Motto's

De missie van het Bonnefantenmuseum laat zich in metaforische zin omschrijven met het dubbele motto: Getting the bigger picture en Curating communities.

Cultuurterminal

In algemene zin wil het museum zich ontwikkelen tot een levendige cultuurterminal. Het museum als cultuurterminal legt verbindingen en schakelt voortdurend tussen collecties, kunstpraktijken, maatschappelijke thema's en verschillende doelgroepen c.q. communities.