Jan van Steffeswert

(Maastricht ca. 1460-ca. 1531)

Zowel kwalitatief als kwantitatief heeft het Bonnefantenmuseum met de Maastrichtse beeldhouwer Jan van Steffeswert een artistiek hoogtepunt in huis. De kunstenaar was zich wellicht zelf ook bewust van zijn kwaliteit omdat hij een deel van zijn oeuvre signeerde. Dat kwam omstreeks 1500 onder kunstenaars in het algemeen niet veel voor en is voor beeldhouwers al helemaal uitzonderlijk. Het heeft niettemin lang geduurd voordat bleek dat de verschillende aangetroffen schrijfwijzen, zoals 'Jan Bieldesnider', 'Jan van Weerd' of 'Jan van Steffeswert' allemaal betrekking hadden op dezelfde kunstenaar. 

Pas in 1990 bleek uit de Maastrichtse archieven onomstotelijk dat Jan van Steffeswert ingezetene was van deze stad en dat hij beeldsnijder was. Woonachtig bovendien vlak bij de houtmarkt. De context die de kunstenaar door deze definitieve identificatie kreeg, was aanleiding om een grote tentoonstelling te organiseren, die in 2000/2001 in het Bonnefantenmuseum plaatsvond. Tot dusver zijn veertien gesigneerde werken van Jan van Steffeswert bekend, een uitzonderlijk groot aantal voor de tijd waarin hij leefde. De laatste aanwinst van de meester, in 2003, is een kleine Maria Magdalena die deel uit heeft gemaakt van een Calvariegroep.
 
Knielende Maria Magdalena, ca. 1525

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?