Bruikleenaanvragen


Het Bonnefantenmuseum hanteert een ruimhartig beleid ten aanzien van bruikleenverkeer, niet in de laatste plaats in het belang van de individuele kunstenaar. Het museum is dan ook graag bereid medewerking te verlenen aan tentoonstellingen elders door aanvragen zoveel mogelijk te honoreren. De professionaliteit van de aanvragende collega-instelling (aangetoond d.m.v. een facility rapport; klimaatbeheersing en beveiliging) speelt daarbij een belangrijke rol. Verder zijn het concept en belang van de tentoonstellingsprojecten in kwestie doorslaggevend.

Een zorgvuldige verwerking en uitvoering van bruikleenaanvragen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Aanvragen dienen dan ook uiterlijk drie tot zes maanden (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en/of de objecten) voor aanvang van de tentoonstelling te worden ingediend. Een kortere termijn kan reden zijn tot afwijzing van de aanvraag. Bij de uitleen van complexe en/of fragiele kunstwerken kan het Bonnefantenmuseum als voorwaarde stellen dat het werk/de werken word(en)t begeleid door een koerier. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Behandeling van bruikleenaanvragen vindt plaats na indiening van een schriftelijk verzoek, gericht ter attentie van artistiek directeur, de heer Stijn Huijts, Postbus 1735, 6201 BS Maastricht.

De bruikleenaanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
• Naam en adres van de aanvragende instelling (incl. contactpersoon)
• Tentoonstellingstitel, -periode en -concept
• Tentoonstellingslocatie
• Basisgegevens van het kunstwerk/de kunstwerken dat/die worden aangevraagd
• Actueel Facility Report van de aanvragende instelling

Voor meer informatie of aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:
Hoofd Collectiebeheer en -documentatie Ingrid Kentgens, kentgens@bonnefanten.nl
Registrar collecties Mirjam Meisen, meisen@bonnefanten.nl

Bruikleenverkeer


De Collectie Nederland is er voor ons allemaal. Musea en
erfgoedinstellingen beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met als een van de belangrijkste doelen om de schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Om onderzoek te doen, nieuwe inzichten op te doen of om er simpelweg van te genieten. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar wordt en in context aan het publiek kan worden gepresenteerd. 

Het Bonnefantenmuseum onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging.

Lees hier de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging (PDF). 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?