Wanneer: zondag, 21 november 2021
Tijd: 13:30 - 17:00
Entree: gratis, op vertoon van een geldig museum entreebewijs
Reserveren: er zijn nog een aantal plekken, mail naar rbindels@xs4all.nl voor meer informatie.

Onder het motto ‘een route door het onbewoonbare’ treden zondag 21 november zes sprekers aan in het Bonnefanten om er hun licht te laten schijnen op evenzovele culturele en maatschappelijke onderwerpen zoals die ook in Offermans’ oeuvre overvloedig aan bod komen: beeldende kunst, fotografie (film), literatuur, kunstkritiek, journalistiek (media) en onderwijs.

In 2020 stond een feestelijke bijeenkomst gepland ter gelegenheid van de 75-ste verjaardag van Cyrille Offermans, productief schrijver, essayist en criticus. Zijn dertigste boek was net verschenen. De bijeenkomst kon destijds uiteraard geen doorgang vinden, maar nu de kansen keren is het de hoogste tijd om alsnog aandacht te besteden aan zijn werk en wereld.

Sprekers

Willem Diepraam (1944)
Fotograaf en verzamelaar van fotografie. Ontving in 2015 voor zijn gehele oeuvre de Piet Zwart Prijs. Is van grote invloed geweest op de Nederlandse fotografie. Stond vanaf de jaren 70 aan de wieg van de journalistieke fotoreportage en wist de fotografie als vorm van kunst naar een hoger plan te tillen. Dit jaar had hij in het Rijksmuseum nog een tentoonstelling: Willem Diepraam, Vijftig jaar fotografie.

Michel Krielaars (1961)
Historicus en publicist, vanaf 2007 Ruslandcorrespondent voor de NRC en nu Chef Boeken, auteur van o.m. Alles voor het moederland en Het brilletje van Tsjechov, beide uit 2017.

Joke van Leeuwen (1952)
Schrijfster van kinder- en jeugdboeken en literatuur voor volwassenen. Werd in 2012 bekroond met de Constantijn Huygensprijs en kreeg in 2013 de Ako-Literatuurprijs voor haar roman Feest van het begin. Een volstrekt originele geest in haar schrijven alsook in haar tekeningen en
illustraties.

Carel Peeters (1944)
Literair criticus en publicist, jarenlang verbonden aan Vrij Nederland, auteur van diverse essaybundels zoals De cultuur van de paradox (2015).
Was bijzonder hoogleraar in de literaire kritiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2018 verscheen Het eigenwijze potlood. Twintig literaire tekenaars.

Toon Teeken (1944)
Beeldend kunstenaar. Zowel de figuratie als de abstractie kent voor hem geen geheimen meer. Hij won diverse prijzen, waaronder de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst. In 2015 verscheen bij uitgeverij Huis Clos het lijvige De fotoboeken, met tekst van Cyrille Offermans. In 2016 stelde hij een overzicht daarvan tentoon in het Bonnefanten samen met een keuze uit eigen werk.

Cyrille Offermans (1945)
Schrijver, criticus, essayist. Schreef behalve meer dan 25 essaybundels ook een roman en enkele jeugdboeken. Van zijn hand verscheen in 1989 een monografie over Paul Klee, De evenwichtskunstenaar, en in 2006 een over het dubbeltalent Lucebert, Vlek als levenswerk. Recentelijk publiceerde hij een tweetal journaals, Een iets beschuttere plek misschien (2019) en Midden in het onbewoonbare (2021). Maakte naam als redacteur van het gerenommeerde tijdschrift Raster. Was jarenlang als criticus actief in tal van periodieken, zoals onder meer Vrij Nederland, Ons erfdeel/De lage landen en De groene Amsterdammer. Voor beide laatstgenoemde bladen schrijft hij nog steeds met grote regelmaat. Werkt ook mee aan Zuiderlucht en aan het radioprogramma De Stemming van L1.

Peter Nijssen (1961)
Neerlandicus. Directeur uitgeverij De Arbeiderspers. Op stapel staat de roman De onvoltooide. Treedt aan als interviewer.

Hoofdbeeld: Cyrille Offermans, Foto Peter Schols/De Limburger.