Schenking kunstwerk Lipski door Vrienden van het Bonnefantenmuseum


De Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum (VVB) heeft het kunstwerk Mother and Child van de Engelse kunstenaar Edward Lipski aan het Bonnefantenmuseum geschonken. Daarnaast heeft het museum zelf het schilderij Mystical Vandalism XXII van Lipski aangekocht. Beide werken samen vormen een intrigerend ensemble dat een waardevolle bijdrage levert aan de collectieopbouw van het museum. Op zondag 26 maart werden zowel de sculptuur als het schilderij in het museum gepresenteerd. Edward Lipski was hierbij persoonlijk aanwezig en werd door Stijn Huijts, directeur van het Bonnefantenmuseum, geïnterviewd over beide aanwinsten.


Mother and Child

Lipski's recente werk kenmerkt zich door een beeldtaal die tegelijkertijd verleidelijk, mysterieus en ongemakkelijk voelt. De sculptuur Mother and Child toont een gestalte met menselijke trekken, die associaties oproept met een ritueel voorwerp van aanbidding. Onduidelijk is of het object in kwestie in verval is, of dat het in zijn oorspronkelijke rituele verschijningsvorm wordt gepresenteerd. Lipksi heeft het gemodelleerd in een dubbelzinnig idioom van samensmeltende associaties, dat zich qua belichaming en identiteit lijkt aan te passen aan de huidige omstandigheden.


Mystical Vandalism XXII

Het werk Mystical Vandalism XXII gaat over een vergelijkbare thematiek, maar hier is Lipski uitgegaan van een beeldtaal die eerder associaties oproept met prehistorische petrogliefen (rotstekeningen) en hedendaagse grafitti. Hier ontleent het beeld zijn dieperliggende betekenis niet zozeer aan de figuratie, als wel aan verschillende lagen van abstractie, die ontstaan door de krassen die de kunstenaar heeft aangebracht in de verflaag. De krassen zijn tegelijkertijd taal en beeld. De gele tint doet denken aan de kleur van natriumlampen die in veel grote steden dienstdoen als straatverlichting.


Edward Lipski


Edward Lipski (Londen, 1966) woont en werkt in Londen. De terugkerende thema's in zijn oeuvre zijn spiritualiteit en existentieel onbehagen in het menselijk bestaan, en de rituelen waarmee de mens zich daartoe probeert te verhouden. Kunstwerken van deze "aristocratische barbaar" (zoals de legendarische Belgische museumdirecteur Jan Hoet hem ooit noemde) zijn onder meer te vinden in de collecties van het S.M.A.K. in Gent, The British Arts Council, het MHKA in Antwerpen, het MUDAM in Luxemburg, Magasin 3 in Stockholm en de Fondation Antoine de Galbert in Parijs.


Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum


De Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum (VVB) ondersteunt het museum en heeft 350 leden. Naast hun financiële steun zijn de Vrienden actief betrokken bij verschillende activiteiten in het museum en profiteren zij van diverse privileges. Sinds 2002 beschikt de VVB over een Aankoopfonds. Middels dit Fonds draagt de VVB bij aan nieuwe aanwinsten ten behoeve van de museumcollectie. Eerder werd met inzet van het Fonds werk aan het museum geschonken van kunstenaars als Egidius Gilissen, Bas de Wit, Rik Meijers, Keetje Mans en Navid Nuur.


Noot voor de pers: Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Marthe Hamers via pressoffice@bonnefanten.nl of 043-3290123

Edward Lipski en Stijn Huijts, foto © Pascale Leenders

Beeldmateriaal

lees de voorwaarden voordat u het beeldmateriaal downloadt. Wij stellen het erg op prijs om een bewijsexemplaar van de publicatie te ontvangen!

© Edward Lipski; Tim van Laere Gallery in Antwerpen. Foto Via Tim van Laere Gallery in Antwerpen
© Edward Lipski; Foto via Tim van Laere Gallery in Antwerpen. Foto Foto via Tim van Laere Gallery in Antwerpen
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?