Rijkssteun Bonnefantenmuseum een stapje dichterbij

Sectoradvies musea van Raad voor Cultuur is een opsteker voor het Bonnefantenmuseum


Op 12 april heeft de Raad voor Cultuur zijn sectoradvies musea 'In wankel evenwicht' gepubliceerd. Een advies dat door de culturele sector en ook het Bonnefantenmuseum als een positieve ontwikkeling wordt gezien. Het rapport geeft een realistisch en urgent beeld van de financiële situatie van de Nederlandse musea. Daarnaast onderstreept de Raad voor Cultuur het grote publieke belang van diezelfde musea. Een belangrijk deel van het advies heeft betrekking op het rijksgesubsidieerde museumbestel. De raad pleit voor het benutten van mogelijkheden om de publiekstaken van niet-Rijksmusea te ondersteunen met rijksmiddelen. Dit biedt perspectief voor het Bonnefantenmuseum.

Reactie Stijn Huijts, artistiek directeur Bonnefantenmuseum: 'Door de raad wordt erkend dat de collecties en presentaties van het Bonnefanten van nationaal belang zijn, en dat het een gemiste kans is als er geen rijksondersteuning komt om onze ambities verder te kunnen ontplooien en onderscheidend te blijven op (inter)nationaal niveau. Het pleidooi van de Raad voor Cultuur is een mooie opsteker voor ons museum, en ik hoop dan ook dat minister Ingrid Van Engelshoven van Cultuur het advies van de raad ter harte zal nemen en dat ze de ruimte zal creëren voor een substantiële meerjarige bijdrage.'

Het Bonnefantenmuseum deed in 2016 met het beleidsplan De tijd hervonden een gooi naar opname in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020. Hoewel de Raad voor Cultuur overwegend positief reageerde op de plannen, moest de raad om formele reden een negatief advies uitbrengen over de toekenning van een meerjarensubsidie aan het museum. Het bestel is zo ingericht dat de minister musea uitsluit die de afgelopen vier jaar in hoofdzaak door een andere overheid werden gesubsidieerd. Als provinciaal gesubsidieerd museum kwam het Bonnefantenmuseum dus niet in aanmerking voor rijkssubsidie in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur.

Hoewel de Raad voor Cultuur geen voorstander is van aanpassing van het cultuurstelsel, pleit de raad nu dus wel voor uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Rijk. Door een aangepaste inzet van de Erfgoedwet en de invoering van een regionale culturele infrastructuur (RIS), komt ondersteuning van niet-Rijksmusea zoals het Bonnefantenmuseum een stuk dichterbij.
Foto: Kim Zwarts

_________________________________________________________________________________________________


Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marthe Hamers via pressoffice@bonnefanten.nl of via +31 43 3290 127 | +31 6 15 04 50 49 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?