Het Bonnefantenmuseum presenteert: De hand van Pierre Kemp - Studies, schetsen, werken op papier

Ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Pierre Kemp op 21 juli jongstleden opent op 21 september 2017 in het Bonnefantenmuseum de tentoonstelling De hand van Pierre Kemp: Studies, schetsen, werken op papier. Pierre Kemp behoort tot de grootheden van de Nederlandse poëzie uit de twintigste eeuw. Naast de dichtkunst legde hij zich in zijn jonge jaren tevens toe op de teken- en schilderkunst. Gastconservator en dichter Wiel Kusters, stelde een tentoonstelling samen met niet eerder getoonde werken op papier van Pierre Kemp uit de periode 1905-1913. Het merendeel hiervan zijn schetsen en studies met als bijzonder onderdeel een drietal schetsboekjes dat bewaard is gebleven uit de periode 1906-1907. De opening van De hand van Pierre Kemp: Studies, schetsen, werken op papier wordt verricht door mevrouw Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht en is vrij toegankelijk.

Pierre Kemp
De jonge Maastrichtse Pierre Kemp (1886-1967) treedt na zijn lagere-schooljaren in 1900 als leerling-plateelschilder in dienst van de fabriek waar ook zijn vader werkte, de Société Céramique, gesitueerd op het uitgestrekte terrein waar nu onder andere het Bonnefantenmuseum is gevestigd. Een jaar later schrijft hij zich in bij het Stadsteekeninstituut in Maastricht, waar hij vijf jaar lang avondles volgt in het vak handtekenen. Aan het eind van het cursusjaar 1905-1906 behaalt Kemp de eerste prijs voor ornamenttekenen en de tweede prijs voor handtekenen. Dankzij deze prestaties wordt hij toegelaten tot de door Robert Graafland (1875-1940) in het leven geroepen Zondagsschool voor Decoratieve schilderkunst, bestemd voor de meest getalenteerde leerlingen. In Graaflands schilderklas komt de nu bijna twintigjarige Kemp te verkeren in het gezelschap van onder anderen Henri Jonas, Jan Grégoire, Charles Hollman, Edmond Bellefroid en later Jos. (Jef) Postmes. Als de dan 26-jarige kunstenaar in 1913 via jezuïetenpater Jos van Well financiële middelen krijgt aangereikt om een jaar lang te werken aan de verdere ontwikkeling van zijn schilderkunstig talent, stopt hij met zijn werk als plateelschilder bij de aardewerkfabriek Société Céramique.

Economisch succes lag voor de jonge schilder echter niet in het verschiet. Daarom zet hij vanaf 1914 al zijn kaarten op het schrijven van gedichten en verhalen, een terrein waarop hij zich sinds een jaar of vijf eveneens bewoog. De late jaren twintig zijn belangrijk voor Kemps ontwikkeling. Als dichter vindt hij 'eindelijk' zijn karakteristieke stijl en stelt een uniek dichterlijk oeuvre samen.
Het lijkt alsof dit hem stimuleert om zich tussen 1929 en 1936 ook weer  op het schilderen toe te leggen. Na deze periode legt hij echter palet en penselen voorgoed aan de kant.

Facsimile en bloemlezing
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een van Kemps  originele schetsboekjes uit de tentoonstelling door het Bonnefantenmuseum als facsimile uitgegeven met een uitgebreide toelichting van Wiel Kusters. Tevens wordt tijdens de opening een bloemlezing uit Kemps dichterlijke werk gepresenteerd: Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen).
De bijzondere uitgave met toelichting verpakt in een giftbox, en de nieuwe dichtbundel zijn vanaf de opening verkrijgbaar in het Bonnefantenmuseum.

Bonnefantenmuseum
Het Bonnefantenmuseum zet met deze tentoonstellingen een nieuwe stap in een koers, die zich in het nationale museumlandschap onderscheidt door de eigen(wijze) accenten en prioriteiten in de programmering, met een herkenbare oriëntatie op de 'verborgen canon'.


Noot voor de pers:
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Marthe Hamers via pressoffice@bonnefanten.nl of 043-3290127. 

Beeldmateriaal

lees de voorwaarden voordat u het beeldmateriaal downloadt. Wij stellen het erg op prijs om een bewijsexemplaar van de publicatie te ontvangen!

© Piere Kemp figuurstudies slapende man, 1913, foto Peter Cox.
© pierre_kemp,_tekening_-_titel_onbekend,_1909,_foto_peter_cox.
© pierre_kemp,_landschapstudie,_1913,_foto_peter_cox.
© pierre_kemp,_studie,_meisje_met_bloem,_1913,_foto_peter_cox.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?