Bonnefantenmuseum doet er nog een schepje bovenop met drie nieuwe tentoonstellingen:

Een Postume Samenwerking – Ine Schröder en haar Archief
Dan Walsh – Pressing Matter
Beating Time – Collectiepresentatie hedendaagse kunst met vijf gastbijdragenOpening: Donderdag 24 januari – aanvang 18.00 uur, vrije toegang

De grote overzichtstentoonstelling van David Lynch Someone is in my House is inmiddels open en trekt enorm veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Dat weerhoudt het Bonnefantenmuseum er niet van om vanaf 25 januari drie nieuwe tentoonstellingen te lanceren:

Een Postume Samenwerking
Ine Schröder en haar Archief

Tweede etage: 25.01.2019 - 01.09.2019
Derde etage: 25.01.2019 - 26.05.2019

Het Bonnefantenmuseum schenkt met een dubbeltentoonstelling en een omvangrijke publicatie aandacht aan het baanbrekende kunstenaarschap van Ine Schröder (1951 Heerlen – Maastricht 2014). Voornamelijk actief binnen de euregionale kunstscene dwong Schröder tijdens haar werkende leven respect af in de lokale en regionale kunstgemeenschap. Na haar overlijden in 2014 onderzochten museumcurator Paula van den Bosch en kunstenaar en curator Joep Vossebeld in samenwerking met Universiteit Maastricht en Flacc Genk (B) de artistieke nalatenschap van Ine Schröder wier oeuvre grotendeels is verdwenen door toedoen van de kunstenaar zelf.

Elk werk, elke tentoonstelling werd door Schröder gelukkig goed gedocumenteerd aan de hand van fotografie, schetsen en notities. Uit dit archief komt Schröder nu tevoorschijn als een opmerkelijk standvastige kunstenaar met een indrukwekkend veelzijdig oeuvre. Een doorleefd en poëtisch oeuvre ook, waarin een compromisloze opvatting over kunst en kunstenaarschap doorklinkt. Ine Schröder liet werken bewust verloren gaan. Zij beschouwde haar werk niet als een optelsom van autonome dingen, maar als een groot netwerk van objecten onderling verbonden in ruimte en tijd.
De presentatie in het Bonnefanten is tweeledig en bevat zowel werk van Ine Schröder (tweede etage t/m 01.09.2019) als een experimentele tentoonstelling (derde etage t/m 26.05.2019) die is ontwikkeld door Joep Vossebeld (1989, Echt). Hierin staat de vraag centraal: hoe kan een museum een oeuvre representeren dat de kunstenaar deels vernietigde op grond van een artistiek beginsel dat het kunstobject relativeert en het vluchtige centraal stelt?

Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is het archiefboek: Uncorrected Proof over het archief van Ine Schröder met circa 700 foto's en essays van Paula van den Bosch, Brenda Tempelaar en Joep Vossebeld, waarin onderwerpen zoals museale collectievorming, conservering en presentatie worden aangesneden en die een reguliere oeuvrepublicatie overstijgt.


Dan Walsh
Pressing Matter

25.01.2019 – 12.01.2020

Op grond van de hernieuwde belangstelling voor abstracte schilderkunst, waarvan al geruime tijd sprake is bij een jongere generatie kunstenaars, heeft het Bonnefanten een tentoonstellingsprogramma met een revisionistische inslag ontwikkeld. In het kader hiervan wordt de tentoonstelling Pressing Matter van Dan Walsh (1960 Philadelphia) gepresenteerd. De ornamentele abstractie van deze Amerikaanse schilderveteraan heeft zijn wortels in de economische vormentaal van minimal painting uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Merkbaar geïnspireerd door onder andere Sol Lewitt (1928 Hartfort, Connecticut – New York 2007), wiens werk een belangrijke pijler vormt van de collectie van het Bonnefantenmuseum, ontstaat Walsh' schilderkunst binnen de strikte kaders van een raster en vierkant en via zelfopgelegde regels en procedures. Hoewel de meeste composities bestaan uit complexe combinaties van verschillende decoratieve structuren, ogen ze ontspannen en vanzelfsprekend, alsof ze zich achteloos hebben geschikt naar het beeldvlak. Het kijken naar de patronen in zijn doeken roept een wereld van associaties op, van ornamentele architectuur tot weefsels uit alle windstreken. Het lukt Walsh zo een brug te slaan tussen de naar autonomie strevende modernistische traditie en de collectieve geschiedenis van toegepaste kunsten.

Dan Walsh is ook een fervent boekenmaker. In een reeks handmatig vervaardigde boeken experimenteerde hij met boekdrukkunst, niet alleen met offset print en fotografie, maar ook met fotogravure en houtdruk en etstechnieken als droge naald; ambachtelijke reproductiemethoden die vragen om toewijding, geduld en vakmanschap. In het Bonnefanten zijn een twaalftal recente doeken, een serie werken op papier en enkele met de hand vervaardigde boeken bijeengebracht. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus. Curator: Paula van den Bosch.


Beating Time
Collectiepresentatie hedendaagse kunst

Met gastbijdragen van: R.W. Beerens (1950 Weert - Maastricht), Andrea Éva Györi (1985 Boedapest - Rotterdam), Marianne van der Heijden (1922 Kerkrade - Maastricht 1998), Chantal Le Doux (1977 Geleen – Maastricht), Servie Janssen (1949 Eindhoven - Nijmegen 2018)
25.01.2019 – 12.01.2020

Kunst verslaat de tijd. Denk bijvoorbeeld aan Rembrandts zelfportretten; zie hoe hij ons gadeslaat, levensecht, dwars door de eeuwen heen. Ook kunstenaars van nu staan voor de taak om de tijd te slim af te zijn. Hoe doen zij dat? Hoe ontsnapt hun werk aan de onverbiddelijk voortschrijdende tijd en daarmee de tand des tijds? In Beating Time zijn werken uit de collectie samengebracht die zich op uitgesproken wijze verhouden tot het fenomeen tijd. Met gastbijdragen van kunstenaars die al tientallen jaren in Maastricht werken of voor lange of kortere periode in deze stad werkzaam waren. Met hun werk proberen deze kunstenaars verleden, heden en toekomst te ontstijgen en nemen daarbij hun toevlucht tot diverse tactieken. Curator: Paula van den Bosch.
Beelden: Peter Doig, Blotter, ets, 1996, Collectie Bonnefantenmuseum, (detail), foto Peter Cox // Enfin, 2018, © Dan Walsh. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York (detail) // Een Postume Samenwerking - Ine Schröder en haar Archief, still uit video Joep Vossebeld en Charlotte Lagro (detail)--------

Noot voor de pers:
Voor een perspreview, meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Marthe Hamers via pressoffice@bonnefanten.nl +31 43 329 01 27 | +31 6 15 04 50 49.

Beeldmateriaal

lees de voorwaarden voordat u het beeldmateriaal downloadt. Wij stellen het erg op prijs om een bewijsexemplaar van de publicatie te ontvangen!

© Werk van Ine Schröder uit Videostill Charlotte Lagro, Joep Vossebeld, 2018.
© Enfin, 2018, © Dan Walsh. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.
© Peter Doig, Blotter, 1996, Bonnefantenmuseum, foto Peter Cox.
Voor meer informatie en beeldmateriaal download de presskits door op een van onderstaande links te klikken: 

Ine Schröder

Dan Walsh

Beating Time

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?