Extra subsidie Bonnefantenmuseum een stap dichterbij

 

Meerderheid Tweede Kamer positief over motie Van Veen 

 

29 november 2016, Bonnefantenmuseum Maastricht
 
Vanmiddag is in de Tweede Kamer de door dhr. Michiel Van Veen (VVD) ingebrachte motie besproken, waarin hij onder andere verzoekt om buiten de Culturele Basisinfrastructuur aanwezige beschikbare extra gelden toe te kennen aan twee musea, één in de regio Noord en één in de regio Zuid. De meerderheid van de kamer heeft positief op de motie gestemd. Daarmee is een extra subsidie voor het Bonnefantenmuseum een stap dichterbij gekomen. 'Een enorme kans voor het Bonnefantenmuseum', aldus Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum. 'Wij proberen al enige jaren extra geld van het Rijk binnen te halen om als museum nog beter het verschil te kunnen maken in de regio en daarbuiten, maar dat leek een onmogelijke zaak. De kans die zich nu voordoet is een absolute doorbraak en een enorme opsteker voor de kunst- en cultuursector in onze regio.' 
 
Het Bonnefantenmuseum heeft dit jaar een aanvraag bij de Raad voor Cultuur ingediend in het kader van Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 met het beleidsplan De tijd hervonden. Hoewel de Raad voor Cultuur inhoudelijk positief oordeelde over de aanvraag, werd de aanvraag om formele redenen afgewezen. Het bestel is zo ingericht dat de minister musea uitsluit die de afgelopen vier jaar in hoofdzaak door een andere overheid werden gesubsidieerd. Als provinciaal gesubsidieerd museum kwam het Bonnefantenmuseum dus niet in aanmerking voor rijkssubsidie in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur. De door Michiel Van Veen ingebrachte motie om beschikbare gelden buiten deze Culturele Basisinfrastructuur ten gunste te laten komen van onder andere het Bonnefantenmuseum, is een grote stimulans voor een hernieuwde inhoudelijke discussie over de ongelijke verdeling van Rijksmiddelen tussen de Randstad en de regio.
 
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, neem contact op met Esther Wagemans via wagemans@bonnefanten.nl of via 06-28634294
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?