Download hier het bericht in PDF.


Bonnefantenmuseum presenteert: 

Henri de Fromantiou - Vorstelijke Illusies 

 
Op 6 maart, een week voor de TEFAF, opent de allereerste overzichtstentoonstelling van Henri de Fromantiou, een in Maastricht geboren oude meester. Tot en met juni van dit jaar presenteert het Bonnefantenmuseum een grote selectie schilderijen van deze 17de-eeuwse stilleven schilder. De werken die getoond worden komen uit alle windstreken voor deze unieke tentoonstelling naar Maastricht. Het Bonnefantenmuseum wil een 17de-eeuwse beleving creëren voor jong en oud en de kennis over de schilder vergroten met een uitgebreid educatie- en evenementenprogramma.

Vorstelijke Illusies
06.03.2015-28.06.2015
In de tentoonstelling ligt de nadruk op Henri de Fromantiou's oeuvre en zijn hoogtijdagen als hofschilder in Potsdam. Hij vervaardigde vele stillevens voor de paleizen van Frederik Willem I, keurvorst van Brandenburg. De Fromantiou had het talent om een vorstelijke wereld te scheppen, en deed dit in prestigieuze jachtstillevens en stillevens met luxe producten als bloemen en fruit. Over de jaren raakte zijn naam in de vergetelheid en werden zijn schilderijen ten onrechte toegeschreven aan grote meesters als Willem van Aelst, Jan Davidsz de Heem en Jan van Huysum. De tentoonstelling herstelt de reputatie van de kunstenaar en vult een grote kunsthistorische lacune.
 
   
Henri de Fromantiou, Stilleven met fruit en glas, 1670-1680, Collectie Bonnefantenmuseum


Henri de Fromantiou, Bloemstilleven, 1665, Privé Collectie Duitsland

Henri de Fromantiou
De woorden 'Henricus de Fromantiou, pictor De Sa Serenité Electorale de Brandenburg' staan als onderschrift vermeld op het portret van Henri de Fromantiou (1633/34-1694/1700), die in de tweede helft van de zeventiende eeuw als stillevenschilder actief is geweest. De schilder, opgegroeid binnen een familie met een militaire achtergrond, vertrok op jonge leeftijd naar Den Haag en vervolgens naar Amsterdam in de hoop er zijn weg naar succes te vinden. Zijn zoektocht en inzet werden uiteindelijk beloond: hij werd in 1670 aangesteld als hofschilder van Friedrich Wilhelm, de keurvorst van Brandenburg.  De Fromantiou was echter meer dan alleen schilder. Hij was een ambitieus, reislustig en veelzijdig persoon die ook als bemiddelaar tussen de vorst en de kunsthandel werkte. Hij bouwde als agent van Friedrich Wilhelm een internationale carrière op en begaf zich in de hoogste maatschappelijke kringen. 
 
 
Portret van Henri de Fromantiou, Johann Friedrich Leonard, 1653–1680, RP-P-1908-340, Collectie Rijksmuseum
 
Catalogus
Over de schilder Henri de Fromantiou bestaat geen monografie en maar op zeer beperkte schaal literatuur. De catalogus die bij de tentoonstelling zal verschijnen zal deze kunsthistorische lacune opheffen. Hierin zullen onder andere artikelen worden opgenomen over Henri de Fromantiou's bijzondere levensloop, zijn oeuvre en zijn rol als kunsthandelaar. Tenslotte worden alle schilderijen en foto's daarvan opgenomen in een overzicht van zijn complete oeuvre.
 
Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Lenssen - pressoffice@bonnefanten.nl of via +31 43 329 0109 | +31 6 13 14 59 15.

Beeldmateriaal

lees de voorwaarden voordat u het beeldmateriaal downloadt. Wij stellen het erg op prijs om een bewijsexemplaar van de publicatie te ontvangen!

© Henri de Fromantiou, Jachtstilleven, 1672, Collectie Bonnefantenmuseum, foto Peter Cox.
© Henri de Fromantiou, Bloemstilleven, 1665, Prive Collectie Duitsland.
© Henri de Fromantiou, Stilleven met dode haan en haas, Collectie Bonnefantenmuseum, foto Peter Cox.
© Henri de Fromantiou, Stilleven met fruit en glas, 1670-1680, Collectie Bonnefantenmuseum, foto Peter Cox.
© Portret van Henri de Fromantiou, Johann Friedrich Leonard, 1653–1680, RP-P-1908-340, Collectie Rijksmuseum.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?