Japanse Outsiders

17.06.2014 - 19.10.2014


Het Bonnefantenmuseum (van 17 juni t/m 19 oktober 2014) en Villa Kanjel (van 1 augustus t/m 28 september 2014)  tonen Japanse Outsiders, kunstwerken van Japanse kunstenaars met een psychiatrische aandoening of verstandelijke handicap. Tot voor kort bleef deze kunst volledig verborgen voor de buitenwereld: in de Japanse cultuur wordt gekte nog steeds als eng beschouwd.  De tentoonstelling is een initiatief van de Mondriaangroep – een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Limburg - in samenwerking met Het Dolhuys, museum van de geest in Haarlem en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 

Japanse Outsiders is een taboedoorbrekende tentoonstelling: het publiek wordt in contact gebracht met kunst van mensen die in Japan vaak letterlijk worden binnen gehouden. Mensen met een psychische aandoening leven gescheiden van de rest van de bevolking waardoor Japanners bijna nooit met hen in aanraking komen. Deze onbekendheid schept angst, onbegrip en leidt tot discriminatie. Terwijl de patiënten zelf maar weinig contact hebben met de buitenwereld, krijgt hun 'outsider kunst' inmiddels steeds meer internationale aandacht. De kleifiguren van Shinichi Sawada waren zelfs te zien op de Biënnale van Venetië in 2013. Directeur Hans Looijen van Het Dolhuys heeft in 2012 deze verborgen kunstwerken naar Nederland gehaald. Hij was benieuwd naar de persoonlijke verhalen van de kunstenaars en zocht hen op in diverse instellingen. Hun kunstwerken waren in het voorjaar van 2012 te zien in Het Dolhuys. 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?