Beating around the bush
Episode #1 starring István Csákány, Mark Manders, Camille Henrot


14.02-2014 – 13.04.2014


Beating around the bush is het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. In vier episodes zullen zowel de vaste waarden als de 'stille reserve' van de collectie in een dialoog worden gebracht met nieuwe en voorgestelde aankopen. Daarnaast zullen interventies in de vorm van kleine solopresentaties functioneren als spiegels waarin nieuwe inhoudelijke inzichten en perspectieven zich kunnen aandienen. Iedere episode heeft een andere thematische invalshoek waarbij de afzonderlijke kunstenaarspraktijken en de museumverzameling als geheel met omtrekkende bewegingen wordt verkend.

Beating around the bush Episode #1 exploreert hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met universele en tijdloze vragen over de condition humaine, ofwel het menselijk bestaan. Vragen over de oorsprong der dingen, maar ook over de teloorgang of het verdwijnen ervan. Hoe verhoudt de kunst zich tot de zichtbare realiteit, welke andere realiteiten worden verbeeld? Welke persoonlijke mythologieën ontwikkelen kunstenaars in hun werk, welke raakvlakken zijn er met religie en mystiek?

Met kunstwerken van


Francis Alÿs, Joan van Barneveld, Jean-Marc Bustamante, Patrick Van Caeckenbergh, István Csákány, Hugo Debaere, Jan Dibbets, Peter Doig, Luciano Fabro, Fons Haagmans, Camille Henrot, Anselm Kiefer, Piet Killaars, Suchan Kinoshita, Hans Lemmen, Claude Lévêque, Mark Manders, Keetje Mans, Rik Meijers, Navid Nuur, Neo Rauch, Aldo Rossi, Ray Smith, Roman Signer, Susana Solano, Johan Tahon, Luc Tuymans, Sandra Vásquez de la Horra, Toon Verhoef, Helen Verhoeven, Han van Wetering, Bas de Wit.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?