Vereniging van vrienden 

van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief januari 2018


7 januari 2018 lezing Arjen van Prooijen
in het auditorium van het museum 
om 14.00 uur

Het onderwerp van de lezing is Engagement in de kunst. Entree kost 5 EUR, voor de lezing contant aan Irene Raedts te betalen.


16 januari 2018 Nieuwjaarsborrel tussen 19.00 en 21.00 uur
in de toren van Ipanema

De voorzitter van onze vereniging zal iedereen welkom heten, waarna Stijn Huijts een vooruitblik zal geven van 2018 in het museum. Vervolgens zal de heer Peter Flaton een korte voordracht geven. De muziek zal verzorgd worden door de pianist Blanco Besselink. Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje. Opgeven kan bij ireneraedts@planet.nl


11 februari 2018 bezoek aan "Prospects and Concepts"
in de Van Nelle fabriek te Rotterdam 

Stijn Huijts, conservator van de organisatie en inrichting hiervan, wil de Vrienden graag over deze tentoonstelling rondleiden. Over de organisatie van deze excursie ontvangt u nog nadere informatie. We zullen met een bus naar Rotterdam gaan. U kunt zich opgeven bij ireneraedts@planet.nl


24 februari 2018 bezoek aan het Cuypershuis te Roermond 

We bezoeken de tentoonstelling Limburg Design Award, een tentoonstelling over interieurvormgeving rond zes genomineerde designers. Zie website van het Cuypershuis. Riky van Hoorn, voorzitter van de Vrienden zal ons rondleiden. Tevens zal er tijd zijn om het prachtige gebouw en de vaste collectie rondom het werk van architect Cuypers nog eens te bezoeken. Iedereen reist met eigen vervoer en we ontmoeten elkaar om 13.00 u voor de hoofdingang van het museum. Vergeet uw museumjaarkaart niet! Opgeven kan bij matthiatacken@hotmail.com


7 maart 2018 bezoek aan keramiste Anneke Kockelkorn
Kuileneindestraat 57 in Meerssen 

We verzamelen om 14.00 u bij het atelier van Anneke Kockelkorn. Zij zal ons wat vertellen over haar kunstenaarschap, haar werk en wat haar bezielt om zo te werken. Graag opgeven bij ireneraedts@planet.nl

 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief november 2017


9 november 2017: Kunstlunch universiteitsbibliotheek 

Inhoudelijke informatie over deze excursie kunt u in onze vorige nieuwsbrief lezen. De kosten voor de rondleiding en de lunch in Grand Café Soiron in museum aan het Vrijthof bedragen 15 EUR. Dit graag gepast te voldoen bij de start om 11.30 u bij de bibliotheek aan de Looierstraat. Opgeven bij Anke de Ruijter: amspderuijter@gmail. com voor maandag 6 november. Graag dieetwensen opgeven. Tot twee dagen voor de lunch kunt u zich afmelden, daarna zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 


Lezingencyclus door Arjen van Prooijen: 


19 november 2017: lezing deel 1 "Hedendaagse kunst met inhoud, betekenis en concept"

 

De lezing vindt plaats om 14.00 u in het auditorium van het museum. De kosten bedragen, naast het bezit van een geldig entréebewijs, 5 EUR. U kunt zich opgeven bij ireneraedts@planet.nl 


7 januari 2018: lezing deel 2: "Engagement in de kunst" 

 

Ook deze lezing vindt plaats in het auditorium en kost naast het geldige entréebewijs 5 EUR. Let op: voor deze lezing stond eerst een andere datum genoteerd! U kunt zich opgeven bij ireneraedts@planet.nl 


16 december 2017: Dagexcursie Heerlen op 16 december 

We beginnen de dag met een rondleiding langs de kunstcollectie van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Arno Sijben, kunstenaar en kunstcoördinator van de stichting "beheer kunstcollectie Zuyderland" zal informeren over de achtergrond van deze collectie en vervolgens rondleiden langs de belangrijkste kunstwerken. 


U kunt in de openbare ruimtes kunst bewonderen met het thema 'de Mens' of 'Het mens zijn' als rode draad. 

 

We verzamelen om 9.45 u in de hal, ook toegankelijk vanuit de garage, tegenover de bewaking. De rondleiding is gratis en vindt plaats tussen 10.00 u en 12.00 u. Lunch bij Brasserie Mijn Streek op de 5e verdieping in het Schunck Glaspaleis. 

 

Rond 15.00 u verzamelen we bij het VVV-kantoor. Een gids leidt ons tot 17.00 u rond en vertelt een mooi verhaal bij de bekende MURALS in Heerlen. De kosten voor het middagdeel zijn 20,- EUR per persoon, over te maken op de rekening van VVB t.n.v. Excursie Heerlen. Vervoer moet zelf geregeld worden, maar het is natuurlijk handig samen af te spreken. Wie rijdt en wie kan iemand meenemen? Irene kan drie personen meenemen. 

 

Let wel: we gaan ervan uit dat deelname de hele dagexcursie betreft. Indien u alleen aan het ochtend-of middagdeel wilt deelnemen, moet dat duidelijk vermeld worden. Aanmelden bij matthiatacken@hotmail.com 

 

 

16 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum tussen 19.00 en 21.00 uur.

Zoals u van ons bent gewend, wordt u deze feestelijke avond door de voorzitter van de vereniging toegesproken. Directeur Stijn Huijts zal u informeren over de tentoonstellingen die u in 2018 in het museum kunt verwachten. Daarna is er tijd om naar een korte lezing over kunst te luisteren en tijdens een hapje en drankje met elkaar in contact te komen. U kunt zich opgeven bij ireneraedts@planet.nl


11 februari 2018: Bezoek aan Art Rotterdam in de Van Nelle fabriek te Rotterdam 

Over de organisatie van deze excursie ontvangt u nog nadere informatie. Indien u zich al wilt informeren over de inhoud van deze tentoonstelling raden wij u aan de website www.artrotterdam.com te bezoeken.Aandacht voor het Bonnefantenmuseum Fonds!

Het Bonnefantenmuseum en de Elisabeth Strouvenstichting hebben samen het bovengenoemde fonds in het leven geroepen. Het is de eerste stap in de richting van de realisatie van een onafhankelijke en duurzame bron van inkomsten voor het museum. Daardoor krijgt het Bonnefantenmuseum de kans zich te blijven ontwikkelen 

als museum voor kunstenaars en kunst met als kern "de verborgen canon", de focus op talentontwikkeling en educatie, en het zijn van een thuishaven voor een breed publiek. Het fonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds, die het beheert en belegt. Het fonds is gebaseerd op het gangbare model van endowment fund. Het fonds doet een beroep op particulieren en bedrijven met een warm hart voor de kunst om een bijdrage te leveren! Elke bijdrage is welkom en schenken kan op vele manieren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om bij te dragen aan het Bonnefantenmuseum Fonds, dan verwijzen we u naar de website www.bonnefantenmuseumfonds.nl.


Vriendenhoek

Het is sommigen wellicht al opgevallen dat in de hal van het museum sinds kort een groene bank en tafel staan. Deze zullen deel uit gaan maken van de Vriendenhoek, bedoeld om informatie te lezen over het museum, de tentoonstellingen en/of over onze vereniging. Ook kunt u daar natuurlijk in contact komen met andere  Vrienden, die het museum een bezoekje brengen. De komende tijd zal hard gewerkt worden om de aantrekkelijkheid van onze vriendenhoek te vergroten.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden
 

van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief

 


Nieuwsbrief september/oktober 2017


 

Herinnering: 29 september 2017 kunstlunch Raymond Pettibon o.l.v. Stijn Huyts

We verzamelen om 11.45 u in de hal van het museum. Na betaling van de kosten 12,50 EUR, zal de rondleiding onder leiding van Stijn Huyts om 12.00 u starten. Deze wordt afgesloten met een lunch in Ipanema. Bij de aanmelding kunt u bijzondere dieetwensen kenbaar maken. Let op: u kunt zich tot twee dagen voor de kunstlunch afmelden; daarna zijn we genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.
12 oktober 2017: Bezoek aan galerie Huub Hannen, Boschstraat 50, Maastricht

Het bezoek vindt die dag plaats tussen 14.00 u en 16.00 u. Momenteel is er een interessante expositie te zien met werk van Nikki Pelaez, Yvonne Mostard en Myriam Abraas. Nikki Pelaez zal ons uitleg geven over haar werk. Het is mogelijk dat een van de twee andere kunstenaars eveneens aanwezig zullen zijn. Het bezoek is gratis. U kunt zich aanmelden bij matthiatacken@hotmail.com

 

 

15 oktober 2017: Atelierbezoek Arjen van Prooijen

Het bezoek start om 14.00 u en duurt tot 16.00 u. Na aanmelding bij ireneraedts@planet.nl ontvangt u nadere informatie over het bezoek.

 

 

9 november 2017: Kunstlunch universiteitsbibliotheek

Conservator Odin Essers zal eerst een inleiding geven. Daarna vindt een rondleiding in kleine groepen plaats. De collectie van 250.000 boeken beslaat een periode vanaf de 15de eeuw, aangelegd door Jezuïeten uit Maastricht, Warmond en Nijmegen. In de depots krijgen we ook kostbare kunstboeken te zien. Daarnaast krijgen we informatie over het restauratieproject. We lunchen in grand café Soiron in museum aan het Vrijthof. De kosten bedragen 15 EUR, gelieve gepast te voldoen bij de start om 11.30 u bij de bibliotheek aan de Looierstraat. Opgeven bij Anke de Ruijter: amspderuijter@gmail.com voor maandag 6 november. Graag uw dieetwensen vooraf opgeven. Tot twee dagen voor de lunch kunt u zich afmelden, daarna zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 


19 november 2017: Lezing deel 1 Arjen van Prooijen: "Hedendaagse kunst met inhoud, betekenis en concept"

De lezing vindt plaats om 14.00 u in het auditorium van het museum. De kosten bedragen, naast het bezit van een geldig entréebewijs, 5 EUR.

 

 

17 december 2017: Lezing deel 2 Arjen van Prooijen: "Engagement in de kunst"

Ook deze lezing vindt plaats in het auditorium en kost naast het geldige entréebewijs 5 EUR.---------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden 

van het Bonnefantenmuseum
NieuwsbriefNieuwsbrief mei/juni 2017

 

Algemene Leden Vergadering terugblik 11 april

Op 11 april vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, die vooraf werd gegaan door een zeer interessante lezing door Katja Rodenburg. De inhoud ervan sloot aan bij de tentoonstelling Illusion and Revelation. Voor het verslag van de ALV verwijzen wij u naar de pagina van de Vrienden via de website van het Bonnefantenmuseum.
 


Kunstlunch onder leiding van Paula van den Bosch op 12 mei 2017

We bezoeken de tentoonstelling Caramelle: Illusion and Revelation en de tentoonstelling met dezelfde naam. Het gaat in de rondleiding om het leren kijken naar moderne kunst. U wordt om 11.30 verwacht in de hal waar u de bijdrage, 12.50 EUE contant kan betalen. De rondleiding begint om 12.00 u en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Indien u bent verhinderd, dient u uiterlijk 2 dagen van te voren schriftelijk af te melden. Daarna zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Contactpersoon is Anke de Ruijter: amspderuijter@gmail.com
 


Atelierbezoek Desirée Tonnaer op 18 mei 2017: nog enkele plaatsen!

Zoals u reeds in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt op donderdag 18 mei een atelierbezoek aan Desirée Tonnaer plaats. Er zijn nog enkele plaatsen over waarvoor u contact kunt opnemen met matthiatacken@hotmail.com Voor informatie over de excursie verwijs ik u naar de vorige nieuwsbrief.
 


Bezoek aan het Maankwartier in Heerlen op 26 mei 2017

Deze excursie voert ons naar Heerlen waar Michel Huisman, architect van dit vernieuwende bouwproject rondomde oude stationsbuurt, uitleg zal geven over de ontstaansgeschiedenis en de bouw ervan. U dient op eigen gelegenheid naar Heerlen te gaan. Degenen die zich aanmelden, krijgen per mail te horen waar verzameld wordt. Om 11.00 u start de lezing door Michel Huisman, gevolgd door een rondleiding. Om 13.00 vindt de lunch plaats in De Mijnstreek, het restaurant op de bovenste étage van Schunck, het glaspaleis. Vandaaruit hebben we een prachtig uitzicht over het Maankwartier. De kosten bedragen 15 EUR voor de rondleiding en de lunch. U kunt zich opgeven bij amspderuijter@gmail.com. Ook voor deze excursie geldt dat indien u zich heeft opgegeven, afmelden tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de activiteit mogelijk is. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.
 


Excursie Museum Voorlinden op 11 juni 2017

De excursie-en activiteitencommissie heeft voor jullie opnieuw een hele mooie bestemming voor een excursie georganiseerd. We gaan naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Het museumgebouw van architect Dirk Jan Postel bestaat uit twee lagen, waarvan het bovengrondse deel zeven meter hoog is. Door toepassing van veel glas en van met natuursteen beklede wanden in de kleur van duinzand voegt het gebouw zich naar de omgeving. De in 2012 uitgevoerde museumtuin is een ontwerp van Piet Oudolf. ( z.o.z.)

In het landhuis, Rijksmonument uit 1912, ontworpen als een Engels landhuis, is het museumrestaurant gevestigd. Onderweg zal op de heenweg koffie / thee en een koekje geserveerd worden en op de terugweg een glaasje wijn/fris /bier met een knabbeltje tegen een prijs van 2,50 p.p. We hopen dat u in grote getale meegaat om aan deze dag deel te nemen.


Excursie Museum Voorlinden: zondag 11 juni 2017


PROGRAMMA:

08.15 uur: Vertrek met de bus vanaf het museum
11.00 uur: Aankomst bij Museum Voorlinden
11.30 uur: Rondleiding door museum o.l.v. een gids
12.30 uur: Rondleiding door de tuin van het museum


13.15 uur: Lunch
14.45 uur: Zelfstandig nog even het museum in
15.45 uur: Naar Kijkduin
16.15 uur: Bezoek aan het werk van James Turrell "Hemels Gewelf"
17.00 uur: Vertrek naar Maastricht

19.20 uur: Aankomst in Maastricht

Met vriendelijke groet,

Wilmien Coumans-Loos, lid excursie-en activiteitencommissie
Irene Raedts-Schreuder, secretaris VVB en lid excursie-en activiteitencommissie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden 

van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief


Nieuwsbrief maart/april 2017

 


U kunt onze activiteiten volgen op onze Facebookpagina Vrienden van het Bonnefantenmuseum

Museumnacht op 7 april

De Museumnacht wordt voor de 2de maal georganiseerd door verschillende culturele instellingen in Maastricht. Natuurlijk speelt het Bonnefantenmuseum daarin een grote rol. Voor meer informatie over de Museumnacht verwijzen wij naar de website van het museum. Het bestuur van de Vrienden is die avond ook aanwezig.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene Ledenvergadering op 11 april tussen 19.00 en 21.00 uur

We beginnen met de opening door onze voorzitter, de heer Guido Beckers. Daarna volgt een lezing door Katja Roodenburg waarvan het onderwerp aansluiting heeft bij de tentoonstelling Illusion and Revelation. Na de pauze volgt de inhoudelijke ledenvergadering, waarbij de jaarrekening, de begroting en de activiteiten centraal staan. Ook de aankoopcommissie zal verslag doen van haar activiteiten en terugblikken op de presentatie van het kunstwerk van Lipski op 26 maart. Tijdens de rondvraag kunt u vragen stellen. Opgeven bij ireneraedts@planet.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelierbezoek aan de galerie en het atelier van Désirée Tonnaer op donderdag 18 mei om 14.00 uur

Op 18 mei zijn we te gast bij Desiree Tonnaer. Zij laat zich in haar werk inspireren door de natuur. Zoals je op haar website kan lezen: "de natuur is de leermeesteres der kunsten". Werk van Desiree Tonnaer bevindt zich in openbare ruimtes, zoals het prachtige hekwerk van winkelcentrum Entre Deux, maar ook in particuliere collecties. We verzamelen om 13.45 u voor de Brandweerkazerne en lopen samen naar haar galerie en haar twee ateliers. Het is echt de bedoeling dat we er om 14.00 u zijn vanwege de inleiding die mevrouw Tonnaer over haar werk zal vertellen. We krijgen voldoende tijd het werk en de galerie te bezichtigen en vragen aan de kunstenares te stellen. We hebben het geluk dat Desiree Tonnaer een grote groep belangstellenden kan ontvangen! U kunt zich opgeven bij matthiatacken@hotmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunstlunch Illusion and Revelation onder begeleiding van Paula van den Bosch op 11 mei

We bezoeken onder begeleiding van de conservator moderne kunst Ernst Caramelle Illusion and Revelation en de opstelling met dezelfde titel. Zoals gewoonlijk verzamelen we om 11.30 u in de hal. Na het contant betalen van 12,50 EUR zal de rondleiding rond 12.00 u starten. De lunch begint om 13.00 u. U kunt bij aanmelding voor deze excursie aangeven of u speciale dieeteisen heeft. Opgeven bij amspderuijter@gmail.com Excursie Maankwartier onder begeleiding van Michel Huisman op 26 mei. Het is van belang deze datum alvast te noteren. U ontvangt op tijd de nodige informatie over het tijdstip, de aanmelding en plek van bijeenkomst.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Excursie naar museum Voorlinden in Wassenaar op 11 juni

Ook over deze excursie volgen nog gegevens, maar we hopen dat u alvast een plekje vrijmaakt in uw agenda voor deze excursie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Excursie naar Documenta in Kassel van 11 tot 14 september

U heeft onlangs een mail ontvangen met informatie over deze meerdaagse excursie aan de Documenta in Kassel. 


Data: 11 tot 14 september 2017

Vervoer: per luxe touringcar van organisatie "de gouden engel, kunst en cultuurreizen".


Kosten:

bij minimaal 35 inschrijvingen 395 EUR, anders 450 EUR. Inbegrepen zijn de kosten voor vervoer, overnachtingen in een 4-sterrenhotel in het centrum van Kassel op basis van tweepersoonskamer met ontbijt, rondleidingen en gebruik rondleidingsysyteem.


Begeleiding:

zowel tijdens de bustocht als tijdens de excursiedagen krijgt u professionele inhoudelijke informatie over Documenta, dat dit jaar het thema "Leren van Athene" draagt. Op zondag 3 september zal Arjan van Prooijen een lezing geven over Documenta in Kassel ter voorbereiding van deze excursie. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de mail die u onlangs heeft ontvangen van mevrouw Irene Raedts, die de excursie heeft georganiseerd. Voor nadere informatie over aanmelding en betaling verwijzen we dan ook naar haar mailadres: ireneraedts@planet.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden 

van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief


Nieuwsbrief februari/maart 2017

 


U kunt onze activiteiten volgen op onze Facebookpagina Vrienden van het Bonnefantenmuseum


Atelierbezoek bij Pallieter Hutschemakers op donderdag 23 maart om 14.00 u
 

Op donderdag 23 maart zijn we tussen 14.00 u en 16.00 u te gast bij kunstenaar Pallieter Hutschemakers in Maastricht. U wordt ontvangen met een kopje kof e of thee, waarna de kunstenaar uitleg zal geven over zijn werk. Daarna is er gelegenheid zijn werk te bekijken en vragen aan de kunstenaar te stellen. Indien u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij het volgende emailadres: matthiatacken@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


Presentatie nieuwe donatie van de Vrienden van het Bonnefantenmuseum in aanwezigheid van de kunstenaar Edward Lipsky op zondag op 26 maart 2017 om 14.30 u


Op 26 maart vindt om 14.30 u in het auditorium de presentatie plaats van de nieuwe donatie aan het Bonnefantenmuseum: de sculptuur "Mother and Child" van Edward Lipsky. Het museum nanciert het bijhorende schilderij, "Mistical vandalism VII". De aankoopcommisssie wil deze schenking niet ongezien voorbij laten gaan. Door middel van deze presentatie wordt het werk bij de Vrienden geïntroduceerd. De kunstenaar wordt door Stijn Huyts geïnterviewd. Aansluitend kan het werk op zaal worden bekeken. Vanaf 15.30 u vindt een borrel plaats in de koepelzaal. U moet zich voor deze gelegenheid aanmelden en wel bij het volgende mailadres: reneekdg@hotmail.com. Onder het motto "ontmoet de Vrienden van het Bonnefantenmuseum" nodigt het bestuur van harte niet alleen Vrienden maar ook overige geïnteresseerden uit, mits aangemeld bij bovenstaand emailadres.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


Kunstlunch in het kader van de collectie Neutelings op
vrijdag 31 maart 2017 om 14.00 u


Lars Hendrikman, conservator oude kunst, zal ons informatie geven over de verzameling van Willem Neutelings. Deze verzameling bestaat uit West-Europese middeleeuwse sculptuur en kunstnijverheid en behoort tot de meest veelzijdige en beste van Nederland op dit gebied. Opgeven bij Anke de Ruijter amspderuijter@gmail. com Er kunnen zich maximaal 20 personen opgeven. Om 11.30 u verzamelen bij de museumshop. Start rond- leiding om 12.00 u. Aansluitend lunch bij Ipanema. Wilt u eventuele dieetwensen doorgeven? Kosten 12,50 Eur en gepast bij Anke de Ruijter betalen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Excursie naar Mons en Le Grand Hornu op zondag 2 april 2017

Er wordt voor u een mooie excursie naar Mons en Le Grans Hornu georganiseerd op 2 april aanstaande. Mons was de culturele hoofdstad van Europa in 2014. Voor deze gelegenheid werd een nieuw museum gebouwd dat wij gaan bezoeken: Museum BAM. Onder leiding van een gids bezoeken we de vaste collectie en de expositie van het werk van 5 hedendaagse kunstenaars die aan de Hogeschool voor Kunst in Mons hebben gestudeerd. Na een lunch op de Markt rijden we naar Le Grand Hornu, een voormalige mijnkolonie die sinds 2012 tot het werelderfgoed van de Mensheid hoort. In de gebouwen is een museum voor hedendaagse kunst gesitueerd. We zullen met een gids eerst de voormalige mijngebouwen bezoeken en daarna het museum. Tijdens de busrit naar Mons wordt kof e en thee geserveerd en terug naar Maastricht kunt u een wijntje of wat fris en een zoutje nuttigen. 

PROGRAMMA:

 8.15: vertrek vanaf het Bonnefantenmuseum
10.45: aankomst bij museum BAM in Mons
11.15: start rondleiding
13.00: lunch
14.15: vertrek naar Le Grand Hornu
14.45: aankomst Le Grand Hornu
15.00: start rondleiding over het complex en het museum
17.30: vertrek naar Maastricht
19.45: aankomst in Maastricht


U kunt zich opgeven bij 
ireneraedts@planet.nl

Deze excursie kost 48,50 EUR voor de Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Andere deelnemers betalen 54,50 EUR voor deelname aan deze dagexcursie. Dit bedrag dient voor 10 maart te zijn overgemaakt op rekeningnr: NL33ABNA0529292203 ten name van Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum onder vermelding van excursie Mons.

 

Bij te weinig aanmeldingen gaat de excursie niet door en krijgt u uw geld per omgaande terug.

U kunt onze activiteiten volgen op onze Facebookpagina Vrienden van het Bonnefantenmuseum.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Excursie naar Documenta in Kassel op een nader te bepalen datum


Deze meerdaagse excursie wordt een georganiseerd in samenwerking met andere musea in Limburg. De Vrienden van het Bonnefantenmuseum wil hier, bij voldoende belangstelling, graag aan meedoen. U kunt uw interesse voor dit meerdaagse kunstreisje kenbaar maken door een mail te sturen naar ireneraedts@planet.nl

  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


Vereniging van vrienden 
van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief


Nieuwsbrief november 2016Lezing Lars Hendrikman op 20 november 14.00 u

Op zondag 20 november geeft conservator oude kunst Lars Hendrikman een lezing over de ontstaansgeschiedenis van de collectie oude kunst van het Bonnefantenmuseum. We hebben al een voorproefje gehad, na afloop van het officiële gedeelte van de laatste ALV. We kijken uit naar het hele verhaal. U bent van harte welkom op deze lezing, waarvoor u slechts in het bezit hoeft te zijn van een geldig entreebewijs.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Galeriebezoek Galerie Post en Garcia met tentoonstelling gouaches van Armando "Kopf, Herz, Hand" op zondag 27 november van 14.00 tot 16.00 u

Unieke samenwerking tussen de Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Dit bezoek betekent een start van de samenwerking tussen de Vrienden en galeries in Maastricht. Het lijkt ons een waardevolle aanvulling op de bestaande atelierbezoeken, die nu al met regelmaat plaatsvinden. Het bezoek op 27 november staat in het teken van de nieuwste gouaches van Armando. De opening van de tentoonstelling "Kopf, Herz, Hand" heeft inmiddels plaatsgevonden, namelijk op 2 november. De Vrienden krijgen een bijzondere kans deze tentoonstellingonder begeleiding van de galeriehouders te bezoeken. U kunt zich opgeven bij Ireneraedts@planet.nl. Gratis toegang op vertoon van uw Vriendenpas.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Atelierbezoek Alex de Weerdt op 30 november om 14.00 u

Informatie over dit bezoek vindt u in onze vorige nieuwsbrief. 
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven bij matthiatacken@hotmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kunstlunch op 9 december "My stories of painting"
door conservator Paula van den Bosch

Conservator Paula van den Bosch wil ons graag wegwijs maken in kunst van nu, te beginnen bij de BACA prijswinnaar Cai Guo-Qiang. We verzamelen om 11.30 u bij de Vriendenbalie in het Bonnefantenmuseum. U kunt de bijdrage van EUR 12,50 contant afrekenen met Anke de Ruyter. De rondleiding start om 12.00 u en zal om 13.00 u worden afgesloten met een lunch in Ipanema. Opgeven voor 7 december bij Anke de Ruijter amspderuijter@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieuwjaarsborrel op 24 januari tussen 19.00 en 21.00 uur

Noteert u alvast deze datum! Over de exacte invulling ervan ontvangt u op tijd informatie. 
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk vrienden te mogen ontvangen. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Presentatie nieuwe donatie van
de Vrienden van het Bonnefantenmuseum op 26 maart 2017

De Vrienden van het Bonnefantenmuseum hebben het voornemen een sculptuur van de Britse kunstenaar Edward Lipski "Mother and Child' aan het museum te doneren. Het museum financiert het bijhorende schilderij. Het museum is verheugd en noemt het een kunstwerk dat niet in de collectieopbouw mag ontbreken. De aankoopcommisssie wil deze schenking niet ongezien voorbij laten gaan en organiseert daarom een presentatie om het werk bij de Vrienden te introduceren.
Op 26 maart vindt om 14.30 u een interview plaats van Stijn Huijts met de kunstenaar in het auditorium van het Bonnefantenmuseum. Aansluitend kan het werk op zaal worden bekeken. Vanaf 15.30 u vindt een borrel plaats in de koepelzaal.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden
 

van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief


Nieuwsbrief september 2016


 


Terug van zomerpauze

Na een lange zomerpauze ontvangt u weer een bericht van de Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Door

middel van een wandeling over KunstPlein OLV op 28 augustus jl. hebben we een bescheiden start gemaakt met

 


16 oktober 2016 excursie Le Grand Hornu en Namen

Tentoonstelling: Don Quichote tussen Mythe en werkelijkheid van Garouste. Bezoek onder leiding van gidsen.

Vanwege het feit dat Namen nog steeds culturele hoofdstad van Europa is, zijn de prijzen hoger dan normaal.

Dat betekent dat deze excursie ook iets duurder uitvalt.

Leden VVB: EUR 58,50. Introducés: EUR 64,50

 


Programma

Vertrek bij Bonnefantenmuseum: 8.30 uur

Aankomst Mons: 11.00 uur

Bezoek BAM museum: 11.15 -12.45 uur

Lunch Royal: 13.00 -14.00 uur

Vertrek naar Grand Hornu: 14.15 uur

Aankomst: 14.45 uur

Rondleiding site: 15.00 -16.00 uur

Rondleiding museum: 16.15 -17.00 uur

Vertrek naar Maastricht: 17.10 uur

Aankomst: 19.00 uur

Opgeven bij Wilmien Coumans: w.f.m.j.coumans@gmail.com Na overmaken van het bedrag aan het

rekeningnummer van de VVB : NL33ABNA 0529292203 is uw deelname verzekerd.

 


19 oktober 2016 atelierbezoek Ton van der Werf

U kunt zich hiervoor opgeven bij Matthia Tacken: matthiatacken@hotmail.com

Dit atelierbezoek vindt plaats in zijn atelier en duurt van 14.00 tot 16.00 u. Omdat Van der Werf slechts een

klein atelier bezit, heeft hij met klem gevraagd met niet meer dan 6 vrienden te komen. Wel is hij bereid bij

meer aanmeldingen dit bezoek nog een keer te herhalen. Helaas zijn wij genoodzaakt de eerste 6 aanmeldingen te honoreren.

 


20 oktober 2016 kunstlunch en rondleiding door Lars Hendrikman

Thema: Van Floris tot Rubens meestertekeningen.

Aanmelding voor deze interessante ochtend kan bij amspderuijter@gmail.com

U dient om 11.30 u aanwezig te zijn bij de balie. De kosten bedragen EUR 12,50 en dienen contant
aan Anke de Ruyter te worden betaald. De rondleiding start om 12.00 u,
waarna om 13.00 u de lunch in de torenkamer zal plaatsvinden.

Thema: Van Floris tot Rubens meestertekeningen.

Aanmelding voor deze interessante ochtend kan bij amspderuijter@gmail.com
U dient om 11.30 u aanwezig te zijn bij de balie. De kosten bedragen EUR 12,50 en dienen contant aan
Anke de Ruyter te worden betaald.

 

 

20 november 2016 lezing Lars Hendrikman

In de laatste nieuwsbrief hebben we gemeld dat de oorspronkelijk tijdens de ALV geplande lezing van Lars

Hendrikman over de opbouw van de collectie oude kunst van het Bonnefantenmuseum op een later tijdstip

zal plaatsvinden. We zijn verheugd te kunnen melden dat deze lezing op 20 november zal plaatsvinden tussen

14.00 en 15.00 u. Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden.

 


30 november 2016 aterlierbezoek Alex de Weerdt, sieraadontwerper

We vinden het interessant om samen met geïnteresseerde vrienden de kunstenaar/sieradenontwerper in zijn

atelier te mogen bezoeken. Het ontwerpen en creëren van juwelen is een bijzondere vorm van kunst die ook

zeker onze aandacht verdient. Dit atelierbezoek vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 u.

U kunt zich opgeven bij Matthia Tacken: matthiatacken@hotmail.com

 


Extra activiteit

georganiseerd door andere Limburgse musea
In samenwerking met het Stedelijk Museum Roermond:


22 september 2016 atelierbezoek aan kunstenaarsechtpaar Wilma van Duuren en Jos Dirix

Wilma is een veelzijdig kunstenares met oeuvre van schilderijen, mozaiek en keramische sculptren. Jos is

beeldhouwer die graag mensen en dieren vol levensenergie wil weergeven. Het bezoek aan beide ateliers

duurt van 14.00 tot 17.00 u en wordt door een versnapering afgesloten.
 
Dit bezoek komt voort uit samenwerking met het Stedelijk Museum Roermond. Vandaar dat u zich dient op

te geven via info@vriendenmuseumroermond.nl of telefonisch bij het secretariaat. Na aanmelding moet u

EUR 15,00 overmaken op de volgende rekening: NL76RABO 0102061505 tnv. Vrienden Stedelijk Museum
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


Vereniging van vrienden
van het Bonnefantenmuseum
Nieuwsbrief


Nieuwsbrief juni/juli 2016 

Terugblik ALV op 24 mei 2016

De opkomst was niet erg groot, maar dat deed niet af aan de levendigheid van de discussies die gevoerd werden. De vergadering liep zelfs zo uit, dat de lezing van Lars Hendrikman, conservator Oude Kunst, daardoor in de knel kwam. Gelukkig was Lars wel bereid een kleine inzage te geven van de bijzondere inhoud van zijn voordracht, die op een later tijdstip alsnog gegeven zal worden. 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Word nu ook Vrienden met ons op Facebook

Het moest ervan komen! Het bestuur van de Vrienden beseft dat niet iedereen gecharmeerd is van dit medium, maar we vinden dat we niet meer buiten de wervende kracht van social media kunnen. Facebook biedt ons de kans meer mensen te bereiken, inzage te geven van onze activiteiten en in te spelen op actuele zaken. Onze Facebookpagina heet Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Wij zijn er trots op.


Bezoek hier onze Vrienden van het Bonnefantenmuseum Facebookpagina  
Excursie Heerlen op 17 juni tentoonstelling Mies van der Rohe in SCHUNCK*

Deze excursie maakt onderdeel van een tweeluik, georganiseerd door Irene Raedts en Matthia Tacken. Vervoer op eigen gelegenheid met auto of trein. Zij zullen die dag de excursie begeleiden. Op 17 juni maken we kennis met de architectuur van SCHUNCK* door architect Peutz, de tentoonstelling over het werk van Mies van der Rohe en maken we een wandeling door de stad.
Voor deze dag kunnen zich nog een beperkt aantal deelnemers opgeven. Op een nader te bepalen datum zullen we een lezing bijwonen over de ontstaansgeschiedenis van het Maankwartier met aansluitend een wandeling door deze wijk in opkomst. Denk aan uw museumjaarkaart!

 

Programma

11.00 uur: verzamelen bij het SCHUNCK*, Glaspaleis te Heerlen. Rondleiding met film

12.15 uur: lunch in Brasserie Mijn Streek op het dakterras

13.30 uur: bezoek tentoonstelling Mies van der Rohe onder leiding van een gids

15.00 uur: thee

15.30 uur: stadswandeling (duurt een uur) 


Aanmelden: ireneraedts@planet.nl

Kosten: EUR 31,50 voor Vrienden van het Bonnefantenmuseum, EUR 35,- voor introducés

Overmaken op NL33ABNA 0529292203 tnv Vrienden van het Bonnefantenmuseum.

Atelierbezoek 22 juni 14.00 tot 16.00 uur Ronald van Laar

We willen u nogmaals wijzen op het atelierbezoek aan de kunstenaar Ronald van Laar op 22 juni aanstaande.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vervoer voor eigen rekening. Aanmelden bij matthiatacken@hotmail.com

 


Cursus kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw door de heer R. Lammerink

Op 4 oktober start een interessante cyclus van 10 lessen over de Kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw. De cursus wordt in het Bonnefantenmuseum gegeven door de heer R. Lammerink. De cursus neemt u mee terug in de tijd en laat u kennismaken met vooruitstrevende geesten die het aanzien van de kunst hebben veranderd. U krijgt een beeld van de elkaar opvolgende kunststromingen. Kunst en architectuur worden in onderlinge samenhang besproken. 

Algemene informatie: 

Locatie: Bonnefantenmuseum 

Wanneer: 4,11,18 oktober/ 1,8,15,22,29 november/ 6,13 december

Tijdstip: 13.30 tot 15.30 uur

Kosten: EUR 160,-

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.kunstenarchitectuur.nl

 

Wandeling op 28 augustus om 14.00 uur langs kunstenaars OLV

U kunt een wandeling maken langs de verschillende kunstenaars die deelnemen aan KunstPlein OLV. We verzamelen om 14.00 uur bij ingang van de Mariakapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Tot slot wordt u een drankje aangeboden bij de bar van KunstPlein OLV. Opgeven bij matthiatacken@hotmail.com Deelname is gratis.

 

Onder voorbehoud: excursie Antwerpen op 4 september 2016

Omdat er veel vraag is naar een excursie naar Antwerpen, wordt deze op dit moment georganiseerd.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwsbrief mei 2016Terugblik Museumnacht

Het bestuur van de Vrienden heeft tijdens de eerste Museumnacht een bijdrage geleverd aan het laten slagen
van deze avond in het museum. Het was de eerste keer dat zo'n gebeurtenis in het museum plaatsvond en daar
moesten wij onze weg in vinden. Het was goed dat we zichtbaar aanwezig waren, met name op onze vertrouwde
plek op de tweede étage en bij de ingang van het museum.
 

24 mei in de toren bij Ipanema Algemene Ledenvergadering van 19.00 tot 21.00 uur

We hopen dat u allen deze datum in uw agenda zal zetten, want het is een belangrijke avond voor de leden van
de Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Het bestuur zal verslag doen van de zaken uit het afgelopen jaar
en wellicht ook een blik op de toekomst werpen.
Zoals altijd verzorgen we na het officieële gedeelte een interessante en informatieve afsluiting van de avond.
Iedere Vriend krijgt twee munten voor een consumptie. Locatie: Bonnefantenmuseum/ toren van café Ipanema.

Agenda ALV:

01. opening en welkomstwoord door de voorzitter 19.00 u
02. verslag van de Algemene Ledenvergadering van september 2015
03. ingekomen stukken; mededelingen
04. jaarverslag en terugblik activiteiten 2015 door de secretaris
05. jaarrekening 2015 door de penningmeester
06. verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
07. begroting door de penningmeester
08. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
09. verslag van het Aankoopfonds
10. rondvraag
11. sluiting

Aansluitend zal Lars Hendrikman, conservator Oude Kunst van het Bonnefantenmuseum, een inspirerende
lezing geven over een onderwerp dat ons zeker aan het hart zal gaan. Gelieve zich op te geven bij
Irene Raedts: Gerbergaplantsoen 46, 6231KM Meerssen of ireneraedts@planet.nl
 

Mini-ecursie op 27 mei naar de Stichting Restauratie Atelier Limburg

Dit atelier ligt aan de avenue ceramique, in de Wiebengahal.
Directeur René Hoppenbrouwers geeft ons een kijkje achter de schermen van het restauratieproces.
09.45 u: verzamelen bij de Wiebengahal
10.00 u: koffie; inleiding door René Hoppenbrouwers
10.30 u: start rondleidingen en demonstraties
13.00 u: lunch in Ipanema in het Bonnefantenmuseum
Graag voor 24 mei bij amspderuijter@gmail.com opgeven. De heer Hoppenbrouwers luncht mee en zal vragen
beantwoorden. De kosten bedragen Eur 12,50 en dienen contant en gepast aan Anke te worden voldaan.
 

Excursie Heerlen op 17 juni tentoonstelling Mies van der Rohe

We reizen op eigen kosten per trein naar Heerlen. Vervolgens lopen we naar Glaspaleis Schunck. Voor de entrée
dient u uw museumjaarkaart te gebruiken of contant te betalen. Na een inleidende film over het gebouw van
architect Peutz krijgen we een rondleiding.
We gebruiken een eenvoudige lunch, waarna we onder leiding van een gids de tentoonstelling van Mies van der
Rohe bezoeken. Na een koffie- of theepauze nemen we deel aan een architectuurwandeling door de stad. Deze
wandeling duurt ongeveer 1 uur.
De kosten voor deze excursie bedragen voor Vrienden: EUR 31,50 en voor introduce's EUR 35,- incl. lunch.
Voor deze excursie geldt een maximum aantal deelnemers van 25 personen. Gelieve het verschuldigde bedrag
over te maken op de rekeningnummer NL33ABNA 0529 292 203 t.n.v. Vrienden van Bonnefantenmuseum
o.v.v. excursie Heerlen. U kunt zich voor 6 juni opgeven bij ireneraedts@planet.nl
 

Programma

09.32 u: met de trein naar Heerlen
11.00 u: gebouwrondleiding met film
12.15 u: lunch in Brasserie Mijn Streek op dakterras
13.30 u: tentoonstelling Mies van der Rohe o.l.v. gids
15.00 u: thee
15.30 u: stadswandeling
± 17.00 u: met de trein weer naar Maastricht
 

Atelierbezoek op woensdag 22 juni Ronald van Laar

22 juni bezoeken we het atelier van beeldhouwer Ronald van Laar in Cadier en Keer. Het bezoek begint om
14.00 u met een uitleg door de kunstenaar. Na een kopje koffie krijgt u gelegenheid vragen te stellen en zijn
werken te bekijken. De middag eindigt om 16.00 u. U kunt zich voor dit bezoek opgeven bij matthiatacken@
hotmail.com
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 

Wandeling op 28 augustus om 14.00 uur langs kunstenaars OLV

We verzamelen voor de Mariakapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. U krijgt een korte uitleg over het ontstaan
en ontwikkeling van deze jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie op het Onze Lieve Vrouweplein. Vervolgens
bezoeken we een aantal kunstenaars die korte uitleg over hun werk geven. Tot slot wordt u een drankje
aangeboden en kunt u op eigen gelegenheid de kunstmanifestatie bezoeken. U kunt zich opgeven bij
matthiatacken@hotmail.com Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nieuwsbrief maart/april 2016


31 maart 2016 vindt een kunstlunch rondom Grayson Perry plaats

Stijn Huyts zal de rondleiding verzorgen. U kunt zich opgeven bij amspderuijter@gmail.com. U wordt die ochtend
om 11.45 u verwacht en kunt dan de kosten van EUR 12,50 contant aan Anke de Ruijter voldoen. De rondleiding
start om 12.00 uur en na afloop zal samen in Ipanema geluncht worden.

15 april 2016: Eerste Museumnacht Maastricht 2016/ SAVE THE DATE!

Vanaf 20.00 u openen tien culturele instellingen in Maastricht hun deuren voor het publiek. Natuurlijk doet
het Bonnefantenmuseum hier ook aan mee, met een programma dat bestaat uit muziekoptredens, speciale rondleidingen
door curatoren en kunstenaars, een Bonnefanten Photobooth en nog veel meer. De Vrienden zijn die
bijzondere avond ook aanwezig en zullen informatie geven over het reilen en zeilen van de Vereniging van Vrienden
van het Bonnefantenmuseum. Vrienden krijgen korting deze avond en betalen slechts EUR 7,50 in plaats van
EUR 10. Per vriendenpas ontvangt u twee kaarten. Kijk voor meer informatie op www.museumnachtmaastricht.nl


24 mei 2016: Algemene Leden Vergadering

We willen uw aandacht vragen voor de komende Algemene Leden Vergadering op 24 mei aanstaande. Zoals u
van ons gewend bent, zal niet alleen het jaarverslag gepresenteerd worden maar zal ook een interessante spreker
worden uitgenodigd. Daarover ontvangt u nog nadere informatie. Noteer wel alvast de datum in uw agenda:
24 mei van 19.00u tot 21.00 u.

27 mei vindt er een mini-excursie plaats naar de SRAL

Directeur René Hoppenbrouwers zal ons tussen 10.00 u en 12.30 u ontvangen. We krijgen een uitgebreid kijkje in
de keuken van het restauratie-atelier. René Hoppenbrouwers zal bij de lunch zijn om vragen te beantwoorden.


Het programma ziet er als volgt uit:

09.45 u verzamelen in de Wiebenga-hal
10.00 u koffie met een korte inleiding
10.30 u rondleiding langs de ateliers met demonstraties
13.00 u lunch bij Ipanema in het Bonnefantenmuseum
U kunt zich opgeven bij Anke de Ruijter: amspderuijter@gmail.com
De kosten bedragen EUR 12,50 en moeten ter plekke bij Anke de Ruijter worden betaald.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


 

Nieuwsbrief februari 2016

Het bestuur is verheugd dat zoveel Vrienden de nieuwjaarsreceptie hebben bezocht. Stijn Huijts heefteen interessant overzicht gegeven van de te verwachten activiteiten en tentoonstellingen tijdens 2016. Het bestuur van de Vrienden zal haar best doen zo goed mogelijk in te haken bij deze agenda.
 

21 februari 2016: lezing over het werk van Ger Lataster

Op 21 februari geeft Daniel Lataster een lezing over het werk van zijn vader Ger Lataster.


Let op: de lezing vindt plaats in de Bordenhal en begint om 14.00 uur.

Deze lezing maakt deel uit van een cyclus, waarin de kunstenaar Lataster centraal staat. Naast deze lezing kunt u tijdens de excursie van 19 maart zijn voormalige atelier bezoeken en zal later dit jaar een presentatie plaatsvinden rondom een geschonken schilderij aan het Bonnenfantenmuseum. Voor leden gratis, niet-leden betalen EUR 5,-. U kunt zich opgeven bij ireneraedst@planet.nl

19 maart 2016: excursie naar het Singermuseum in Laren + atelier Ger Lataster

Deze excursie wordt door Irene Raedts en Matthia Tacken begeleid. Tijdens deze excursie bezoeken we eerst het Singermuseum in Laren. Vervolgens krijgen we een rondleiding door het voormalige atelier van Ger Lataster op een bedrijventerrein in Sloterdijk, Amsterdam. We hebben er voor gekozen deze dag per bus te reizen. Gaarne nodigen we u uit om u op te geven voor deze dag. 
U kunt zich opgeven bij ireneraedst@planet.nl

31 maart 2016: kunstlunch in het kader van de tentoonstelling
rondom het werk van Grayson Perry

U kunt zich hiervoor opgeven bij Anke de Ruijter: amspderuijter@gmail.com. Zoals gewoonlijk wordt u om 11.30 u in de hal van het museum verwacht. Rond 11.45 u start de rondleiding, waarna u in Ipanema kunt lunchen. De kosten bedragen EUR 12,50 en dienen contant betaald te worden.

1 april 2016: presentatie zilveren kof

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?