Bestuursleden VVB

Guido Beckers
Voorzitter

Irene Raedts-Schreuder
Secretaris
Organiseert excursies

Harry H.C. Degens
Penningmeester

Frie Hoekstra
Bestuurslid

Hetty Geursen
Bestuurslid
Verzorgt de ledenadministratie, post, organisatie kunstlunches

Matthia Tacken
Bestuurslid
Organiseert kleine excursies, atelierbezoeken en lezingen
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?