Bestuursleden VVB

Guido Beckers
Voorzitter

Irene Raedts - Schreuder
Secretaris
Organiseert excursies

Harry H.C. Degens
Penningmeester

Ed J.H.C. van Lamoen
Bestuurslid

Anne H. Smits-Albers

Bestuurslid
Verzorgt de ledenadministratie, post, organisatie kunstlunches

Renée M.G.  Korff de Gidts
Bestuurslid
Organiseert kleine excursies, atelierbezoeken en lezingen
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?