Historisch overzicht van door de VVB georganiseerde aktiviteiten


Zondag 9 maart 2014 - Excursie ´s-Hertogenbosch


Op zondag 9 maart a.s. wordt een excursie georganiseerd naar het museumkwartier in ´s-Hertogenbosch, het vernieuwde onderkomen van het Noord-Brabants Museum en het Stedelijk Museum ´s-Hertogenbosch. De kosten voor deze excursie bedragen € 47,50 voor Vrienden en € 52,50 voor een introducé. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van de busreis, toegang tot de musea en rondleiding, koffie/thee en lunch. Inschrijving kan plaatsvinden door inzending van het bijgaande inschrijfformulier. Nadere gegevens over vertrektijden, etc. volgen.

Lees hier het verslag van de excursie (opent in pdf).
 

Dinsdag 21 januari 2014 - Nieuwjaarsbijeenkomst


Het doet het bestuur van de VVB genoegen om u allen uit te nodigen om het glas te komen heffen op een nieuw, museaal interessant jaar. U wordt hiervoor verwacht op dinsdag 21 januari 2014 in het museumcafé Ipanema van 18.45 - 21.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van "woord en muziek".

De avond krijgt een bijzonder tintje temeer omdat de Vriendenvereniging, op advies van de Aankoopcommissie, het spiegelwerk Untitled (Hocus Focus) van Navid Nuur heeft gekocht ten behoeve van het Bonnefantenmuseum. Tijdens deze avond wordt het kunstwerk aangeboden aan de directie van het museum. Als aandenken krijgt u na afloop een aardig presentje. De avond vult zich met een woordje van de voorzitter en artistiek directeur Stijn Huijts. Professor Sigismund Mallebroot zal een korte lezing houden over kunst in het algemeen en de kunst van het Bonnefantenmuseum in het bijzonder. Verder kunt u genieten van het duo ROBA dat u zal trakteren op warme klanken van Braziliaanse bossa, Franse chansons en veel meer… En uiteraard is er gelegenheid om andere Vrienden te ontmoeten. Al met al belooft het een heel plezierige en leuke avond te worden. 

Lees hier de toespraak van Professor Sigismund Mallebroot (opent in pdf).


Zondag 12 januari 2014 - excursie tentoonstelling "Kokoschka"

 

Na een inspirerend bezoek aan de prachtige tentoonstelling "Kokoschka" in het Boijmans van Beuningen museum vond de excursiecommissie het hoog tijd om deze tentoonstelling met de Vrienden te gaan bezoeken en wel op zondag 12 januari 2014 "Kokoschka Mensen en beesten" schetst aan de hand van acht thema's een persoonlijk perspectief van de schilder op de periode rondom de Eerste en Tweede Wereldoorlog; van een serie kinderportretten, portretten van de Weense elite tot werken uit het tijdperk waarin Kokoschka een onstuimige liefdesrelatie had met Alma Mahler, weduwe van de befaamde componist. Mensen staan centraal in zijn werk. In beesten zag hij vaal menselijke trekken waardoor deze hem fascineerden. Kokoschka geldt als één van de belangrijkste kunstenaars van de Oostenrijkse avant-garde begin 20e eeuw. Het belooft een bijzondere dag te worden.

Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur : Vertrek van het Bonnefantenmuseum
11.00 uur : Aankomst Boijmans van Beuningen museum, koffie en thee in museumcafé
11.30 uur: Rondleiding met een gids
13.00 uur: Lunch in het museumcafé
14.00 uur: U kunt Kokoschka nog eens nader bezoeken. Verder zijn er diverse tentoonstellingen o.a. Dali, Duchamps, designexpositie.
16.30 uur: Wandelen naar Restaurant Bazar voor drankje en diner
18.30 uur: Vertrek naar Maastricht
21.00 uur: Aankomst Maastricht

Aanmelden: vóór 5 januari 2014 middels het inschrijfformulier (opent in pdf). De kosten bedragen 78 euro per Vriend en 85 euro per introducé. Graag overmaken op rekeningnummer 529292203 t.n.v. VVB onder vermelding van Excursie Kokoschka en uw naam niet vergeten. Hebt u een Museumkaart, vergeet deze dan niet mee te nemen.

Donderdag 12 december 2013 - Kunstlunch met artistiek directeur


Op donderdag 12 december vindt de volgende kunstlunch plaats voor Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Artistiek directeur Stijn Huijts geeft een rondleiding door de expositie LUBE LOVE van Navid Nuur. Daarna gaan we lunchen in Museumcafé Ipanema en kan worden nagepraat over de expositie. Zakelijk directeur Sandra Holtjer zal ook aanwezig zijn. Het programma is als volgt:

Aanvang om 11:45 uur in de hal van het museum. Bij binnenkomst graag direct afrekenen (gepast betalen s.v.p.)
12:00 uur Start rondleiding + lunch

De kunstlunch zal om ca. 14:00 uur eindigen. Kosten €10,- per persoon. Aanmelden: vóór 8 december 2013 bij Mevr. W. Coumans – Loos (e-mail w.f.m.j.coumans@gmail.com). Maximum aantal deelnemers is 20 personen. Geen introducees.
Bij verhindering is afmelden mogelijk vóór 11 december, zodat dan nog iemand van de wachtlijst benaderd kan worden. Bij niet tijdig annuleren, zal toch betaald moeten worden. 


Vrijdag 29 november 2013 - Uitgelicht, Christoffel Puytlinck

 
Het Bonnefantenmuseum heeft al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw een schilderij en een tekening van de nagenoeg onbekende kunstschilder Christoffel Puytlinck (1640 – 1679/81). We weten maar weinig over deze kunstenaar, maar wel is zeker dat hij in Roermond geboren is en er ook langdurig heeft gewerkt. Dit was zonder twijfel een van de redenen voor het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap om de werken voor het Bonnefantenmuseum te verwerven. 

Het gesigneerde schilderij stelt een Hoenderhof voor en heeft een evenknie in een zeer vergelijkbaar werk in het Haagse Museum Bredius. Dit museum heeft het werk bij wijze van hoge uitzondering aan het Bonnefantenmuseum uitgeleend. Beide schilderijen worden in de vorm van een dossierpresentatie onder de noemer Uitgelicht aan u gepresenteerd. Deze Uitgelicht past in het streven kunstenaars met een Limburgse of Euregionale achtergrond in het bijzonder voor het voetlicht te plaatsen. 

De vernissage voor een selectief gezelschap vindt plaats op vrijdag 29 november om 16:30 uur. Als vriend van het Bonnefantenmuseum bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig. 

Programma:
16:30 uur, ontvangst en toelichting op zaal (1e verdieping) door Lars Hendrikman, conservator oude kunst, bezichtiging Uitgelicht
17:00 – 18:00 Borrel in museumcafé Ipanema. 

Woensdag 20 november 2013 - Excursie Gouvernement

 
Op woensdag 20 november a.s. is er een excursie gepland naar het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht. Aanvang 14:00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

1. Bezoek aan de expositie van Appie Drielsma, bekend beeldhouwer en opgeleid aan de Stads Akademie Maastricht bij Albert Meertens en aan de Jan v. Eyck Akademie bij Federico Carasso.
"Elk beeld ontstaat vanuit de materie in ambachtelijke zin, maar ook de materie die het leven zelf is".
2. Rondleiding door Ad Himmelreich, curator kunstcollectie en tentoonstellingen.

De excursie zal om ca. 15.30 uur eindigen.
Aanmelden: vóór 10 november bij Renée Korff de Gidts (tel. 043-3436254; e-mail reneekdg@hotmail.com). 

Lees hier (opent in pdf) een uitgebreid verslag van het bezoek inclusief enkele foto's.


Donderdag 12 september 2013 - Atelierbezoek Thomas Junghans en Siiri Sproncken


Om 14.00 uur zijn we welkom te Arensgenhout, Kampstraat 20, in de boerderij van kunstenaars Thomas Junghans en Siirie Sproncken. Zij hebben elk hun eigen atelier. Het huis en de tuin staan in het teken van hun werk.

"De figuren van de houten beelden van Thomas lijken met enkele rake klappen vorm gekregen te hebben".

"Siiri's werk blijft een mysterie: Op het snijvlak van emotie en verstand gebeurt het. Dan maakt het schilderij zich los van haar".

Vervoer op eigen gelegenheid, er is plaats voor 40 Vrienden, géén introducés. Aanmelden bij Renée Korff de Gidts. E-mail reneekdg@hotmail.com Telefoon 043-3436254. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor dit atelierbezoek. Aanmelden tot 30 augustus. 


2013 - Lezingen: Cursus kunstgeschiedenis "van Middeleeuwen tot Renaissance".


in het Bonnefantenmuseum door de heer Ruud Lammerink.

Dit jaar staat vanaf september de periode tussen de Middeleeuwen en de Renaissance centraal. In januari 2014 is er een cursus Renaissance van 1400-1500.

Voor de Vrienden van het Bonnefantenmuseum is er weer een reductie van € 10,- op de cursusprijs.

Programma:

1. Romaans: Italië, de Po-vlakte
2. Romaans: Italië, de Arno vallei
3. Romaans: Normandië
4. Romaans: Frankrijk, Bourgondië
5. Gotiek: Frankrijk, de kathedralen
6. Gotiek: Cisterciënzers
7. Gotiek: Engeland
8. Renaissance: Stedenbouw Italië, Siena en Florence
9. Renaissance :Schilderkunst, Giotto
10. Renaissance :Schilderkunst, Siena

Tijd: Dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur
Duur: 10 lessen
Data in 2013: 24 sept., 1, 8, 22, 29 okt., 5, 12, 19, 26 nov., 3 dec.
Plaats: Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250, 6221 KX, Maastricht
Docent: Dhr R. Lammerink
Kosten: € 150,-

Inschrijfprocedure: Het cursusgeld dient twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op girorekening 2032403 t.n.v. Dhr. R. Lammerink, Elisabeth Strouvenlaan 9, 6214 AW, Maastricht. Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Het ontbinden van een deelnameovereenkomst is alleen mogelijk tot een week voor aanvang van de cursus, waarbij de betalingsverplichting vervalt en/of het cursusgeld wordt gerestitueerd. Per annulering wordt altijd € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren na start van de cursus is niet mogelijk. De verplichting tot betaling blijft. Het niet deelnemen aan de cursus leidt niet tot ontslag van de betalingsverplichting.

Voor meer informatie, 043-3262226 of E-mail: ruudlammerink@kpnmail.nl


Zondag 9 juni 2013 - Bezoek aan het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken


Openbaar vervoer naar Aken; iedereen zorgt om tien voor elf bij het station te Maastricht te zijn waar we met lijn 50 naar Aken gaan, dit op eigen kosten (OV-chipkaart). Ook eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 

Kosten: Voor Vrienden 10 euro per persoon, voor introducés 15 euro per persoon (voor de entree en de gidsen). 

Verschuldigd bedrag storten op rekeningnummer 529292203 ten name van Vereniging Vrienden Bonnefanten onder vermelding van 'Excursie Suermondt-Ludwig-Museum te Aken' en van uw naam en die van een eventuele introducé.

De rondleiding begint om 13.00 uur en duurt ruim een uur.

Aanmelden bij ireneraedts@planet.nl of I. Raedts-Schreuder, Gerbergaplantsoen 46, 6231 KM Meerssen. De kosten van bus en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd.

Zaterdag 27 april 2013 - Excursie naar het Van Abbemuseum te Eindhoven en het museum van Bommel van Dam te Venlo


In het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 zijn er verspreid in het land – zie de website http://www.nlrf2013.nl – Nederland-Russische exposities, presentaties en activiteiten, zo ook in het Van Abbemuseum te Eindhoven met de tentoonstelling "Lissitzky, utopie en werkelijkheid". Kijk op http://l-k.vanabbe.nl. De vroege Sovjetkunst in de persoon van El Lissitzky gaat met de gastconservatoren Ilja en Emilia Kabakov uit de latere Sovjettijd de confrontatie an, waardoor de mogelijkheid geboden wordt de kunst en cultuur van de tussenliggende periode beter te begrijpen. Lissitzky's enthousiasme voor de revolutie en zijn betrokkenheid bij de nieuwe sociale orde is alom in de tentoonstelling aanwezig. Daartegenover vinden we telkens de melancholische maar humoristische werken uit de late Sovjettijd van de Kabakovs.

Het is de eerste keer dat werk van deze Russische kunstenaars samen wordt gepresenteerd. Door Lissitzky en de Kabakovs bij elkaar te brengen wordt de cirkel gesloten die begon met de revoluties in de eerste jaren van de twintigste eeuw en eindigde met de omwentelingen in 1989. De Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum zal een bezoek brengen aan deze tentoonstelling en wel op zaterdag 27 april 2013.

Ook zullen we diezelfde dag het museum van Bommel van Dam in Venlo aandoen waar twee interessante tentoonstellingen zijn.
De eerste is de expositie van werken van Marianne van der Heyden, zij behoorde tot de zogenaamde Amsterdamse Limburgers en studeerde in Amsterdam samen met Ger Lataster, Jef Diederen en Pieter Defesche. Haar werk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan stijlen. In de jaren vijftig maakt ze in Zuid-Limburg naam met mozaïeken en glas-in-loodramen voor kerken zoals nu in het bestuursgebouw van de Universiteit van Maastricht te zien zijn. Eind jaren zestig volgt een radicale breuk met de kerk, vanaf die tijd is haar werk een directe weerslag van haar persoonlijke gedachtes. Ze oogst veel succes met haar linosneden, etsen en indrukwekkende collages van papier, die een oase van rust zijn, met een hoog meditatief gehalte. Na het overlijden van haar partner verzinkt Marianne in een mentale crisis en maakt ze emotionele pastels met als thema vergankelijkheid.

We bezoeken ook de "Collectie Manders, naar eenvoud en verstilling". Theo Manders bouwt reeds veertig jaar aan een kunstverzameling, die op dit moment honderden schilderijen, sculpturen, tekeningen, wandobjecten en werken op papier omvat. Aanvankelijk gaat zijn aandacht uit naar expressief geschilderde portretten, werk op papier van De Stijl, lyrische abstracte kunst en materieschilderkunst. Later verzamelt hij gedreven abstracte kunst, waaronder werk van de internationale NUL-beweging alsook geometrische, fundamentele, minimale en optische kunst. U ziet werken van Ben Akkermans, Joost Baljeu, Bob Bonies, Jef Diederen, Ger Lataster, Lei Molin, Peter Struycken, Jaap Wagemaker en anderen. 

 

Dinsdag 7 mei 2013 - Atelierbezoek Ton Slits


"Een verscheidenheid aan beelden". Ton Slits is een kunstenaar met een grote en veelzijdige staat van dienst die tevens als docent verbonden is aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht.

1. Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht. Bezoek aan de tentoonstelling Objects (volume 2) in de centrale hal. Ton Slits licht zijn werken toe.

2. Bezoek aan het werk Wir sind so Fröhlich (volume 4) te Sint Geertruid op de kruising van de Julianaweg en de Bukel. De kunstenaar vertelt over het ontstaan en de betekenis van het werk.

3. Bezoek aan Atelier Ton Slits aan de Limburgerstraat 142 te Cadier en Keer. Hier wordt u een inzicht geboden in het ontstaansproces van een werk.

De middag wordt in atelier Ton Slits feestelijk afgesloten met een glaasje, koffie, thee en vlaai.


Woensdag 15 mei - Kunstlunch De Grote Verandering


Lokatie: Bonnefantenmuseum, Vriendenbalie. Tijdstippen: Verzamelen om 11.45 uur, 12.00 start van de rondleiding. Lunch met Russische gerechten van 13.00-14.00 uur. De gids wordt door de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum geregeld. Twintig deelnemers. Kosten: € 12,50 per deelnemer.


Woensdag 10 april 2013 - Aanbieden kunstwerk Keetje Mans


De aankoopcommissie heeft weer een kunstwerk uitgezocht!

Het programma
Om 16.30 uur welkom door Ed van Lamoen en Henriëtte Coppes.
Keetje Mans wordt geïnterviewd door Henriëtte Coppes, voorzitter van de aankoopcommissie.
De leden van aankoopcommissie en Stijn Huijts lichten de keuze toe.
Ed van Lamoen biedt het kunstwerk aan aan Stijn Huijts.
Als afsluiting biedt de vereniging u een borrel aan in café Ipanema.

Locatie: Kopzaal 1 c, 10, alwaar het werk van Keetje Mans wordt tentoongesteld.

U, als vriend van het museum, heeft deze donatie mede mogelijk gemaakt. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.


Zondag 7 april 2013 - Algemene Ledenvergadering VVB


Zondag 7 april 2013 tijdens het Museumweekend. Na afloop een interessante lezing.


Zondag 17 maart 2013 - Excursie naar het Kröller-Müller Museum


Afgelopen zomer hebben de Vrienden van het Kröller Müller Museum het Bonnefantenmuseum bezocht en de Vrienden daarbij uitgenodigd voor een tegenbezoek. We maken natuurlijk graag van deze uitnodiging gebruik; het Kröller Müller museum heeft immers veel te bieden.

Er loopt een boeiende tentoonstelling over de Italiaanse avant-garde uit de jaren 60 en 70, "De rijkdom van Arte Povera". Er is een gids aanwezig om nader uitleg te geven over deze kunststroming. Arte Povera, letterlijk vertaald 'arme kunst', is de naam die eind jaren 60 aan een groep van circa 15 Italiaanse kunstenaars en hun werk werd gegeven. Het woord povera staat voor de intentie van deze kunstenaars om zichzelf, hun beeldmateriaal èn de toeschouwer te ontdoen van overbodige ballast in woord en beeld.

Acht van deze kunstenaars zijn met werk in de tentoonstelling te zien: Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto en Gilberto Zorio.

Het Kröller Müller Museum is onder andere bekend vanwege zijn collectie schilderijen van Vincent van Gogh. Door wisselende collectiepresentaties zijn tijdelijk minder schilderijen van Van Gogh te zien geweest. Maar onder het thema "Vincent is back" zijn ze weer prominent aanwezig op hun vertrouwde plek in het hart van het museum. De presentatie is vernieuwd. "Vincent is back" bestaat uit twee delen: Geboortegrond en Land van het licht.

Geboortegrond gaat over van Goghs Hollandse periode (1881-1886), waarin hij als beginnend kunstenaar het boerenleven schildert. In deze eerste presentatie, die te zien is tot en met 1 april 2013, ligt de nadruk op van Goghs Geboortegrond, met de donkere, aardse schilderijen en de tekeningen die hij in zijn begintijd maakt. Vanwege hun lichtgevoeligheid worden deze tekeningen maar zelden getoond.

Zie ook: youtu.be/RCTQVOa-7G4

Daarnaast was er alle ruimte voor de vaste collectie, altijd een feest der herkenning. En  ook voor de beeldentuin, een must bij het bezoek.


maart 2013 - Bezoek TEFAF


Na het grote succes in 2012 werd deze actie dit jaar herhaald.


Zondag 24 februari - Lezing De Grote Verandering


Op zondag 24 februari 2013 hield Peter van Nuenen een lezing over "De Grote Verandering", revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederland- Rusland jaar 2013. Zie ook het stukje in de aktiviteitenagenda met betrekking tot crowdfunding.


9 en 10 januari 2013 - Bezoek Primitive Art


Keizer Karelplein 5, 6211 TC Maastricht

De Heer Louis Nierijnck leidde ons rond in zijn prachtige nieuwe lokatie, naast de ingang van de Sint Servaasbasiliek en gaf uitleg over primitieve kunst van hoog niveau uit verschillende delen van de wereld. Kijk op de Website !

Achtergrondinformatie:

PRIMITIVE ART (primitieve kunst)

Het woord primitief verwijst over het algemeen naar iets of iemand, minder ontwikkeld of minder geavanceerd dan de persoon of het object waarmee het wordt vergeleken. Het is dus eigenlijk een negatieve kwalificatie. Het mist elementen zoals: organisatie, raffinement en technologische ontwikkeling.

KARAVANSERAI gebruikt het begrip in de zin van; primaire kunst, oer-kunst of pure kunst uit tribale culturen. Het staat lijnrecht tegenover decadentie.
LESS IS MORE!

Het begrip " primitieve kunst" komt voor het eerst voor in de 18e eeuw, tijdens de verlichting en- tegelijkertijd met het kolonialisme.
Men verstond hieronder; "de kunst van de wilde" uit verre streken als ook de artistieke uitingen van boeren, kinderen en geestelijk gehandicapten. ( tegenwoordig ook wel Outsiders Art of Art Brut genoemd )
In de moderne kunst verwees het begrip 'primitief ' naar het gebruik van 'niet-westerse' elementen door de kunstenaar in zijn werk of -als inspiratie bron.
Primitief was al een begrip ten tijde van de 'Art-Nouveau' in de negentigerjaren van de 19e eeuw. Via het 'Expressionisme', 'Kubisme', 'Dadaisme', 'Surrealisme' en het 'Amerikaans Abstract Expressionisme ' en natuurlijk niet te vergeten de 'COBRA' groep kwam het in de hedendaagse kunst.
Echter bij al deze stromingen werd het 'primitivisme' anders gebruikt en op een verschillende wijze geintepreteerd. Echter de "dialoog", in welke vorm dan ook, met 'de andere' ( niet-westerse culturen ), hadden ze met elkaar gemeen.

Paul Klee schrijft: " Als mijn werk soms primitief lijkt heeft dat te maken met mijn discipline alles te reduceren tot een paar stappen". Het is uit puur economische overwegingen; het ultieme "expresionistisch" professionele besef en eigenlijk het tegenovergestelde van primitivisme."
Kenmerken van het 'primitivisme' waren: het instinctieve, het spontane, het minder gebonden zijn aan bestaande artistieke conventies en dichter bij de fundamentele aspecten van het menselijke bestaan.
'Primitivisme' was de fascinatie met exotische onderwerpen zoals bij de orientalisten in de 19e eeuw tot en met Matisse. In de hedendaagse kunst komt het 'primitivisme' naar voren in een hang naar mystiek en mysterie.

MISSING LINK
Dit begrip is een verwijzing naar de band tussen de prehistorische kunst enerzijds (zoals in de grotten van Lascaux en de Venus van Willedorf) en de primitieve kunst uit Afrika, Amerika en Azie anderzijds. De tribale groepen maken geen ontwikkeling door, ze zijn stil blijven staan op een bepaald punt in het verleden en verenigen daardoor het verleden en heden in zich.

Het 'Primitivisme' was ook een reactie op het Realisme in de 19e eeuw en de decadentie die in de kunst was geslopen. Het paste in de theorie van een steeds terugkerende organische ontwikkeling in de kunst van: geboorte – bloei - aftakeling .
' Der Blaue Reiter ' ,een expressionistische groep (1911) in Duitsland , vond dat ze aan het begin stond van een nieuwe ontwikkeling in de kunst en de leden zagen zichzelf als de nieuwe primitieven. Ook Cezanne, Gauguin en Picasso kun je hier toe rekenen.

SPANNING ( DE ESSENTIE )
Een aspect dat altijd over het hoofd wordt gezien is het feit dat de maker van een masker of beeld in een tribale cultuur, er bewust voor kiest om het te maken zoals het is en niet vanuit een gebrek aan middelen, techniek of artisticiteit. Het masker of beeld wordt gemaakt vanuit een noodzaak. Het moet kunnen functioneren in de cultus.

Het draait allemaal om een 'spanning' die het object moet hebben. De spanning die in het materiaal zit moet toonbaar gemaakt worden door het te manipuleren ( bewerken ). Het object moet gespannen zijn om een 'lading' te kunnen dragen. Het moet een "krachtobject" worden!
Het begrip kunstenaar bestaat niet in een primitieve maatschappij. De maker van, in onze ogen, kunstzinnige objecten is de aanbrenger van spanning. Dit kan de smid zijn of de wever of de beeldhouwer. Het object moet kunnen functioneren en daarvoor heel goed gemaakt zijn. Het moet dus kwaliteit bezitten!
Voor het gemak van de gebruiker en de toeschouwer wordt het krachtobject vervaardigd in een duidelijk herkenbare vorm. Bijvoorbeeld een mens (beeld)of een gezicht(masker).
Nooit realistisch want men hoeft niet een oppervlakkige zogenaamde werkelijkheid te imiteren.
Realistisch lijkende beelden of maskers leiden af van de oorspronkelijke functie. De maker moet alle vrijheid hebben om de spanning in het object te laten zien zonder vast te zitten aan een beperkingen opleggende werkelijkheid.
Ik denk dat de enige juiste en tevens universele maatstaf om een kunstwerk te beoordelen is: ' het meten van de spanning '. Tijd, plaats, medium, functie, het maakt niet uit. Of het nu een Afrikaans masker is, een muziekstuk, een schilderij, een tekst, een gerecht, een bouwwerk of een film. De beste werken trillen en zinderen en staan strak als een boog. Ze zijn een "krachtobject" geworden.

PICASSO
In besprekingen over het schilderij van Pablo Picasso, Les Demoiselles d' Avignon (1907) wordt altijd verwezen naar de Afrikaanse kunst. Met name in de maskerachtige gezichten van de twee rechtste vrouwen in het werk, ziet men voor het eerst dat hij Afrikaanse elementen gaat toepassen in zijn werk. Aangezien het werk als zeer belangrijk wordt gezien in de geschiedenis van de moderne kunst, wordt de invloed van "primitieve" houtsnijders uit Afrika door de critici vaak ontkend. Er ontstond een felle discussie waarbij het gezicht van beide partijen gered werd door een schrijver die het gebruik van de Afrikaanse maskers verklaarde uit het feit dat het werk was bedoeld als een aanklacht tegen het kolonialisme.

Volgens mij heeft Picasso het masker gebruikt op de juiste wijze! Door het masker te schilderen laat hij spanning zien, want maskers zijn krachtobjecten. Door het masker te gebruiken in deze context brengt hij spanning aan door de vrouwen bewust lelijk en asymmetrisch te maken. Hiermee krijgt het werk een sterke lading. Hij kopieert niet een object uit een andere cultuur, hij schept een nieuwe werkelijkheid! Alleen al door het feit dat wij als mens de andere beoordelen op schoonheid naar gelang de symmetrie, veroorzaakt dat een frictie. Symmetrie heeft echter weinig tot geen spanning.
In primitieve culturen is symmetrie rechtstreeks verbonden met de dood. Er zit geen spanning meer in, het is af! Voor Picasso is het niet belangrijk dat het een Afrikaans masker is. Het ging hem puur om het resultaat. (aanbrengen van spanning ) Hij heeft altijd ontkend beinvloed te zijn geweest door de primitieve kunst en een beroemde uitspraak van hem is dan ook: "Afrikaanse kunst? Wat is dat?" Volgens mij had hij het concept van primitieve kunst exact begrepen. Hij wilde het alleen niet aan de grote klok hangen. Het enige dat hij er nog over wilde zeggen is dat zijn werk dezelfde emotionele intensiteit heeft als Afrikaanse sculpturen. Hij heeft het natuurlijk over spanning!

Voor zover bekend zijn het de 'Fauve' schilders Maurice de Vlaminck en Andre Derain die voor het eerst Afrikaanse stukken kopen in 1906. Beroemd is het Fang masker uit Gabon uit de collectie van de Vlaminck.

Bij het primitivisme gaat het uiteindelijk niet meer zozeer om het onderwerp als wel om de uitvoering van het werk.

Eerst was er het onderwerp daarna een combinatie van onderwerp en uitvoering tot het uiteindelijk alleen nog maar ging om de uitvoering van het werk.

De kunstenaar wilt zich zelf meestal buiten de maatschappij plaatsen om deze beter te kunnen beoordelen.

Het primitivisme is in eerste instantie een " romantisch " verzet tegen het 'establissement' waar realisme en decadentie in was geslopen.

Kandinsky verzamelde werk van de Blauwe Ruiter groep vanwege hun hang naar 'kind-kunst'. Voor Klee, Miro, Dubuffet en Appel is 'kind-kunst' lang een toetssteen geweest voor hun eigen werk.
Volgens Kandinsky is het kind onverschillig voor een praktische betekenis van het onderwerp en bekijkt alles met een frisse blik.
Het ervaart het ding zoals het is!

De Duitse schrijver Carl Einstein zegt over Afrikaanse sculptuur het volgende: Afrikaanse sculptuur staat op zichzelf. Het is naar binnen gericht en niet naar de kijker. De sculpturen functioneren, niet als een symbool voor iets maar als een eigen entiteit. De kunst objecten zijn 'echt' want het zijn gesloten vormen en ze hebben een krachtige uitstraling. Er ontstaat hierdoor een afstand, tussen het sculptuur en de kijker, die een kunst produceert van een enorme intensiteit.

KARAVANSERAI Louis Nierijnck. Maastricht, 9 januari 2013. (naar aanleiding van bezoek van VVB )

Kunstenaars met een belangrijke collectie primitieve kunst.

- Rembrandt van Rijn (1606/07 – 1669)
- Matisse (1869 – 1954)
- Maurice De Vlaminck (1876 – 1958)
- Pablo Picasso (1881 – 1973)
- Max Weber (1881 – 1961)
- Jacob Epstein (1880 – 1959)
- Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)
- Georges Braque (1882 – 1963)
- Corbusier (1887 – 1965)
- Alberto Maeneli (1888 – 1971)
- Man Ray (1890 – 1976)
- Max Ernst (1891 – 1976)
- Andre Breton (1896 – 1966)
- Jacques Lipchitz (1891 – 1973)
- Alexander Calder (1898 – 1976)
- Alberto Giacometti (1901 – 1966)
- Martien Coppens (1908 – 1986)
- Corneille (1922 – 2010)
- Gerard Reve (1923 – 2006)
- Jan Wolkers (1925 – 2007)
- Arman (1928 – 2005)
- Jaap Hillenius (1934 – 1999)
- George Baselitz (1938)
- Robert Terwindt (1940)
- Fer Hakkaart (1941)
- Frank Hermann (1945)
- Carlos Santana (1947)
- Woods Davy (1949)
- Henk Schiffmacher (1952)
- Jose Bedia (1959)
- Piet Killaars (1922)
- Hans van Drumpt (1939)
- Roy Villevoye (1960)

LITERATUUR

Primitivism in 20th Century Art; William Rubin.
Primitivism and Modern Art; Colin Rhodes.
African Sculpture Speaks; Ladislas Segy.
Negro Sculpture; Martien Coppens.
Negerplastik; Carl Einstein.

2012


Excursie naar de Kunstacademie ABKM te Maastricht


Op 25 oktober 2012 leidde Erik de Jong, opleidingscoördinator autonome beeldende kunst van het ABKM ons rond over het plein en in de omgeving langs onder andere het Kruisherenhotel, het geboortehuis van Victor de Stuers en werk van Appie Drielsma. Daarna volgde een rondleiding in de ABKM waarbij de werkplaatsen mode, bouwkunst, design, sieraden en autonome kunst werden aangedaan.

Atelierbezoek Judith Krebbekx


Vrijdag 16 November 2012, Gasthuisstraat 36, 6231 JW Meerssen.

We zijn zeer vereerd dat we U een atelierbezoek mochten aanbieden bij Judith Krebbekx, woonachtig te Meerssen. Haar werk is zeer doordacht samengesteld, geabstraheerd en toont zeer bijzondere kleurkombinaties. Haar motieven zijn werelds, mythologisch en religieus. Zij verbeeldt schokkende, maar ook poëtische gebeurtenissen in haar doeken, die ons aan het denken zetten en vragen oproepen.


Kunstlunch vrijdag 30 november over de expositie Good Vibrations van Mary Heilmann, winnares BACA Award 2012.


Het programma bestaat uit een rondleiding door Paula van den Bosch en een afsluitende lunch in de koepel van café Ipanema. Informatie over de kleurrijke expositie van Mary Heilmann kunt u vinden op www.bonnefanten.nl.


Excursie Manifesta Genk.


Zondag 16 september 2012.

Manifesta is een belangrijk evenement van hedendaagse kunst, dat elke 2 jaar in een andere regio van Europa wordt gehouden. Zie ook www.manifesta9.org. In 2012 is gekozen voor de voormalige kolenmijn in Waterschei, Genk. We gaan bekijken hoe het mijnerfgoed een brug kan slaan naar het werk van kunstenaars. Voor het eerst in de geschiedenis van Manifesta is er ook belangrijk werk te zien uit de 19de en 20ste eeuw en bovendien historisch materiaal.

Programma: Busexcursie vanaf het Bonnefantenmuseum naar het prachtige hoofdgebouw te Waterschei, waar geleide bezichtiging plaatsvond. Vervolgens een twee en een half uur durende mijnstreektour met onze bus en een gids.

-------------------------------------

Verslag MANIFESTA Zondag 19 september 2012.

's Morgens om 09.05 uur vertrok een bus met Vrienden naar Manifesta in Waterschei. De zon scheen warm door het raam. Iedereen was erg benieuwd naar Manifesta. Om 09.45 uur arriveerden we bij het voormalige mijngebouw in Waterschei. Het zag er veelbelovend uit.
Nadat de entreetickets waren uitgedeeld en onze gids zich had voorgesteld begon de rondleiding door de drie afdelingen waaruit de expositie bestond.

Onze gids, Lodise, begon met een kort historisch verhaal over het ontstaan van Manifesta in Europa.

Daarna liep ze met ons door de drie verschillende afdelingen van Manifesta:

1. het erfgoed : mijnmuseum.
2. Het kunsthistorisch deel door ex-mijnwerkers bewaard gebleven.
3. De moderne expositie, ingericht voor dit Manifesta.

Ze vertelde over de hoofdcurator, een Mexicaan, die zeer onder de indruk was van de geschiedenis van de regio en de invloed die het mijnverleden op de moderne samenleving heeft. Verder was hij zeer tevreden over alles wat er nog bewaard is gebleven van het mijnverleden, zoals het grote gebouw.
Onze gids bleef stilstaan bij enkele zeer interessante objecten en kunstwerken.
Indrukwekkend was voor mij de hele wand met zeer veel foto's van werkboekjes met pasfoto's van werkers in de mijn. Er waren vrouwen en kinderen bij. In België werd pas in 1912 de kinderarbeid afgeschaft. Hier voelde men de enorme aantallen mensen die hier hebben gewerkt, geleefd en gedroomd.

Een tweede deel van de expositie had ook mijn aandacht, opgesteld in de grote feestzaal van vroeger. Oorspronkelijk was hier een groot glas-in-lood plafond geweest. Nu is er een glazen dak. Een relatie met het glas-in-lood werd een enorme gekleurde draperie die van de wand naar beneden is gelegd. Zeer de moeite waard. Verder was in deze ruimte een hele berg met afval van stoffen: het omgedraaide productieproces. Wij dumpen oude kleding naar bv. China waar die hergebruikt wordt en weer terugkomt. Dit werd hier geïllustreerd met deze berg van stof: 14 ton! Indrukwekkend. Dit is een greep uit de expositie.

Na een goedverzorgde lunch en wat extra ruimte om nog even rond te lopen stond de bus weer klaar voor ons om de mijnstreektour te rijden. Onze gids, François, was een ex-mijnwerker. Hij vertelde kort over de geschiedenis van de mijnbouw zelf; de problemen met de exploitatie in dit moerasgebied, de migratiegeschiedenis. Er waren begin 20e eeuw veel te weinig arbeidskrachten in de Kempen. Er werden daarom veel immigranten aangetrokken uit o.a. Polen, Italië, Griekenland en veel later ook Marokkanen en Turken. Onderweg werd veel verteld over de maatschappelijke problemen van de mijnwerkers, ondanks een goed sociaal plan voor deze mensen: een eigen school, ziekenhuis, woningen, kerk. We reden langs de woningen van mijnwerkers en maakten een wandeling langs een aantal woningen van het kader van de mijn, de cité's . Ook bezochten we een Poolse club. Deze bestaat nog steeds, ook al zijn de mijnen al jaren gesloten. Daar kregen we een drankje aangeboden en een inleiding over het leven van de Polen in deze streek. Inmiddels woont er de derde generatie die ook trouwt met Belgen. Men is wel geïntegreerd maar toch wil men tevens de tradities bewaren. Zo is er elke Kerstavond een bijeenkomst van Polen die samen traditioneel diner nuttigen.

Genk is de tweede stad van Limburg en heeft meer dan 80 nationaliteiten. Er is weinig discriminatie. De C-Mine is de oudste mijn van Belgisch Limburg.

Na de wandeling werd nog even een drankje genuttigd op een terras bij C-Mine in het zonnetje en het werd tijd om naar Maastricht terug te gaan. Daar waren we mooi op tijd, 18.00 uur, bij het Bonnefantenmuseum.

Over deze dag is heel veel meer over te vertellen, maar in der Beschraenkung zeigt sich der Meister.

Al met al mogen de deelnemers op een hele mooie en interessante dag terugkijken.

Irene Raedts.


Kunstlunch over 'Martin Visser, Verzamelaar, Ontwerper, Vrije geest'


De kunstlunch over Martin Visser, die in het voorjaar niet is doorgegaan vond nu plaats op vrijdag 7 september 2012 en stond in het teken van de expositie over verzamelaar Martin Visser. De rondleiding werd verzorgd door de initiator van deze tentoonstelling, Paula van den Bosch.

Deze tentoonstelling laat het licht schijnen over de nalatenschap van de gerenommeerde meubelontwerper en kunstverzamelaar Martin Visser. Voor het eerst wordt een samenhangend beeld geschetst van Vissers bijzondere betekenis voor de beeldende kunst, vormgeving en architectuur in Nederland. Onder het door hem verzameld werk vallen kunstwerken van onder andere Karel Appel, Keith Haring, Anselm Kiefer en Sol LeWitt.


Excursie naar het Skulpturenpark en het Kolumbamuseum te Keulen.


Busdagtocht naar Keulen op zondag 3 juni 2012. We namen u mee naar het Skulpturenpark in Keulen. De initiatiefnemers van het beeldenpark voor hedendaagse kunst zijn de heer en mevrouw Stoffel, een kunstverzamelaarsechtpaar. In samenspraak met de stad Keulen werd het park aangelegd. Elke drie jaar vinden er wisselende tentoonstellingen plaats. Er volgde daar een rondleiding. Informatie: www.skulpturenpark.de.

Het Kolumbamuseum werd eveneens bezocht, dat religieuze en hedendaagse kunst tentoonstelt. Het is gebouwd op de ruïnes van de laatgotische Kolumbakerk. De bijzondere architectuur van het museum is van de hand van de Zwitser Peter Zumthor. Informatie: www.kolumba.de.

Kijk HIER voor foto's en een verslag.


Bezoek aan Collector's House Heerlen


Op vrijdag 6 april 2012 bezochten we het Collector's House aan het Raadhuisplein 19 te Heerlen, opgericht door Albert Groot. Hij is psychiater, neuroloog en kunstverzamelaar, te Alkmaar geboren in 1953.

"Op enig moment, als de passie al te zichtbaar wordt, ben je een verzamelaar".

De opdracht die hij zich stelt is het publiek maken van zijn kunstverzameling die te lang ongezien blijft. Ook werken van andere verzamelaars kunnen worden gecombineerd met exposities in deze voormalige Stadsgalerij, een podium voor kunstverzamelaars uit binnen-en buitenland en tevens een ontmoetingsplaats.


Bezoek aan het Cuypershuis te Roermond.


Op vrijdag 20 april 2012 bezochten we het Cuypershuis te Roermond.

Jeanine Hóvelings verzorgde een inleiding verzorgen en vervolgens was er een rondleiding en tijd om het museum op eigen gelegenheid te bezichtigen.


Algemene ledenvergadering en Lezing


De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum vond plaats op zondag 15 april 2012 tijdens het Museumweekend. De vergadering werd gevolgd worden door een lezing door e nieuwe directeur van het Bonnefanten Mueum Stijn Huijts. Kijk hier voor het verslag.


Receptie en bezoek TEFAF


Op zondag 18 maart om 15.00 uur bood de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum de vrienden een ontvangst met een drankje aan bij de stand van L1/Chapeau op de TEFAF; daar was ook het Bonnefantenmuseum vertegenwoordigd. U kon voor de speciale prijs van € 20,- per persoon (per Vriend was één introducé(e) ook welkom voor dezelfde prijs) toegangsbewijzen voor de expositie verkrijgen.  


Kunstlunch


Op vrijdag 2 maart was er de kunstlunch over de expositie De schoonheid van stilte. Het programma bestond uit een rondleiding over de expositie en een afsluitende lunch in de koepel van café Ipanema. Lars Hendrikman, conservator oude kunst, nam ons mee langs het rond de vorige eeuwwisseling ontstane werk van de grote Japanse prentkunstenaar Tsukioka K?gyo, met afbeeldingen van het typische Japanse N?-theater dat eind vorige eeuw een ware revival onderging. Daarnaast beeldde hij dieren en landschappen uit. Zijn techniek is zo verfijnd dat zijn kleurenhoutsnedes niet te onderscheiden zijn van geschilderd werk.


Lezing


Dinsdag 28 februari 2012 om 14.00 uur was er in het auditorium een lezing door VVB-lid de heer Sjef Deckers, met gebruikmaking van beeldmateriaal. Onderwerp: Santiago Calatrava. De Spaanse architect Santiago Calatrava die door zijn grondige constructiekennis in staat is om de meest ongewone vormen te ontwerpen is het onderwerp van deze lezing. Velen zullen hem herkennen als de ontwerper van het station in Luik. We bekeken wat hij wereldwijd nog meer op zijn naam heeft staan. De lezing van de Heer Sjef Deckers was een succes. Er zijn 51 vrienden gekomen en het was een gezellige drukte en een goede sfeer. Sjef vertelde met een duidelijke stem, die door iedereen goed verstaan werd en de inhoud van de lezing was zeer interessant. Het beeldmateriaal leerde ons de stijl van Calatrava kennen en die zullen wij niet meer vergeten en ook in de toekomst herkennen. Kortom: Spijtig voor degenen die het moesten missen en een verrijking voor diegenen die er waren.

Renée Korff de Gidts

 

Nieuwjaarsbijeenkomst


Op zondag 8 januari 2012 was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum. Zeer goede opkomst van de Vrienden; tevens was er gelegenheid tot kennismaking met de nieuwe directieleden van het BFM.

 

Lezing


Woensdag 11 januari gaf de heer Ruud Lammerink, kunsthistoricus,  een lezing over Museumarchitectuur in het Auditorium van het Bonnefantenmuseum, en wel speciaal voor de Vrienden. Hij is ons allen bekend door zijn cursus kunstgeschiedenis. Ook hier een druk bezocht en interessant evenement.


Atelierbezoek.


Atelierbezoek bij Peter Cox, beeldend kunstenaar, dinsdag 20 september 2011.
Rijksweg 124, 6249 AL Gronsveld.

De motivatie van Peter: Het landschap is voor hem het belangrijkste uitgangspunt voor zijn schilderijen. Als motief neemt hij voorbeelden uit de diversiteit van de natuur, die hij door middel van kleur, tekens en vormen in een ritmiek, van een persoonlijke sfeer voorziet. Het schilderen moet voor hem verrassend en ruimtescheppend zijn.

Meer informatie: http://www.pmgcox.nl

Voor een foto-dia-reportage: klik HIER.


Kunstlunch


14 oktober Extended Drawing door Alexander Grevenstein.
Extended Drawing focust op een specifiek facet van het werk van de Amerikaanse kunstenaars Sol LeWitt., Robert Mangold, Bruce Nauman en Richard Serra. Getoond worden werken wa
arin lijn en tekening over hun oorspronkelijke grenzen worden getild.

Lees hier meer !

2011


Busexcursie naar het nieuwe MAS te Antwerpen


Op zondag 13 november 2011 vond een excursie naar het nieuwe MAS,
het Museum aan de Stroom, te Antwerpen plaats

Het gebouw: Het Vlaamse woord voor pakhuis is stapelhuis. Het Nederlandse architectenbureau Neutelings- Riedijk heeft voor het ontwerp van het MAS dit stapelhuis letterlijk als uitgangspunt genomen. Het gebouw is samengesteld als 10 platte dozen die steeds een kwartslag ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. Het resultaat is verbluffend. Hetgeen zo ontstaan is, is een spannende spiraalvorm met een openbare route in een royaal (rol)trappenhuis dat onder de "dozen" cirkelt en omhangen is met een golvend glazen gordijn. Dit maakt het museum tot een panoramatoren (62 meter hoog) met uitzicht naar alle windrichtingen. Antwerpen laat zich uitbundig leiden langs deze "verticale boulevard". Het MAS werd geopend in mei 2011, het bouwbudget bedroeg 33,5 miljoen Euro....

De collectie: Het MAS herbergt het Volkskundemuseum, het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Etnografisch Museum en een deelcollectie van het Vleeshuis. Dit alles is samengebracht onder de noemer "Havenstad Antwerpen en haar verbondenheid met de wereld". Zo wordt het gebouw letterlijk en figuurlijk een Stapelhuis met in elke "doos" een eigen thema met daarin de eigen topstukken.
En dan is er de tijdelijke expositie: "Meesterwerken in het MAS. Topstukken uit de Musea KMSKA, MHKA en het Museum Plantin Moretus" Een overzicht van Brueghel tot Panamarenko, van Rubens tot Jan Fabre en van Rogier van der Weyden tot Luc Tuymans...."

Programma: Het MAS is gesitueerd tussen 2 dokken in een (voormalig verpauperd) havengebied, dicht bij de oude binnenstad. 's Ochtends was er in dit interessante gebied een gegidste "historieke" rondleiding, de namiddag werd geheel besteed aan het MAS zelf. Gidsen leidden de Vreinden rond door het gebouw en de collecties met als topper de "tijdelijke expositie". Daarnaast was er voldoende gelegenheid om het dak op te gaan of de museumwinkel te bezoeken.

Busexcursie museum M te Leuven zondag 27 maart 2011


P.C. Reis (Lissabon, 1956) is een van de meest toonaangevende Portugese kunstenaars van zijn generatie. Met zijn werk focust hij op thema's als huisvesting, woonruimte, constructie en territorium. Zijn inspiratie is het dagelijks leven en hij maakt dan ook gebruik van alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals tafels, stoelen of deuren. Hij combineert ze met industriële materialen zoals neonlampen, stalen balken of bakstenen en creëert er nieuwe abstracte composities mee. Reis exposeerde al over de hele wereld, waaronder ook op Documenta IX en de Biënnale van Venetië en Lyon. Deze tentoonstelling presenteert het meest omvattende overzicht van zijn werk tot op heden, waaronder sculpturen, schilderijen, foto's en ruimtevullende installaties. Cabrita Reis presenteert ook nieuw werk op maat van de M-ruimtes.

Ook was er gelegenheid om de vaste collectie van het museum M te bekijken, dan wel het gebouw zelf. Uitgangspunt van het gebouw is het voormalige "Hôtel Vander Kelen", het woonhuis van de schenker. De Belgische top-architect Stéphane Beel is verantwoordelijk voor de harmonieuze integratie van bestaande historische panden en de hedendaagse architectuur. Het museum M werd geopend in 2009 en beschikt over een mooie collectie van zowel oude als hedendaagse kunst. Daarnaast was er gelegenheid voor een bezoek aan de schatkamer van de Sint-Pieterskerk waarin onder meer Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts, een mooie 15e eeuwse Sint Anna-te-Drieën en de vooral niet te missen kapel van "Fiere Margriet".

Op donderdag 31 maart 2011 was er een een excursie naar het

Hedge House bij kasteel Wylre.


Het bezoek aan dit Hedge House, waar voor de allerlaatste keer een rondleiding wordt gegeven, vond plaats op 31 maart 2011.

Op zondag 3 april 2011 werd tijdens het Nationaal Museumweekend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVB gehouden in het Bonnefantenmuseum. Klik hier voor het verslag.


Op zondag 10 april 2011 om 11.00 uur hield de directeur van het BFM  Alexander van Grevenstein een rondleiding voor de VVB  door de

Wintertuin,

een selectie topstukken uit het MAMAC te Luik (B) in het Bonnefantenmuseum. Daarin zijn de highlights te zien uit de collectie klassiek modernen van de stad Luik gaande van Ensor, Gauguin, Léger tot Picasso. Verder werk van Monet, Pissarro, Van Rysselberge, Signac, Fautrier, Liebermann, Chagall, Marc, Kokoschka, Arp, Jeanneret Le Corbusier, Evenepoel, Magritte, Stevens, Wiertz, Wouters, Smits en Brusselmans.

Kunstlunches vrijdag 8 april "Schatten uit Moskou" en vrijdag 27 mei "Wintertuin".


De kunstlunch op vrijdag 8 april ging over de expositie Schatten uit Moskou. Deze expositie bestaat uit Hollandse tekeningen uit het Pushkin Museum; een chronologisch en thematisch overzicht van de Hollandse tekenkunst uit de 17e eeuw met een 90-tal tekeningen van onmisbare grootheden als Rembrandt, Abraham Bloemaert, Adriaen van Ostade en Gerard de Lairesse. De rondleiding werd verzorgd door de conservator oude kunsten Lars Hendrikman.

Bij de kunstlunch op vrijdag 27 mei nam Alexander Grevenstein ons wederom mee langs de expositie Wintertuin. Het gaat hier om een selectie topstukken uit de collectie klassiek modernen van de stad Luik en de Franse Gemeenschap van België met werk van Chagall, Ensor, Gauguin, Kokoschka, Léger en Picasso. Zie ook het hierboven vermelde.


Op beide dagen was er na de rondleiding tijdens de lunch de mogelijkheid om van gedachten te wisselen en te discussieren met de conservator.

Rondleiding.


Op zondag 5 juni om leidde cultuurfilosoof Guido Goossens ons rond over de expositie van Rik Meijers en Jeroen van Bergen in het BFM.


Atelierbezoek.


Ook zullen er in de tweede helft van 2011 meerdere atelierbezoeken plaatsvinden, de details volgen nog.Cursus Kunst- en Architectuurgeschiedenis najaar 2011


door de heer  Ruud Lammerink

Kunstgeschiedenis van De Moderne Tijd, 1960-1980


Aan het begin van de jaren zeventig zochten kunstenaars naar nieuwe wegen. Met erformance, Land art en Conceptuele kunst onttrokken ze zich aan het reguliere kunstcircuit en stelden op provocerende wijze de samenleving ter discussie. Tegen de stroom in zochten zij naar een nieuwe spiritualiteit. In hun zoeken naar het verloren paradijs waren ze de laatste der romantici.
De jaren zeventig markeren een eindpunt van het Modernisme. Het geloof in vooruitgang, het idee van sociale verandering werden aan het einde van dit decennium voorgoed ten grave gedragen. Toch bleek wat een einde was ook een nieuw begin te kunnen zijn. De introductie van fotografie als beeldend middel heeft de kunst sindsdien enorm verrijkt, het medium video is in de tussentijd niet meer weg te denken uit ons kunstbeeld.
De kunst van de jaren zeventig is ons vreemder dan een schilderij van Rembrandt. Ondanks de afstand in tijd en cultuur lijken wij het "Joodse bruidje" beter te begrijpen dan de kunst van onze eigen tijd. Veelal krijgen we beter zicht als we afstand kunnen nemen. De cursus "De Moderne Tijd 1960-1980" biedt deze mogelijkheid, terug te blikken naar deze voorbije periode met als doel meer inzicht te krijgen in onze eigen tijd.

Lesprogramma

1. Pop-art, Hamilton, Warhol
2. Pop-art, Rauschenberg,Johns
3. Postmodernisme, architectuur
4. Postmodernisme, architectuur
5. Joseph Beuys
6. Performance, Ulay en Marina Abramoviƈ
7. Performance, Ben d' Armagnac
8. Land art
9. Conceptuele kunst
10. Fotografie


Excursie naar Brussel (Rubens), klik hier voor het verslag.

Excursie naar 's Gravenhage (Coorte en Freud), klik hier voor het verslag.

Excursies naar Antwerpen, Essen en Schloss Moyland.

Excursie naar Gent (Lathemse schilders), klik hier voor het verslag en naar Amsterdam (Hermitage).

Lezing door Leon Mommers over De Amsterdamse Limburgers, klik hier voor het verslag.

Lezing "Muziek ten tijde van Exile" door Wim Schipper, klik hier voor het verslag.

Lezing "Galerie De Appel" door Marijke Meijers' "Vorm volgt Poezie", klik hier voor het verslag.

Lezing over Borek Sipek door Leo Tillmanns.

Excursie met bezoek aan het Scapinoballet in het theater van architect Peutz te Heerlen, klik hier voor informatie.

Kunstlunches Op 27 maart en 3 april 2009 tweemaal een jubileumkunstlunch met Alexander van Grevenstein over Exile on Main Street (klik hier voor informatie).

Kunstlunch op 27 november 2009 kunstlunch over Elizabeth Peyton met Alexander van Grevenstein (klik hier voor informatie).

Excursie op 16 mei 2010  – inclusief in- en rondleiding door Alexander van Grevenstein - naar de expositie van beeldhouwer Cor van Noorden te Eijsden. Kijk hier voor fotomateriaal.

Kunstlunch op vrijdag 28 mei 2010 over Sidi El Karchi en Bas de Wit met rondleiding door Alexander van Grevenstein. Zie hier voor meer informatie.

Jaarvergadering 11 april 2010. Klik hier voor het verslag.

Excursie zaterdag 11 september 2010: Bezoek aan het Eijkergoed te Margraten. De heer Schoonbrood beschouwt het als een eer de Vrienden te ontvangen en rond te leiden langs zijn collectie getiteld: "Zuid-Limburg van vóór 1950 gezien en geschilderd door niet Limburgse schilders". Boegbeeld is wel "Gezicht op Eijsden" van niemand minder dan Willem Roelofs. Deze excursie kon zich verheugen in het maximaal mogelijk aantal deelnemers.

Excursie zaterdag 9 oktober 2010: Bezoek onder leiding van de heer Deckers aan het Centre Hospitalier Universitaire de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman (CHU), ontworpen door architect Charles Vandenhove. Tevens bezoek aldaar aan "Le Musée en plein air" op het universiteitscomplex van Sart Tilman, alles uiteraard in Luik. Klik hier voor het verslag.

Excursie donderdag 14 oktober 2010 naar het DSM-gebouw te Heerlen. Rondleiding langs de Art Collection DSM, verzorgd door Catharien Romijn, Art curator DSM. Klik hier voor verslag en foto's.

Excursie zaterdag 23 oktober 2010: Bezoek aan de Collectie Jacques Defauwes te Heerlen. Klik hier voor details.

Excursie zondag 7 november 2010: Busexcursie naar Duisburg en Essen: Het MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg, met name de Walter Stöhrer Retrospektive.  In het recent vernieuwde Folkwang Museum te Essen loopt een grote tentoonstelling over Parijs ten tijde van het impressionisme: "Bilder einer Metropole". Klik hier voor meer informatie

Lezing zaterdag 13 november door Marianne Aartsen, beeldend kunstenaar. Zij verzorgde een presentatie van haar werk met behulp van beeldmateriaal in het auditorium van het Bonnefantenmuseum. Ze woont en werkt in Maastricht, studeerde aan de Stadsakademie en Jan van Eijckakademie. Haar werk is zeer divers: van grafiek naar lithografie, schilderen en beelden in brons. Haar schilderijen zijn transparant en gelaagd. Het verbeelden van de feitelijke en imaginaire wereld zie je in al haar werk terug. Klik hier voor meer informatie.

Op vrijdag 10 september 2010 was er een goed bezochte kunstlunch met Alexander van Grevenstein. Onderwerp: De expositie van Sandra Vasquez de la Horra. Klik hier voor informatie en een diashow.

Lezing 03 februari 2011 door mevrouw J. de Goede, beëdigd taxateur en makelaar. Klik hier voor details.

Kunstrondleiding in het provinciehuis, op donderdag 17 februari 2011, verzorgd door conservator Ad Himmelreich.
Klik hier voor details.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?