Activiteitenagenda Vrienden


Excursies, lezingen, kunstlunches,
atelierbezoeken, rondleidingen.


Klik hier voor een historisch overzicht van alle door de VVB ondernomen activiteiten.


Excursie MUDAM Luxemburg

16 augustus 2015


Het MUDAM staat tijdens deze excursie centraal. Het museum is ontworpen door architect Ming Pei. Het is gebouwd op de oude verdedigingswerken van Fort Thungen in het park Drai Engel. Na de rondleiding door een gids wordt in het restaurant van het museum gezamenlijk geluncht. Het middagprogramma bestaat uit een kennismaking met de historie van het fort en een prachtige stadsrondrit. Hierna wordt de abdij Neumunster in de wijk Grund bezocht.


Excursieprogramma van zondag 16 augustus:

  8.00 uur: vertrek met een bus vanaf het Bonnefantenmuseum
11.00 uur: rondleiding MUDAM
12.30 uur: lunch in het MUDAM
14.00 uur: rondleiding in het fort en stadsrondrit
16.00 uur: bezoek Abdij Neumunster
17.00 uur: drankje met een knabbeltje
18.00 uur: terugreis naar Maastricht
20.30 uur: aankomst in Maastricht 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende sites:
www.mudam.lu
www.m3e.lu

A.L.V.-vergadering 8 september 2015


De vergadering start om 19.00 uur en na afloop van het formele gedeelte zal Bart-Jan de Graaf een interessante lezing houden over "het sublieme in de kunst". We hopen vele leden te mogen ontvangen, want deze vergadering betekent een belangrijk ontmoetingsmoment tussen vrienden en bestuur. De vergadering vindt plaats in Ipanema tussen 19.00 en 21.00 uur.

Iedere aanwezige ontvangt twee muntjes voor een consumptie.
U kunt zich via de mail opgeven bij Irene Raedts, ireneraedts@planet.nl.
U kunt uw deelname ook per post aan haar melden: Gerberaplantsoen 46, 6231KM Meerssen.

Agenda:

01. Opening en welkomswoord door de voorzitter
02. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2014
03. Ingekomen stukken/mededelingen
04. Jaarverslag en terugblik op de acitiviteiten door de secretaris
05. Jaarrekening over 2014 door de penningmeester
06. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
07. Begroting 2015 door de penningmeester
08. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
09. Bestuursmutaties
10. Verslag van de Commissie Aankoopfonds door de voorzitter van de commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting


Lezing van Ton Quik op 20 september


De lezing "la finestra del poeta" vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en handelt over de grafiek van Aldo Rossi,
architect van het Bonnefantenmuseum, tussen 1973 en 1997. 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?