Activiteitenagenda Vrienden


Excursies, lezingen, kunstlunches,
atelierbezoeken, rondleidingen.


Klik hier voor een historisch overzicht van alle door de VVB ondernomen activiteiten.


4 november 2015 atelierbezoek Marcel Willems


Op woensdag 4 november vindt een atelierbezoek plaats bij de Maastrichtste kunstenaar Marcel Willems,
die in al zijn werk een fascinatie voor het landschappelijke toont. Het bezoek vindt plaats tussen 14.00 uur en
16.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven bij matthiatacken@hotmail.com.
Nadere gegevens volgen nog na aanmelding voor dit bezoek.


16 oktober 2015 kunstlunch Aldo Rossi


Tevens kunt u deelnemen aan een kunstlunch rond het thema Rossi als prentmaker en wel op vrijdag 16 oktober aanstaande. Omdat er slechts plaats is voor 15 geïnteresseerden, raden we u aan snel te reageren. De deadline is op 13 oktober. U kunt zich opgeven bij amspderuijter@gmail.com. Zoals gebruikelijk gaat aan de lunch, om 13.00 uur, een rondleiding vooraf: deze start om 12.00 uur. We vragen iedereen om 11.45 uur aanwezig te zijn. Deelname kost 12,50 EUR en dit dient contant betaald te worden.

 


8 oktober 2015 excursie Luik


Op donderdag 8 oktober vindt de excursie naar Luik plaats, onder leiding van Paul de Wit. We reizen met de IC trein naar Luik Palais om 8.44 uur. Retour om 20.28 uur, eveneens vanaf Luik Palais. De retourkosten bedragen 9,80 EUR. Het programma voor die dag is in een eerdere nieuwsbrief uitvoerig beschreven maar zal hier nogmaals worden weergegeven:

08.44 uur vertrek met de IC trein naar Luik Palais

09.30 uur in Luik. Koffie / thee in Cafe BISTROT de BAVIERE op de Boulevard de la Constitution,
hoek Rue de Province. (INFORMATIE OVER DE REIS ER NAAR TOE KOMT NOG!)

10.00 uur wandeling door schilderachtig wijk OUTREMEUSE met hap-snap-slokverrassingen onderweg.

11.15 uur bezoek aan de 1000 jaar oude Saint-Jacques-kerk of de Saint Deniskerk, waarna wandeling
door de wijk LE CARRE naar lunchplek.

12.30 uur uitstekende lunch, inclusief twee consumpties.

13.45 uur rondleiding door de kathedraal Saint Paul en de fantastische vernieuwde schatkamer!

14.45 uur wandeling via de luxe winkelwijk naar Place St. Lambert met bezoek aan Prinsbisschoppelijk paleis.
De niet zo actieve deelnemers kunnen daarna een terras op de Place du Marche ( voor eigen kosten) en / of
een bezoekje brengen aan het winkelcentrum Galeries Saint Lambert. De actievere lopers bezoeken met de
gids de hellingen achter het paleis en het schitterende historische stadshart, met o.a. het Minderbroedersklooster,
de impasses en het Grand Curtiusmuseum, waarna beide groepen elkaar circa 17.45 uur weer
ontmoeten op voornoemd terras.

18.00 uur facultatief etentje a la carte, bij mediterraan restaurant (voor eigen rekening).

Dit wordt geregeld tijdens de lunch, prijzen van 8 tot 17,- EUR. waarmee de excursie op een aangename wijze wordt afgesloten
Indien u behoefte heeft aan een afsluitend etentje, kunt u dat aangeven. Bij voldoende belangstelling zullen
we dat organiseren. De kosten voor deze dag bedragen voor de Vrienden 35,- EUR en 43,50 EUR voor introducés,
exclusief het diner en de treinreis. Bij te weinig aanmeldingen wordt u op de hoogte gesteld en krijgt u het
inschrijfgeld per ommegaande retour. Namens de excursie- en activiteitencommissie, Irene Raedts-Schreuder.

 


Lezing van Ton Quik op 20 september 2015


De lezing "la finestra del poeta" vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en handelt over de grafiek van Aldo Rossi,
architect van het Bonnefantenmuseum, tussen 1973 en 1997.

 


A.L.V.-vergadering 8 september 2015


De vergadering start om 19.00 uur en na afloop van het formele gedeelte zal Bart-Jan de Graaf een interessante lezing houden over "het sublieme in de kunst". We hopen vele leden te mogen ontvangen, want deze vergadering betekent een belangrijk ontmoetingsmoment tussen vrienden en bestuur. De vergadering vindt plaats in Ipanema tussen 19.00 en 21.00 uur.

Iedere aanwezige ontvangt twee muntjes voor een consumptie.
U kunt zich via de mail opgeven bij Irene Raedts, ireneraedts@planet.nl.
U kunt uw deelname ook per post aan haar melden: Gerberaplantsoen 46, 6231KM Meerssen.

Agenda:

01. Opening en welkomswoord door de voorzitter
02. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2014
03. Ingekomen stukken/mededelingen
04. Jaarverslag en terugblik op de acitiviteiten door de secretaris
05. Jaarrekening over 2014 door de penningmeester
06. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
07. Begroting 2015 door de penningmeester
08. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
09. Bestuursmutaties
10. Verslag van de Commissie Aankoopfonds door de voorzitter van de commissie
11. Rondvraag
12. Sluiting


Excursie MUDAM Luxemburg 16 augustus 2015


Het MUDAM staat tijdens deze excursie centraal. Het museum is ontworpen door architect Ming Pei. Het is gebouwd op de oude verdedigingswerken van Fort Thungen in het park Drai Engel. Na de rondleiding door een gids wordt in het restaurant van het museum gezamenlijk geluncht. Het middagprogramma bestaat uit een kennismaking met de historie van het fort en een prachtige stadsrondrit. Hierna wordt de abdij Neumunster in de wijk Grund bezocht.


Excursieprogramma van zondag 16 augustus:

  8.00 uur: vertrek met een bus vanaf het Bonnefantenmuseum
11.00 uur: rondleiding MUDAM
12.30 uur: lunch in het MUDAM
14.00 uur: rondleiding in het fort en stadsrondrit
16.00 uur: bezoek Abdij Neumunster
17.00 uur: drankje met een knabbeltje
18.00 uur: terugreis naar Maastricht
20.30 uur: aankomst in Maastricht 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende sites:
www.mudam.lu
www.m3e.lu
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?